Home

Smrkové lesy v ČR

Smr

Projděte se podél Flájského plavebního kanálu, Lesy ČR tam obnovily lávky 16.08.2021 Letní podcast s Andrejem Tóthem o pomoci Lesů ČR lidem postiženým tornádem 09.08.2021 Zapsání Jizerskohorských bučin na seznam UNESCO je také oceněním práce lesníků 04.08.2021 Lesy ČR pomáhají tornádem postižené Morav Lesy v České republice pokrývají 33 % rozlohy státu. Z celkové výměry lesů stát spravuje 54,9 %, obce 17,2 %, kraje 0,06 %, církevní subjekty 4,4 %, družstva 1,2 %, jiné právnické osoby 3,2 % a fyzické osoby 19,3 %. Přes 70 % lesních porostů jsou lesy jehličnaté (50 % smrkové a 16 % borové), přes 27 % jsou lesy listnaté, mezi nimiž jsou nejvíce zastoupeny bukové (9.

ENTOMOLOGICKÝ ÚSTAV Smrkové lesy v České republice

Suchem trpící smrkové lesy v Česku v posledních letech nelikviduje pouze běžný kůrovec lýkožrout smrkový, ale ve větším měřítku se k němu přidává i jeho příbuzný ze Sibiře, lýkožrout severský. Brouk, který se poprvé objevil v 60. letech minulého století na severu Moravy, se v posledních letech šíří po. nepatrnou část lesů v ČR) Biogeograficky se výrazně odlišují lužní lesy v širokých údolních nivách se souvislými porosty dubu letního, jasanu ztepilého, jilma, topolů a vrb přirozených smíšených a listnatých lesů po borové a smrkové monokultury Nejprve se tyto plantáží sází v Čechách, v roce 1835 jsou již ale smrkové monokultury vysazovány i v Jeseníkách. První generace rostla skvěle, nicméně jak se později ukázalo, v druhé se začaly objevovat plísně a patogeny a dnešní třetí generace schne a je plošně napadena kůrovcem Lesy ČR nabízejí veřejnosti dříví pro vlastní potřebu za cen a podmínek platných pro všechny lesní správy a lesní závody LČR. Samovýroba dříví. Určena pouze pro fyzické osoby; množství 20 m 3 /rok/osoba; Pouze sortiment v délce do 2 m (s výjimkou tyčí) Podmíněna uzavřením smlouvy o samovýrobě (viz příloha

Nové mapy jehličnatých a listnatých lesů v ČR. Podrobnosti Kategorie: Aktuality Aktualizováno 23. 10. 2017 8:40 Díky využití dat získaných při terénním šetření Národní inventarizace lesů a analýzou družicových snímků Sentinel-2 jsme získali jedinečný systém pro opakované automatizované mapování dřevin pro území České republiky s vysokou mírou detailu Podle Zprávy o stavu lesa a lesního hospodářství Ministerstva zemědělství byly v ČR v roce 2016 téměř ¾ lesního porostu vedeny jako lesy hospodářské, 2,1 % pak jako lesy ochranné (tedy takové, které rostou na nepříznivých stanovištích a brání půdu před erozí nebo sesuvy) a 23,6 % jako lesy zvláštního určení (na území národních parků, národních. Lesy v ČR. Lesnatost v ČR dosahuje 34 %, což je mírně pod průměrem zemí Evroé unie (37,6 %). Lesnatost ČR je 34 %. [1] Rozloha celé ČR je necelých 79 tis. km 2. Z toho vyplývá, že lesnatost naší země je zhruba ⅓. Lesnatostí se ČR řadí na 11. místo mezi zeměmi Evroé unie. Nejvyšší lesnatost mají v Evropě. Proto také dnes smrkové lesy v Česku pokrývají přes polovinu lesní půdy. Jenže z několika důvodů začínají rychle mizet. Jedním z příkladů je současná kůrovcová kalamita v podhůří Jeseníků, kde kvůli masivním kůrovcovým těžbám vznikají rozsáhlé holiny. Les zmizel

