Home

Difenylamin

Diphenylamine is an aromatic amine containing two phenyl substituents. It has been used as a fungicide for the treatment of superficial scald in apples and pears, but is no longer approved for this purpose within the European Union DIFENYLAMIN Specifikace produktu (PDF).pdf Zobrazit všechny soubory. Poslat dotaz k produktu. CAS: 122-39-4 Vzorec: C 12 H 11 N. Specifikace produktu (PDF).pdf Zobrazit všechny soubory. Poslat dotaz k produktu. Technické parametry. Molekulová hmotnost: 169,23 Hustota: 1,16 g. Detaily ze stránky Difenylamin - Laboratorní chemikálie na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Difenylamin 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečná látka Difenylamin (Index: 612-026-00-5; CAS: 122-39-4) Standardní věty o nebezpečnosti H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s. Vorkommen. Diphenylamin kommt als Naturstoff in Zwiebeln, schwarzem und grünen Tee und in Schalen von Citrusfrüchten vor.. Herstellung. Diphenylamin wird technisch durch oxid-katalysierte Desaminierung von Anilin hergestellt. + Eigenschaften Physikalische Eigenschaften. Diphenylamin bildet farblose bis graue, lichtempfindliche, blättrige Kristalle mit blumigem Geruch

Diphenylamine C6H5NHC6H5 - PubChe

  1. e can undergo palladium-catalyzed intramolecular cyclization to form carbazole. It may also be used as a starting material in the synthesis of triphenyla
  2. e is irriterend voor de ogen, de huid en de luchtwegen. De stof kan effecten hebben op de nieren en het bloed, met als gevolg de vor
  3. , eller fenylanilin, bildar färglösa kristaller som kan vara gulaktiga på grund av föroreningar.Den är olöslig i vatten, men lättlöslig i etanol, eter eller bensen.Den framställs genom termisk deanimering av anilin.. Ämnet har antioxidanta egenskaper som gör det lämpligt som skyddande medel för färsk frukt.Det används också till framställning av anilinfärger, samt.
  4. e. Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. Facilement soluble dans le benzène, l' éther, l' acide acétique glacial, le disulfure de carbone . 176,203 J·mol -1 ·K -1 à 25 °C. Ce produit n'est pas contrôlé selon les critères de classification du SIMDUT

difenylamin. U lidí to může dráždit sliznice. Methemoglobinemia byl vyroben experimentálně. Ve veterinární použití, je to jedna z účinných látek v aktuálních prostředků pro prevenci a léčbu screwworm napadení Difenylamin se používá jako 1% nebo 0,1% roztok v konc. H 2 SO 4 (bezbarvý roztok). V bodě ekvivalence reaguje difenylamin s první nadbytečnou kapkou dichromanu na difenylbenzidinovou violeť, což se projeví zmodráním roztoku Diphenhydramine is an antihistamine used to treat sneezing, runny nose, itching, hives and other symptoms of allergies and the common cold. Includes diphenhydramine side effects, interactions and indications Définition et Explications - La diphénylamine est une amine de formule brute C12H11N Difenylamin strana 2 z 6 Standardní v ěty o nebezpe čnosti: H331 Toxický p ři vdechování. H311 Toxický p ři styku s kůží. H301 Toxický p ři požití. H373 Může zp ůsobit poškození orgán ů p ři prodloužené nebo opakované expozici. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy

Diphenylamine (CAS 122-39-4) - Chemical & Physical

Difenylamin může způsobit vážné podráždění očí. Nebylo to dráždivé pro pokožku a nebylo technicky proveditelné testovat studii akutní toxicity inhalací. Difenylamin se zaměřuje na systém červených krvinek a může způsobit abnormální erytropoézu ve slezině, a tím přetížení sleziny a hemosiderózu . Při delší. The diphenylamine is an organic compound with the chemical formula (C 6 H 5 ) 2 NH. Its very name indicates that it is an amine, as well as its formula (-NH 2 ) makes it clear. On the other hand, the term diphenyl refers to the presence of two aromatic rings linked to nitrogen. Consequently, diphenylamine is an aromatic amine. Within the world of organic compounds , the word Difenylamin ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent Dodavatel: VWR Chemicals. Nebezpečí. Diphenylamine. (C6H5)2NH. Synonyms: Diphenylamine. CAS 122-39-4. Molecular Weight 169.22. Browse Diphenylamine and related products at MilliporeSigma

Více informací o Difenylamin. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí 4,4'-DIOCTYLDIPHENYLAMINE may react with oxidizing agents (NTP, 1992). Neutralizes acids in exothermic reactions to form salts plus water. May be incompatible with isocyanates, halogenated organics, peroxides, phenols (acidic), epoxides, anhydrides, and acid halides

