Home

Sexualita mentální postižení

Druhá kapitola přibližuje pojem mentální postižení. Věnuje se také jednotlivým druhům tohoto znevýhodnění a vymezuje základní příčiny vzniku. Ve třetí kapitole práce objasňuje, co znamená lidská sexualita a jaké jsou její funkce Sexualita osob s mentálním postižením pohledem Teoretická þást se věnuje vymezení mentální retardace, sexualitě osob s mentálním postižením a definováním sociálně terapeutických dílen. Výzkum zahrnuje výsledky kvantitativního šetření realizovaného od léta 201

Ale mentální postižení je jen nálepka, kterou dáváme široké škále nejrozmanitějších lidí, takže to nelze paušalizovat. A ostatně je to i otázka pro nás, takzvaně bez postižení, čím se ve svých sexuálních fantaziích řídíme, jaké jsou naše zdroje a kde se berou naše normy sexualita mentální postižení sociální psychologie učebnice vysokých škol, skripta. Autor a jeho další knihy. kolektiv autorů.

Sex mentálně postižených je velké tabu

 1. Klí čová slova: sexualita, mentální postižení, sexuální výchova, ústavní pé če, sexuální zne-užívání. ABSTRACT My work mainly disert on sexual living mentlly defected people. You get learn about biological and psychical of sexuality aspect mently defected people, about prejudice in this.
 2. lidí s lehkou a středně těžkou mentální retardací a pohlíží na ni prostřednictvím relevantních teologickoetických aspektů. Klíčová slova sexualita, mentální postižení, nucené sterilizace, Úmluva o právech osob s postižením, lidská důstojnost, lidská práva, Římskokatolická církev, sebeurčen
 3. Mentální věk se nemění, sexualita ano. Podle Šídové je zásadní problém to, že u lidí s mentálním postižením sice může jejich mentální věk odpovídat např. šesti letům, ale jejich sexualita se ale vyvíjí dál a to si lidé neuvědomují. Pokud je jim 15, a oni se chovají jako šestiletí, tak musíme brát v úvahu, že dítě může být v pubertě a je potřeba.

sexualita | mentální postižení | autismus. Kontakt. Školské poradenské zařízení SPC Fričova 199 274 01 Slaný. · Střední postižení - Cca 10% postižených - Mentální úroveň odpovídá 4 - 8 rokům - Sexualita obvykle nevýrazná · Těžké a hluboké postižení - Cca 5% - Mentální věk 1,5 - 3,5 roku - Sexuálně obvykle inaktivní - někdy nekoitální aktivity · Hluboké postižení - cca 1% - Mentální věk pod 18 měs

téma sexualita zneužíván, a týrání osoí b s mentální postiženímm Vydáv. zá těch-to konferenc takí sborníké příspěvkůy , které jsou zatí jedním zm mála zdroj ů informací o uvedené problematic ue nás . Ucelený materiál, který by se zabýval sexu-alitou lidís postižením vůbec zd, e chybí 1.1 DEFINICE POJMU MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ Mentální retardace je souhrnné oznaþení vrozeného defektu rozumových schopností. Postižení je definováno jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70 % normy), přestože byl takový jedinec přijatelným způsobem výchovně stimulován Klíčová slova: sexuální výchova, sexualita, mentální postižení, základní škola speciální, základní škola. Opinions and practical experiences of pedagogical worker and pupils with intellectual disability in the field of sexuality education sexualita se týká sexuální identity jedince a sexuálních vztahů, Přístupnou formou, vzhledem k míře postižení, mentální a tělesné vyspělosti, projevům v chování a zájmu o sexualitu, jsou užitatelům poskytovány informace o fyziologii pohlavních orgánů, sexualitě a vzájemných partnerských vztacích.. 1.1 Vymezení pojmu mentální postižení Mentální postižení je jak už jsem zmínila výše, vnímáno jako zastřešující širší pojem, používaný více při výchově a uení žáků tohoto postižení, znamenající tedy opožděnost mentálního, rozumového vývoje. Termín mentální retardace se zaþa

Sexualita mentálně postižených - kolektiv autorů

16 let pracuje Věra Petlanová Zychová (34) v sociálních službách. Náplní její práce je především šířit osvětu u lidí s mentálním postižením, a to včetně sexuální tematiky. Právě díky tomu si uvědomila, že spíš než teorie by handicapovaným pomohla praxe. Proto se. Monika Kuncová 4. 6. 2012. Známí herci Aňa Geislerová a Pavel Liška si tentokrát opravdu vyhráli. Propůjčili svoje hlasy vtipnému animovanému snímku s názvem O sexu, určenému jako instruktáž pro školní sexuální výchovu mentálně postižených adolescentů. Krátký film je dílem režisérky a výtvarnice Barbory Dlouhé. Sexualita, mentální postižení, lidská práva, sexuální asistence, principy práce s klientem, kvalitní péþe, dostupnost informací, Úmluva o právech osob s postižením. Annotation The bachelor's thesis deals with the sexual life of people with intellectual disabilities. It explain