Suché smrkové lesy v Česku v posledních letech nelikviduje pouze běžný kůrovec lýkožrout smrkový, ale čím dál více se k němu přidává i jeho příbuzný ze Sibiře. Lýkožrout severský je navíc odolnější a nereaguje na většinu obranných opatření V Česku zaujímají monokultury (s příměsí do 10 %) necelých 20 % z rozlohy veškerých lesů (jsou zde započteny i přirozené smrkové porosty ve smrkovém stupni nebo bukové monokultury atp.). Ve většině hospodářských lesů tedy převažují (v kontrastu k obvyklým tvrzením o dominanci monokultur) lesy smíšené

Lesy v Česku - Wikipedi

V první polovině tohoto roku těžba podniku v kraji převýšila milion metrů krychlových. Smrkové lesy Vysočiny už několik let ničí kůrovcová kalamita, dřeva se tam poslední tři roky těžilo nejvíc v Česku To vedlo a dodnes vede k tomu, že smrkové lesy jsou často postihovány různými kalamitami - větrnými, hmyzími apod. Smrk ale v určitém období splnil svou důležitou roli - pomohl k znovuzalesnění obrovských území a plocha lesů v Česku od té doby stále narůstá - a dodnes je zásadní součástí hospodářských. Příměstské lesy v Brně a okolí. Lesy v Brně a okolí zaujímají přibližně čtvrtinu z celkové rozlohy zájmové oblasti příměstských lesů a návštěvníkům nabízejí odpočinek v rozmanitém přírodním prostředí. Bezesporu můžeme tyto lesy považovat za jednu z ozdob města Smrkové monokultury v Jizerských horách nahradí státní podnik Lesy ČR postupně lesy smíšenými. ČIA to dnes potvrdil oblastní inspektor společnosti Lesy ČR Pavel Malina s tím, že změna skladby jizerskohorských lesů si vyžádá milionové investice

Autochtonní smrk. délka videa 01:03. Víte, že se v části Labského dolu dochovaly unikátní původní smrkové lesy? V jedné minutě vám představíme malé zázraky fauny a flóry v naší zemi Smrkové lesy dlouho poskytovaly velké množství dřeva a svým vlastníkům dobré zisky. Sucho a teplo posledních let ale vedly ke kalamitnímu rozšíření lýkožrouta, který smrkové porosty decimuje. O tom, jak se v současnosti mění podoba lesa, jsme si povídali s lesníkem a zemědělcem Danielem Pitkem V lesích máme zhruba 650 milionů kubíků stojícího dřeva. Z toho je minimálně polovina smrku. Odhaduje se, že v horizontu dvou až tří let by kůrovcem mohlo být ohroženo až 50 milionů kubíků dřeva, vysvětluje Svoboda. Praha i Alpy. Nejvíce ohroženy budou smrkové lesy ve středních a nižších polohách Ironií osudu je, že vláda ČR schválila v dubnu 2017 již svou třetí strategii udržitelného rozvoje (tzv. Strategický rámec Česká republika 2030), leč ve stejné době prožívá polovina zelené páteře Česka - smrkové lesy - bezprecedentní kůrovcovou kalamitu LIBEREC (ČIA) - Smrkové monokultury v Jizerských horách nahradí státní podnik Lesy ČR postupně lesy smíšenými. ČIA to dnes potvrdil oblastní inspektor společnosti Lesy ČR Pavel Malina s tím, že změna skladby jizerskohorských lesů si vyžádá milionové investice. Importovaný smrk pichlavý, který lesníci vysázeli v 90. letech na několika tisících hektarech.