DIFENYLAMIN-4-SULFONAN SODNÝ | P-LAB = Potřeby proDiphenylamine (CAS No

Difenylamin. Sumární vzorec: C 12 H 11 N Látkové množství: 169 g/mol Teplota tání: 52 - 54 °C Teplota varu: 302 °C Hustota: 1,16 g/cm 3 Bezpečnostní upozornění: Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití diphenylamine: ChEBI ID CHEBI:4640: Definition An aromatic amine containing two phenyl substituents. It has been used as a fungicide for the treatment of superficial scald in apples and pears, but is no longer approved for this purpose within the European Union

reregistration case 2210, diphenylamine. Use Profile Diphenylamine (DPA) is a plant growth regulator used post-harvest to control storage scald on apples. This end use pattern for the current formulations has been classified as an indoor food use. Formulations include an emulsifiable concentrate, a wettable powder Difenylamin. Jablecny most Česko. Na ČSFD od 01.12.2010 Poslední přihlášení 08.03.2021 00:59 Nejsledovanější žánry žánry / typy typy / původy původy. Drama Komedie Akční Sci-Fi Animovaný film. TV seriál. TV film. TV pořad. studentský USA. Velká Británie. Česko. Substance identity Substance identity. The 'Substance identity' section is calculated from substance identification information from all ECHA databases. The substance identifiers displayed in the InfoCard are the best available substance name, EC number, CAS number and/or the molecular and structural formulas Diphenylamine SDS Safety Data Sheet for Diphenylamine 820528. Material Safety Data Sheet or SDS for Diphenylamine 820528 from Merck for download or viewing in the browser Safety Data Sheet according to 29CFR1910/1200 and GHS Rev. 3 Effective date : 12.27.2014 Page 2 of 8 Diphenylamine, Reagent Grade Created by Global Safety Management, Inc. -Tel: 1-813-435-5161 - www.gsmsds.co

Diphenylamine CAS Number: 122-39-4 Molecular formula: C12H11N IUPAC Name: diphenylamine. Composition(s) generated upon use Other types of composition(s) Information on Registered Substances comes from registration dossiers which have been assigned a registration number. The assignment of a registration number does however not guarantee that the. Substituent effect treatment of interactions between contiguous functionalities G-X. 2. Remote response to polar-inductive and mesomeric influence of X on G = -O- and -NH-. The Journal of Organic Chemistry. 1980 Difenylamin, p.a., 100 g » 9500 - Chemikálie Kód 60130-0100 Výrobce ACROS ORGANICS B.V.B.A. Skladem Pardubice 0 ks MJ ks DPH 21% Cena bez DPH 1 605,00 CZK Cena včetně DPH 1 942,05 CZK Vložit do košík

DIFENYLAMIN P-LAB = Potřeby pro laboratoř, Chemikálie

Diphenylamine is an organic compound whose chemical formula is (C6H5) 2NH. Its very name indicates that it is an amine, as well as its formula (-NH2) makes it clear. On the other hand, the term diphenyl refers to the presence of two aromatic rings linked to nitrogen. Consequently, diphenylamine is an aromatic amine Diphenylamine Product Information Molecular Formula. C12 H11 N Molar weight. 169.2. CAS (CAS Number) 122-39-4. Product Applications Polymer auxiliaries. Agriculture. Pesticides. Energy. Dyestuffs, pigments and optical brighteners. Manufacturing of textiles dyestuffs. Diphenylamine for synthesis. CAS 122-39-4, chemical formula (C₆H₅)₂NH. - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information

Difenylamin - PENTA - Laboratorní chemikáli

4-Aminodiphenylamine is a diphenylamine with an additional amine substituent. This dimer of aniline has various industrial uses, including as a hair dye ingredient, but also has raised concerns about toxicity by skin contact. It is also a starting material for the synthesis of 6PPD, an antiozonant for various rubber products La difenilammina (o N-fenilanilina) è un'ammina aromatica.. A temperatura ambiente si presenta come un solido giallo chiaro dall'odore tenue. È un composto tossico, pericoloso per l'ambiente.. Viene utilizzata come indicatore colorimerico per le reazioni di ossidazione con bicromato di potassio, reazione utilizzata per il dosaggio di determinati elementi, tra cui i sali ferrosi Difenilamin — Википедија. [ одбаци] Учествујте у акцији Фудбалери на Европском првенству од 11. јуна до 11. јула. Учествујте у акцији Културно наслеђе на Википодацима 2 од 15. до 30. јуна.