Rodiče mentálně postižených v nich potlačují sexualitu

Sexualita osob s postižením a znevýhodněním Autor: Eisner, Petr, Venglářová, Martina a kol. Nakladatel: Portál EAN: 9788026203735 ISBN: 978-80-262-0373-5 Popis: 1× kniha, brožovaná, 208 stran, česky Rozměry: 16 × 23 cm Rok vydání: 2013 (1. vydání Sexualita lidí s mentálním postižením (8 hodin) Zaujala mě rozmanitost kurzů a komplexní pojetí problematiky mentálního postižení a autismu. Tento kurz byl pro mě velmi přínosný a obohacující. Ačkoli jsem očekávala rozmanitost kurzů, tak jsem netušila, že každý z nich bude interaktivní a převážně zaměřen na. Sexualita lidí s mentálním postižením je zpracována v šesté kapitole. Autoři se věnují mýtům a předsudkům o sexualitě lidí s postižením a zabývají se postoji a náhledy na sexualitu osob s mentálním postižením z pohledu laika, rodiče, opatrovníka, lékaře, pracovníka v sociálních službách a samotného člověka. Sexualita lidí s mentálním postižením - profesionální přístup odborných pracovníků Detail práce Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost.

mentální postižení potřeby klienta Sexualita vývojová psychologie Obsah kurzu V naší zemi se o sexualitě a prevenci sexuálního zneužití osob s mentálním postižením otevřeně nehovoří MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ Základní definice MP se projevuje nedostatečným rozvojem myšlení a obtížemi v oblasti řeči a komunikace, omezenou schopností učení a následkem toho obtížnější adaptací na běžné životní podmínky (Vágnerová, M. 2002) Mentální postižení trvalé zaostávání vývoje rozumových schopnost

Vztahy, intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem

a stupně postižení. Výsledkem výchovy má být co možná nejvyšší stupeň socializace (Bajo, Vašek, 1994). Jak dále autoři (1994, s. 70) uvádějí, má cíl výchovy osob s mentálním po-stižením objektivní charakter, odpovídá zákonitostem rozvoje společnosti a zákonitostem rozvoje postiženého jedince. Jako takový. mentální postižení; omezení hybnosti (29) ostatní (454) rehabilitační cvičení (17) roztroušená skleróza (29) sexualita (7) sluchové postižení (8) vzdělávání (35) zrakové postižení (6 mentální retardace bez poruch chování, typická diagnóza pro Downův syndrom). Číslice 1 značí výrazné postižení chování, vyžadující pozornost nebo léčbu. (Zvolský, Valenta, Müller, 2004) Tab. 1: stupně mentální retardace podle mezinárodní klasifikace Kategorie mentální retardace IQ Lehká mentální retardace IQ. Mentální postižení. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů a všem, kdo se potřebují zorientovat v této složité problematice

První část je věnována mentální retardaci, její definici a klasifikaci. Charakterizuje postižení z hlediska psychologie a specifických projevů v oblasti sexuality. Druhá část se zabývá etikou, jejími základními teoriemi, zvlášť principy křesťanské etiky a základy etiky pro sociální práci Sexualita, vztahová samostatnost a mentální postižení. Kristín Björnsdóttir, University of Iceland. Praha, 25.2.2016. Tento dokument se zabývá tím, jak lidé s postižením popisují a jaký význam přisuzují své vlastní samostatnosti a sexualitě, a jak různé sociální s kulturní faktory interagují s jejich zkušenostmi