České lesy už ve velkém ničí i kůrovec z Ruska

Historie lesů na území České republiky Zeměpisec

 1. Ohroženy jsou však všechny smrkové lesy v České republice. Předpokládaný objem napadených porostů za rok 2019 je 30 mil. m3 (existují ale i vyšší odhady). Lze říci, že doposud bylo napadeno nebo vytěženo zhruba 30 procent smrkových porostů v Česku
 2. ují listnaté stromy, které v posledních letech tvořily až dvě třetiny skladby ve výsadbě. Stejně jako letos, kdy zde lesníci VLS sází hlavně buky, duby a olše, ale také kleny a osiky
 3. anci monokultur) lesy smíšené

V ČR mizí smrkové lesy kvůli suchu, kůrovci a dopadů klimatické změny. Pravděpodobnost, že se smrkové lesy dožijí plného věku je minimální. Za posledních 10 let vlastník lesa mohl za vykácené dřevo dostat až 170 milionů korun. Zdá se to jako ohromná částka, ale pro rodinu miliardáře Pavla Tykače jsou to drobné Současné a budoucí klima. Pozorování klimatu v posledních desetiletích dokumentují značné změny vzhledem k dlouhodobým hodnotám. Jedná se zejména o nárůst teploty vzduchu (přibližně o 0,8 °C od konce 19. století, s intenzitou oteplování 0,2 °C za dekádu v posledních 25 letech) a rozložení srážek v roce směrem k sušším létům a častějším a delším. Také Vojenské lesy a statky ČR vlastní na Moravě a ve Slezsku zničené smrkové lesy. Problémy mají především v rozsáhlé lokalitě Oderských vrchů v předhůří Jeseníků, kde se na 25 tisících hektarech nachází vojenský újezd Libavá Kůrovec ovládne celé Česko - Echo24.cz. Kapitulace. Kůrovec ovládne celé Česko. Rozvoj kůrovcové kalamity již zastavit nelze.. Tak zní stručná věta, která vystihuje celou bídu tuzemských lesů. Pochází z prvního hodnocení, jak se pohroma šířila v minulém roce, které sepsala skupina odborníků Czech Forest V budoucnu (tedy letos a také v dalších letech, protože kůrovcová kalamita zatím bohužel nekončí) jsou ohroženy smrkové lesy za 600 miliard, uvedla organizace. Šlo by tak o polovinu všech smrkových lesů v ČR

Prodej dříví veřejnost

Na tu podle ní odmítají přistoupit především Lesy ČR, které spravují polovinu všech lesů v ČR. Dodává, že v nábytkářském průmyslu se tato certifikace požaduje. Firmy jsou tak v době přebytku hmoty na trhu paradoxně nuceny dovážet ze zahraničí, kde na tento požadavek zareagovali pružněji, upřesňuje Asi se nechaly lesy v ČR likvidovat kůrovcem záměrně kvůli byznysu a takhle to dopadlo,Vysočina totálně zničená ,nejsou již skoro žádné smrkové lesy jen holé kopce a mýtiny. V Rakousku a Německu jsou lesy napadené jenom v příhraničí s ČR Bruntálsko patří v Česku k nejpostiženějším oblastem. S kůrovcem bojuje i tamní lesní správa Lesů ČR, která obhospodařuje téměř 15 000 hektarů lesa. Z toho 70 procent tvoří smrkový porost. VIDEO: Největší lesní kalamita v dějinách Česka: Jeseníky přichází o lesy