Antikoncepce mentálně postižených SPRSV - Společnost pro

MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ. DROGY A ZÁVISLOSTI. OBČANSKÉ PORADENSTVÍ DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ. PSYCHOL.PORADENSTVÍ. MENŠINY A CIZINCI. ZAMĚSTNANOST. FULLTEXT. 23. 04. 2013 00:30 - filipnovy sexualita: homosexualita Dobrý den, Trápí mě už delší dobu fakt,že jsem gay. Ale to mě po roce už přestalo vadit a zvykl si na moji novou. MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ. DROGY A ZÁVISLOSTI. OBČANSKÉ PORADENSTVÍ DUCHOVNÍ PORADENSTVÍ. PSYCHOL.PORADENSTVÍ. MENŠINY A CIZINCI. ZAMĚSTNANOST. FULLTEXT. 04. 02. 2014 19:45 - Bambi sexualita: sexualita; sexuální orientace Dobrý den, měla bych dotaz týkající se sexuality mého partnera. Jednou v létě se mi svěřil že má občas. • Lidská sexualita všeobecně a v souvislosti s postižením (genitální a vztahová sexualita) a co v oblasti sexuality znamená slovo tabu. • Specifika sexuality u určitých typů postižení: například u autistů, ale také u osob s Downovým syndromem, atd. a také u fyzických postižení (nervové snížení motoriky. Helpnet - informační portál pro osoby se specifickými potřebami. Kurz je určen pracovníkům poskytujícím sociální služby dospělým nebo dospívajícím lidem s postižením a jejich vedoucím pracovníkům, kteří chtějí umět své klienty bezpečně podpořit a informovat v otázce sexuality a vztahů Cílem projektu a webové prezentace je poskytovat celorepublikově a pod jednotnou adresou www.iporadna.cz poradenství v oblastech: zrakové, sluchové, tělesné, mentální postižení, drogy a závislosti, občanské poradenství, duchovní poradenství, psychologické poradenství

Žijí mezi námi, a my jsme se k nim někdy chovali, a bohužel i někdy chováme, jako k něčemu, co jde mimo nás Jsou mentálně postižení lidé.Ano jedná se o neléčitelné organické postižení mozku.Odborně se nazývá mentální retardace.Není to nemoc, je to trvalý fyziologický stav snížené inteligence.K mentální retardaci může dojít v období před porodem, během. sexualita sexuální apetence sexuální mýty sexuální potřeby sexuální výchova sexuolog sexuologie soulož společenské přesvědčení. SEXUALITA A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 2. žáci bez postižení (vrstevníci), pedagogové, kteří vzdělávají a (zaměřeno na mentální a PAS), tak aby byl zabezpečen vhodný přístup ve vzdělávání v oblasti sexuální výchovy v prostředí integrace a inkluze. Je zdůrazněna potřeba sexuální výchovy a role rodiny žáka s. Testování inteligence u osob s mentální retardací 2. Koncept mentálního postižení a terminologie (Milan Valenta) Mentální postižení a oslabení kognitivního výkonu Mentální retardace Modely mentální retardace (Martin Lečbych) Diagnostika mentální retardace Etiologie mentální retardace (Milan Valenta, Oldřich Müller) 3

e-Pedagogium: Názory a praktické zkušenosti pedagogických

 1. Recenze knihy: Martina Venglářová, Petr Eisner a kol.Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. Praha: Portál, 2013. Sexualita patří k základním lidským potřebám a je hodnotnou součástí života všech lidských bytostí bez rozdílu
 2. Mentální postižení E-kniha Kolektiv. Četl(a) jsem. Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům.
 3. Tato práce v teoretické části představuje mentální postižení, člověka s mentálním postižením a způsoby jeho podpory v oblasti vzdělávání, zaměstnávání a sociální. Je charakterizována sexualita člověka a význam sexuální výchovy, pohled je zaměřen na tuto tematiku ve vztahu k člověku s mentálním.

Sexuální identita osob s mentálním postižením SPRSV

Sexualita stejné potřeby jako běžná populace Ztrojený 21. pár chromozomů. Obvykle středně těžká mentální retardace. Postižení jsou společenští. Projevy - zavalitý trup, krátký krk, krátké končetiny, menší hlava oproti normálu, malé uši, šikmé oči, blond - rovné vlasy, poruchy v dentice, postižený. Sexualita lidí s mentálním postižením je v českých poměrech stále velkým tabu. V oblasti sexuální výchovy, partnerského života a otázek s tím spojených existuje spousta otazníků. Právě proto vznikl v roce 2008 krátký animovaný film O sexu, kde se zábavnou a přijatelnou formou mohou mentálně postižení lidé dovědět o základech anatomie, antikoncepce či.