Kůrovec žere smrkové lesy v kraji, vyhovuje mu teplé počasí a sucho. Část Plzeňského kraje je druhou nejzasaženější oblastí v Česku, kde kůrovec napadá smrky. Nejhorší situace je na Nepomucku, Sušicku a Klatovsku. Hranicí masivního nástupu kůrovce se stala dálnice D5. Na vině je teplé počasí a extrémní sucho České lesy v posledních letech čelí suchu, extrémnímu větru a dalším projevům klimatických změn, jaké v našich krajích nemají obdoby. Nejhůře se se změnou počasí vyrovnávají smrkové lesy. Kvůli mělkým kořenům jsou citlivé na silný vítr, hůře se dostávají k vodě, jsou oslabené a jen obtížně čelí kůrovci nebo cizopasným houbám, se kterými by si. V Krnově, v Bruntále, ve Městě Albrechticích a mnoha dalších železničních stanicích se řadí nekonečné nákladní vlaky naložené tisíci kubíky smrkové kulatiny. Co tak masivní těžba smrku udělala s lesními porosty v našem regionu, si naplno uvědomíme až při sledování leteckých záběrů, které Česká televize v. Na nevýhody tohoto systému začali lesníci upozorňovat už na začátku 50. let 19. století a doporučovali pěstovat strukturálně bohatší lesy. Jenže pak tento trend komunistické plánování přesměrovalo, protože tenké smrkové dřevo bylo třeba v dolech. A když v 70. letech i tento důvod pominul, smrky se nechaly nadále růst

Další škůdce na Třebíčsku - Leslist

Hynutí smrku v ČR Pane profesore, je pravda, že z dlouhodobého hlediska vymírají v Evropě smrkové lesy? Je možné s tím dát do souvislosti kůrovcovou kalamitu v Čechách a nemyslím tím jen Šumavu, o které se nejvíc mluví, díky mire Zatímco v jiných pohraničních pohoří ČR je jejich dominantním vlastníkem zpravidla vždy stát, resp. státní podnik Lesy České republiky či jiná státní organizace (správy národních parků), pak lesní pozemky na většině území Orlických horách vlastní soukromí majitelé, jimž byly v rámci restitucí navráceny po. Téměř polovinu plochy EU pokrývá lesní porost. Největší plochu zabírají lesy v severských zemích a nejméně rostou ve Velké Británii. Česko je stromy aktuálně pokryté z 34,7 % a až polovinu stromů u nás představují smrky. Smrkové monokultury jsou však náchylnější k nemocem i napadení kůrovcem. V roce 2019 dosáhlo vytěžené kůrovcové dřevo rekordních 22,7.

Lesy ČR předpokládají, že na boj s kůrovcem letos vydají rekordních více než 130 milionů korun. V rámci Lesů ČR by mělo být položeno přibližně 200 tisíc lapáků, což jsou předem pokácené stromy pro odchyt a likvidaci kůrovce. Feromonových lapačů kůrovce LČR rozmístí okolo 36 tisíc kusů Byla založena státní organizace Lesy ČR, která byla při svém vzniku zbavena všech svých výrobních kapacit (strojů, manipulačních skladů, dílen aj.) a stala se pouze správcovskou organizací. V boji proti kůrovci jsou Lesy ČR odkázány na výběrová řízení na dodavatele práce dle zákona o veřejných zakázkách Smrkové lesy se každým dnem postupně mění ve skládky neprodejného dřeva a zůstávají po nich holé kopce. Těžba lesů u nás jen za rok 2020 představuje 15.. Vojenské lesy a statky ČR (VLS) v letech 2015 až 2017 hospodařily se svěřeným majetkem v hodnotě 8,5 miliardy korun až na několik případů bez větších problémů. Vyplývá to z výsledků prověrky, které dnes zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ)

Vojenské lesy a statky (VSL) dokončily obnovu lesů ve vojenském újezdu Libavá u Olomouce, kde v předchozích letech kvůli kůrovcové kalamitě a vichřicím vznikly rozsáhlé holiny. Na Libavé bylo postupně vysázeno zhruba 50 milionů sazenic lesních dřevin, díky kterým na bývalých holinách vznikly nové a druhově pestré porosty. Uvedl to ředitel VLS Petr Král Katastrofa v lesích je neodvratitelná. Lesy v kraji se nám před očima mění kvůli suchu a teplu, a potažmo kůrovci, v jednu velkou suchou holinu. S tím dramaticky padá i cena dřeva, na obnovu lesů tak chybí peníze. Jsou to děsivá čísla. Smrkové lesy postupně mizí z povrchu zemského

Video: Nové mapy jehličnatých a listnatých lesů v Č

V určitých částech národního parku tak budou uschlé lesy, podle odborníků je to ale lepší než holina, protože se v takových místech drží vlhkost, je tam stín. Nová generace lesa tak má podstatně lepší podmínky pro růst, řekl Benda. Už v letošním roce nezasahovala správa v 1. zóně parku Smrkové monokultury, které jsme vysadili v naší honbě za ziskem, čelí největší kalamitě v historii od dob Marie Terezie. Šíření kůrovce v minulých letech naznačovalo, že se blíží katastrofa obrovských rozměrů. Můžeme s čistým svědomím mluvit o ekologické katastrofě. Jednou z nejvíce postižených oblastí je Hrubý Jeseník, kde jsme zanedbali vícero věcí V souvislosti se suchem a následným rozvojem kůrovcové kalamity Lesy ČR v roce 2018 v Pardubickém kraji vytěžily sto tisíc kubíků kůrovcového dříví. S ohledem na pokračující chřadnutí porostů vlivem sucha a následně škůdců bylo v roce 2019 nutné vytěžit 358 tisíc kubíků dřeva Vykupujeme lesy a lesní pozemky po celé ČR. Váš les koupíme za nejlepší tržní ceny, neváhejte se na nás obrátit a nabídnout nám Váš les k odkupu. Výkup lesů, výkup lesních pozemků a výkup dřeva přímo od majitelů V Bezlesé pohádce, kterou společně s Hnutím DUHA natočil, vybízí všechny, kterým není osud našich lesů lhostejný, aby se připojili k výzvě Zachraňme lesy. V neděli 8. července Tomáš přijede spolu se svou Cílovou skupinou koncertovat na podporu změny pravidel lesního hospodaření v České republice do Tančírny v.

Jenže na nebezpečí, které představují rozsáhlé smrkové porosty, upozorňují vědci už od devadesátých let Kdyby lesy nebyly smrkové plantáže, a bral by se dvacet let známý ohled na klimatickou změnu, vůbec to tak dopadnout nemuselo, uvedl na svém Facebooku přírodovědec Jakub Hruška, který pracuje v Ústavu. Kůrovcová kalamita stále decimuje smrkové lesy v Česku. Lesy ČR kvůli kůrovci žádají o povolení k plošnému vykácení lesů v prvních a druhých zónách ochrany CHKO Jeseníky - tedy v nejcennějších lokalitách. Krajina Hrubého Jeseníku by se tak mohla proměnit v oholené kopc Na Jihlavsku prozkoumejte Černé lesy nebo Aleje pod obcemi Jestřebí a Stonařov. Další oblíbenou lokalitou jsou lesy v okolí Pacova na Pelhřimovsku. V těchto oblastech můžete najít hřiby, hlavně dubové, hnědé, žlutomasé a smrkové, bedly a muchomůrky růžovky

Již několik let trvající sucho a s ním spojená kůrovcová kalamita viditelně likvidují smrkové lesy v Česku. Smrk je na mnoha místech nahrazován bukem, dubem či jedlí, ale jako vhodné alternativy se jeví i některé takzvaně introdukované dřeviny, což jsou druhy, které se tady sice pěstují desítky let, ale přesto jsou. Na nevýhody tohoto systému začali lesníci upozorňovat už na začátku 50. let 19. století a doporučovali pěstovat strukturálně bohatší lesy. Jenže pak tento trend komunistické plánování přesměrovalo, protože tenké smrkové dřevo bylo třeba v dolech. A když v 70. letech i tento důvod pominul, smrky se nechaly nadále růst Takzvané smrkové monokultury se začaly v Čechách a na Moravě vysazovat za císařovny Marie Terezie v 18. století. Nahrávaly tomu vlastnosti smrku, který roste rychle a má rovné a kvalitní dřevo, které dlouho vydrží. Potíž je ale v tom, že se množství smrkových lesů neúměrně rozšířilo