Sexuální asistentka pro postižené Věra (34): Co její práce

 1. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. Jsme zde pro lidi s mentálním postižením a jejich blízké už 50 let. Máme více jak 7000 členů v 57 pobočných spolcíc
 2. Diplomová práce: Sexualita a sexuální asistence u osob s mentálním postižením (Eva Rozinajová) Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2020. Klíčová slova: mentální postižení. Sexualita a sexuální asistence u osob s mentálním postižením Diplomová.
 3. Grada Mentální postižení (2., přepracované a aktualizované vydání) - Valenta Milan, Michalík Jan, Lečbych Martin, kol. jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům.
 4. Zdravotně postižení lidé - partnerství a sexualita Jako zdraví lidé mají životního partnera, žijí s partnerem pohlavním životem a zakládají rodiny, tak chtějí životního partnera, pohlavní život s ním a založit rodinu také zdravotně postižení lidé
 5. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > O > Osoby s mentálním postižením
 6. mentální postižení (5) omezení hybnosti (4) ostatní (440) rehabilitační cvičení (11) roztroušená skleróza (16) sexualita; sluchové postižení (2) vzdělávání (33) zrakové postižení (0)
 7. Štěrbová D. Sexualita a osoby se zdravotním postižením (se zaměřením na mentální postižení a PAS) - úvod. 2018. Štěrbová D. Sexualita a vztahy

Pavel Liška a Aňa Geislerová učí mentálně postižené sex

 1. iPoradna. On-line sociální poradenství. Přihlásit odběr přes email. Přihlásit odběr přes emai
 2. Mentální postižení. Lečbych Martin, Valenta Milan, Michalík Jan, Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům.
 3. 2006: Sexualita mentálně postižených, Pragoversa 2003: On-line trainautism Project - Autism & family 2003: Ph.D., speciální pedagogika, PdF MU, práce Významy přisuzované postižení, postoje společnosti k osobám s tělesným postižením a postoje k integraci u nás a ve svět
 4. KLÍČOVÁ SLOVA Mentální postižení, poruchy autistického spektra, sexualita, pobytová zařízení, sociální služby.Title: Sexuality of people with mental disability and autism spectrum disorders in residential facilities in South Bohemia Author: Bc
 5. Mentální postižení. Valenta Milan, Lečbych Martin, Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům.
 6. Pedagogická knihovna J. A. Komenského Jeruzalémská 12, 110 00 Praha 1 tel. půjčovna: 221 966 411 tel. studovna: 221 966 41

Video: Sexualita osob s postižením a znevýhodněním - Petr Eisner

Kurz pro asistenty lidí s mentálním postižením a autismem

Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání Valenta Milan , Michalík Jan , Lečbych Martin , a kolektiv Limited preview - 2018 Bibliographic informatio mající kombinac vadi sluchy au mentální postižení, vad sluchy au dg DM. O atp.) vyplynuly následujíc závěryí Většin. a uči - telů měl potíža see získávání materiálm ů specificky určených pro žáky a studenty se sluchovým postižení nebm kombinovao - nou vadou Témat. sexualita v kurikuly Sexualita lidí s mentálním postižením 77 SPC pro žáky s mentálním postižením: kontakt : 78 SPC pro žáky s mentálním (dříve pomocné) přichází děti, kterým jejich mentální postižení neumožňuje docházet na základní nebo praktickou školu. Hlavním naším cílem je vést děti k co nejvyšší samostatnost Sexualita se skládá z interakcí mezi jedincem a sociálními strukturami. Plný rozvoj sexuality je nezbytný pro individuální, interpersonální i sociální blaho. Sexuální práva považujeme za univerzální lidská práva, která jsou založena na svobodě, důstojnosti a rovnosti všech lidských bytostí, nehledě na mentální. Sexualita. je přirozenou součástí celého lidského života, objevuje se u dítěte již od narození (Vigué, 2006). Můžeme ji definovat jako součást lidské biologie, která primárně zastupuje funkci reprodukční. Sekundárně je možné na ni pohlížet mj. jako na zdroj fyzicky příjemných pocitů

Slevy 30-70 Sexualita osob s postižením a znevýhodněním

Asexuál je žena či muž, kteří prostě nemají žádný zájem o sex. A překvapivě do této skupiny patří prokazatelně tři procenta světové populace, ačkoliv většina lidí o nich dosud neslyšela. Asexuálové se ale začínají organizovat a zaujímat své místo ve společnosti: usilují o to, aby se s nimi ve světě, kde vládne sexuální fenomén, nejednalo jako s nemocnými Mentální postižení jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům těchto oborů a všem, kdo se potřebují. 13:30 Mitlöhner Sex, mentální postižení a právo 13:50 Kožnar, Ptáček, Řeřichová, Žižková, Šindelářová Psychoterapie, gender a sexuální delikvence 14:10 Hajnová, Páv Zpráva o činnosti pracovní skupiny ochranných léčeb u MZd ČR - diskusní panel 14:30 Klapilová Koncept skupiny evoluční sexuologie