Hodně dřeva, málo kupců. Redakce Euro.cz, Vadim Fojtík, 17. 4. 2008. Zdroj: Euro.cz. Ceny smrkové kulatiny klesly o třetinu, firmy zastavují těžbu. Majitel několikahektarového lesa v okolí západočeského městečka Nepomuk František Čavojc již dva měsíce marně obchází všechny dřevozpracující podniky v okolí Zatímco například v Japonsku slouží těžbě dřeva jen deset procent lesů a zbytek je spravován jako příroda, v Česku je to naopak. Odborníci na lesní hospodářství už od devadesátých let varují před dopady klimatické změny na naše smrkové lesy

Současný způsob boje s kůrovcem nefunguje, zjistil týmLesy ČR postaví největší českou dřevostavbu, půdorys

Již v roce 2017 vydala Komise pro životní prostředí AV ČR stanovisko, ve kterém píše: Na půdorysu ekonomických, environmentálních a sociálních zájmů vytvořilo FSC pravidla, která požadují pěstování odolných, prostorově a druhově bohatých lesů neohrožujících půdu a dbajících na vodní režim v krajině, vázání uhlíku a biodiverzitu Uvedená fakta a další hlediska dala v evroých zemích podnět ke společnému jednání ministerstev pověřených péčí o lesy (v ČR MZe). První ministerská konference věnovaná ochraně evroých lesů se konala ve Štrasburku v roce 1990 Velká naleziště borůvek jsou v českých, moravských a slezských horách, kde ovšem nejsou lesy borové, ale povětšinou smrkové. Na borůvky se chodí: v Českém lese, na Šumavě, v Novohradských horách, na Vysočině, v Beskydech, v Rychlebských horách, v Hrubém i Nízkém Jeseníku, na Kralicku, v Orlických horách, v.

Když se kácí les Česko v datec

V první řadě je třeba říci, že kůrovcová kalamita není ani zdaleka první, která naše lesy postihla, byl tu obaleč modřínový v Krušných horách, vzpomeňme na lesy v Krušných horách a Krkonoších poničené v osmdesátých letech emisemi. A dnes jsou nejkrásnější smrkové lesy právě v Krušných horách Ve spolupráci s houbou Ceratocystis polonica (to od ní má napadené dřevo modrou barvu) začal atakovat smrkové lesy v celém regionu. Pokud přihlédneme k tomu, co se stalo v Kanadě a USA s lýkohubem a borovicemi, tak každý další rok s těmito charakteristikami znamená, že početnost kůrovce bude dál raketově stoupat České lesy v letech 1989 až 2019. Zatímco ministr zemědělství Marián Jurečka (KDU-ČSL) v roce 2016 veřejnosti sdělil, že naše lesy jsou v nejlepším stavu za celou svou historii (kdo mu tuto hloupost nakukal, nevím), o dva roky později jsme se dozvěděli, že v našich lesích probíhá bezprecedentní kůrovcová kalamita, resp. největší lesnická i ekologická katastrofa. Pak vězte, že zdejší lesy jsou bohaté na hřiby smrkové, pravé, koloděje, lišky a kozáky. Vyrazit na ně můžete například do okolí přehrady Šance . Houby určitě potkáte na cestě ze Starých Hamrů na Gruň , v okolí Bumbálky nebo v Podolánkách Lesy na Třebíčsku, Znojemsku i severozápadně od Náměšti nad Oslavou jsou v důsledku dlouhodobého sucha a následného rozvoje podkorního hmyzu postiženy rozsáhlou kůrovcovou kalamitou. Státní lesníci z podniku Lesy ČR vyzývají všechny vlastníky - obce, města, církve i soukromé osoby k zodpovědné péči o lesy