Sexualita lidí s mentálním postižením - profesionální

věk, sociální status, sexualita, tělesná a mentální zdatnost / postižení a další. Toto propojování vychází z vědomí, že jednání osob a reprodukce institucí jsou utvářeny spolupůsobením zmíněných sociálních initelů. Pokud jsou součástí daného SP specializace, popište jejich odborné zaměření v rámci SP Mentální postižení 2., přepracované a aktualizované vydání Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům. Mentální retardace, mentální postižení, sociálně podmíněné mentální postižení, demence - vymezení, klasifikace, etiologie, možnosti prevence. Specifika osobnosti, specifika přístupu ke klientovi s menálním postižením. Partnerství a sexualita osob se zdravotním postižením. Sexuální zneužívání osob se.

EducoCentrum - Veřejné kurz

Mentální postižení V dnešní době je stále aktuálnější seznámit odbornou i širší veřejnost se specifiky osobnosti žáků i klientů s mentálním postižením. Publikace se věnuje jak.. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Člověk a zdraví » 2. stupeň » Výchova ke zdraví » uplatňovat způsoby bezpečného chování v sociálním kontaktu s vrstevníky, při komunikaci z neznámými lidmi, v konfliktních a krizových situacích a vědět, kde v případě potřeby vyhledat pomo

mentální postižení informační materiály prvnikrok

Mentální postižení; Mentální postižení Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním. Mentální postižení: stupně mentálního postižení, sociální význam MP, péče o MP, komunikace s MP - využití alternativní a augmentativní komunikace. vymezení pojmu sexualita a co je její součástí. Vymezení pojmu sexuální a pohlavní identita, sexuální orientace.. Mentální a kombinované postižení z pohledu psychopedie Spojení slov mentální postižení nebo mentální retardace jsou užívána jako synonyma, přičemž retardace znamená opožděnost rozumového vývoje. Termín retardace nese poněkud hanlivý podtext, proto je vhodnější užívat spojení mentální postižení

Mentální postižení - Logopedie VEND

Historie spolku Spolek vznikl v prosinci 2017 z původně neformální svépomocné skupiny rodičů dětí s kombinovaným postižením. Seznámili jsme se o pět let dříve na pobytovém kurzu pro klientské rodiny rané péče EDA (dnes EDA cz, z.ú.). Impulzem k formalizaci naší skupiny se stala na podzim roku 2017 výzva Nadačního fondu AVAST Spolu do života zaměřená na. Toto je hodně rozšířeno. Je možné, že někteří tělesně postižení lidé mají přidružené i mentální postižení. Ale není to u všech. Kdyby byl tělesně postižený člověk zároveň i mentálně postižený, nárok na slušné jednání má také. Ani mentálně postiženým lidem netykáme, když si to nepřejí Mentální postižení. Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a studentům. Definice pojmu postižení či zdravotního postižení není jednotná a v různých politických resortech se liší. Pro účely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách se zdravotním postižením rozumí tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu. Mentální postižení - 15 %. Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a.

Mentální postižení Milan Valenta, Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním pracovníkům a. Mentální postižení Mentální postižení Publikace se nevyhýbá ani tak citlivé oblasti, jako je projevování emocí, partnerské vztahy a sexualita osob s mentálním postižením. Důraz klade i na roli rodinného prostředí. Kniha je věnována především psychologům, speciálním pedagogům, psychiatrům, sociálním. Info: Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání Grada Psychologie můžete objednat v Opavě. Kniha Mentální postižení: 2., přepracované a aktualizované vydání:V dnešní době, kdy se jedním ze žhavých témat dne stala inkluze ve vzdělávání, je stále aktuálnější seznámit odbornou i širší veřejnost se specifiky osobnosti žáků i klientů s. Sexualita a mentální postižení ve workshopech Radosti. 30.10.2015. Listopadový domovník už je tady. 29.10.2015. Zaměstnanci z Vlaštoviček navštívili příznivkyni domu v Novém Jičíně. Návštěvy v chráněném bydlení - změna od 12. 5. 2021 - celý dokument zde: Režim návštěv v CHB Chráněné bydlení Domov v Neratově funguje od roku 1998.Jsme pobytová sociální služba, která své sociální služby poskytuje lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení (mentální postižení), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné. PAS Mentální postižení Tělesné postižení a zdravotní znevýhodněn Agrese u lidí s mentální retardací a autismem. Čadilová, V., Jůn, H., Thorová, K a kol., Praha, Portál 2007. intimita a sexualita lidí s mentálním handicapem nebo s autismem. Thorová, Jůn, APLA.