Spoluzavinily těžařské firmy kůrovcovou kalamitu? Hnutí DUHA podalo žalobu na Lesy ČR, v níž se domáhá poskytnutí informací o pokutách, které státní podnik udělil těžařským firmám za to, že umožnily rozšíření kůrovce. Ten teď masivně napadá nevhodné smrkové monokultury oslabené loňským suchem [1]. Na některých místech mohly však ke kůrovcové. Příkladem zdařile přeměněné krajiny je Třeboňsko, kde původní neobyvatelné mokřady lidé v 15. století přeměnili na rybníky a zemědělskou půdu. Zdařile přeměněné krajiny Méně vhodně jsme zasáhli do skladby lesů. Z původních listnatých lesů naši předkové vytvořili smrkové monokultury (smrky rychleji rostou) V běžných letech Lesy ČR naplánují v celé republice roční těžbu asi osm milionů kubíků dřeva. Současná kůrovcová kalamita ale překonává veškeré historické rekordy. Nejpostiženější jsou oblasti, které spadají do lesní správy Bruntál, Město Albrechtice a Štemberk

Lesy v ČR MeziStromy

 1. Postup kůrovce, který decimuje smrkové lesy v České republice, se zpomalil. Podle odborníků za to mohou deště. Přesto ale lesy nadále ohrožuje. Teď by se měl lýkožrout přesouvat z Moravy na severozápad Čech
 2. Horské smrčiny v Česku Horské lesy s převahou smrku se přirozeně vyskytují v našich hraničních pohořích, například na Šumavě, v Krkonoších nebo v Jeseníkách, v nadmořských výškách od přibližně 900 do 1350 metrů. Celkem je v České republice přibližně 150 tisíc hektarů horských smrčin
 3. Mizející lesy v některých oblastech proto dělají vrásky na čelech nejen lesníkům, ale i zpracovatelům dřevní hmoty, zejména smrkové, co a jak budou řezat, až smrku nebude. V tomto duchu se nesl hlavní program podzimního odborného setkání Společenstva dřevozpracujících podniků v ČR (SDP), které proběhlo 9. 11
 4. Lesy v celé ČR plošně hynou, nejvíce je teď postižena severní Morava a Vysočina. Jednou ze dvou hlavních příčin je pěstování smrkových monokultur v nižších a středních polohách, kde nemá smrk vhodné prostředí, případně pěstování příliš hustých borových porostů

Konec smrků v Česku (Týden) Silvarium - lesnický

 1. 7/2009 - Nabídka smrkové kulatiny z těžby Lesů ČR se v červnu blížila nule 6/2009 - Státní lesy ve 2. čtvrtletí dál snížily objem dříví obchodovaný přes burzu 5/2009 - Z burzovní nabídky v březnu zmizel hlavní sortiment - smrková kulatin
 2. aby dohlédl na přijetí potřebných změn v nové vyhlášce zákona o lesích, která povede ke smíšeným a zdravým lesům. Pošlete mu fotku nové smrkové výsadby z nižších a středních poloh, kam smrk nepatří, a kde bude pravděpodobně hynout. Pan premiér by měl aspoň zprostředkovaně vidět, kam naše lesy vede
 3. ulosti došlo mnohokrát k zásahům do struktury nebo do druhové složení porostů. V mnoha případech byla pozměněna celá druhová skladba, takže v Česku nyní převládají lesy smrkové (63%), původně byl nejrozšířenější buk
 4. Co nezvládne jeden, snesou ostatní. Kdyby se 200 let nevysazovaly především čistě smrkové lesy v nížinách, kde jim to nedělá dobře, rozsah lýkožroutové pohromy a dopady klimatických změn by nebyly natolik devastující
 5. Vláda ČR přijala v roce 2004 koncepční dokument Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v České republice (MŽP 2004).Návrh dalšího strategického materiálu - Politiky ochrany klimatu v České republice byl uveřejněn v květnu 2009 (MŽP 2009).Měl by účinně reagovat nejen na nové poznatky týkající se uvedené problematiky, ale i na vývoj ochrany.
 6. 16 fotografií v galerii ›. Kůrovec vlivem sucha devastuje lesy na Litoměřicku. Lesní správa Lesů ČR Litoměřice eviduje velké množství napadených smrkových porostů. Na fotografiích ukazuje Aleš Krišpín z Lesní správy Litoměřice, jak brouk devastuje smrkové porosty poblíž Třebušína. | Foto: Deník / Karel Pech.
Desítky nádrží, tůní a mokřadů, přírodní koryta potoků

V českých lesích hrozí tento rok největší kůrovcová kalamita od devadesátých let. Kvůli horkému a suchému počasí v loňském roce lesníci očekávají trojnásobné množství kůrovce. Státní podnik Lesy ČR na boj s broukem letos vynaloží rekordních 130 milionů korun V současné době to není vidět, ale bude to velice brzy vidět a bude to velké téma, říká Šípek s odkazem na kůrovcovou kalamitu, která letos zasáhla smrkové lesy v Jeseníkách. Do Česka migrují škůdci z jiných koutů svět Situace v lesích přiléhajících k lesům v národním parku Šumava je znepokojující. Obavy plynou z rozšíření kůrovce, který se šíří z národního parku Šumava do přilehlých lesů. Jedná se zejména o lesy ve správě s.p. Lesy ČR, s.p. Vojenské lesy a statky nebo lesy soukromé a obecní Globální klimatická změny významně postihuje i lesy v České republice. Projevují se mimo jiné větší četností různých extrémních situací (orkány, abnormální teploty, přívalové srážky, dlouhá období sucha apod.). Právě dlouhodobé sucho je faktorem, který má na lesy v ČR významný negativní dopad

Suché smrkové lesy v Česku v posledníc

Zdravé a prosperující lesy v petičním výboru. Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace, iniciovaná Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) a podpořená podpisy 15 849 občanů, byla předmětem včerejšího jednání petičního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lesy České republiky, Hradec Králové. 28,147 likes · 243 talking about this · 227 were here. Lesy v ČR prostřednictvím této stránky vám chtějí být blíž Lesy Öeské republiky, s.p., jsou držitelem osvëdëení o úðasti v certifikaci lesú, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-O-C. Státnf podnik Lesy éeské republiky, s.p.. zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnimu jednánl a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku Rozloha lesů v čr Lesy v Česku - Wikipedi . Lesy v České republice pokrývají 33 % rozlohy státu. Z celkové výměry lesů stát spravuje 54,9 %, obce 17,2 %, kraje 0,06 %, církevní subjekty 4,4 %, družstva 1,2 %, jiné právnické osoby 3,2 % a fyzické osoby 19,3 % Lesy ČR předpokládají, že na boj s kůrovcem letos vydají rekordních více než 130 milionů korun. V rámci Lesů ČR by mělo být položeno přibližně 200.000 lapáků, což jsou předem pokácené stromy pro odchyt a likvidaci kůrovce. Feromonových lapačů kůrovce LČR rozmístí okolo 36.000 kusů

Jehličnatý les - Wikipedi

V Lužických horách Lesy ČR v roce 2018 vytěžily 17 800 metrů krychlových dřeva, v roce 2019 to bylo už 100 000 a loni zhruba 311 000. Letos jen do konce května to bylo dalších 117 000. V oblasti nyní pracuje 27 komplexních těžařských čet s motorovými pilami i traktory a osm harvestorových uzlů, uvedl Vojáček

Lesy volají skauty na pomoc – 5Lesy na Chomutovsku se ve velkém zbavují napadených smrkůV lesích vzor | pád - (o) lesích; pád - (s) lesy; důležitéBorovice | Lesy České republiky, sSmrk