Эта страница в последний раз была отредактирована 1 июня 2021 в 22:51. Текст доступен по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike, в отдельных случаях могут действовать дополнительные условия.Подробнее см Diphenylamine (Certified ACS), Fisher Chemical™ Click to view available options Quantity: 100g 500g Packaging: Glass Bottle Poly Bottle CAS: 122-39-4: Molecular Formula: C12H11N: Molecular Weight (g/mol). Diphenylamine (DPA) antioxidants control oxidation, keeping engines running longer and more smoothly by preventing oil thickening. The antioxidant properties of these additives increase the life of engine oil by reducing breakdown that can result from the formation of sludge The Diphenylamine tests for the presence of deoxyribose, the sugar in the backbone of the DNA molecule

Diphenylamine hydrochloride. 537-67-7. N-phenylaniline hydrochloride. Diphenylammonium chloride. Benzenamine, N-phenyl-, hydrochlorid Diphenylamine (DPA), chemical formula (C 6 H 5) 2 NH, is a dimer of aniline manufactured by heating the parent monomer in the presence of aniline hydrochloride. DPA is a colorless-to-brown crystalline solid that finds a number of industrial/commercial applications, for example, in the manufacture of dyes and the protection of apples during storage diphénylamine CAS : 122-39-4 Synonymes : n,n-diphenylamine;N-Phénylaniline;Anilinobenzène;N-Phenylbenzamine;ANILINE, N-PHENYL-;Benzenamine, N-phenyl-;BENZENE. Diphenylamine is employed as harvest scald inhibitor for apples indoor drench treatments due to its antioxidant property. Alkyl derivatives of diphenylamine are used as anti-ozonants in the rubber manufacturing. It is used as lubricants and acts as a stabilizer for plastics. In the analytical chemistry, it is used to test the nitrate ion in. N,N-diphenylamine DIPHENYL AMINE: State: SOLUTION (10% IN CCl4 FOR 3800-1300, 10% IN CS2 FOR 1300-650, 10% IN CCl4 FOR 650-250 CM-1) VERSUS SOLVENT: Instrument: PERKIN-ELMER 521 (GRATING) Instrument parameters: FILTERS AT 3150, 2500, 2000, 1150, 700, 410; GRATING CHANGES AT 2000, 630 CM-1: Path length: 0.012, 0.011, AND 0.010 CM (CsBr CELL.

Diphenylamine is a colorless to beige crystalline (sand-like) solid. It is used in making plastics, rubber, dyes, pharmaceuticals and explosives. REASON FOR CITATION * Diphenylamine is on the Hazardous Substance List because it is cited by ACGIH, NIOSH, DEP, HHAG, NFPA and EPA A novel grafting polymer was synthesized via grafting of diphenylamine (DPA) onto sodium alginate (NaAlg) as a new adsorbent for Cobalt (Co 2+) from aqueous solutions.Optimization of sodium alginate grafted by diphenylamine (NaAlg-g-DPA) was addressed in the current study by several parameters including; initiator and monomer concentrations, contact time of polymerization, as well as. Find here Diphenylamine, 122-39-4 manufacturers, suppliers & exporters in India. Get contact details & address of companies manufacturing and supplying Diphenylamine, 122-39-4 across India Diphenylamine 10 mg/m3 TWA 10 mg/m3 TWA none listed OSHA Vacated PELs: Diphenylamine: 10 mg/m3 TWA Personal Protective Equipment Eyes: Wear appropriate protective eyeglasses or chemical safety goggles as described by OSHA's eye and face protection regulations in 29 CFR 1910.133 or European Standard EN166. Skin

Diphenylamin - Wikipedi

For Zoom; 1.) Enter the desired X axis range (e.g., 100, 200) 2.) Check here for automatic Y scaling 3.) Press here to zoo DIPHENYLAMINE discolors in light. This chemical can react violently with hexachloromelamine and trichloromelamine. It is incompatible with strong oxidizing agents and strong acids. It is also incompatible with iron and silver salts N,N-Diphenylamine; N-Phénylbenzènamine; N-Phénylbenzèneamine; Phénylaniline; Noms anglais : Diphenylamine; N,N-Diphenylamine; N-phénylaniline; Commentaires. Le produit commercial peut contenir des impuretés, notamment l'amino-4 biphényle, considéré cancérogène pour l'homme par le CIRC. Utilisation et sources d'émissio Diphenylamine CASRN 122-39-4 | DTXSID4021975. Archived IRIS Summary (PDF) (7 pp, 88 K) Status: EPA announced in a 2004 Federal Register Notice that chemicals used as pesticides would not be re-assessed by the IRIS Program. This entry in the IRIS database is preserved at the request of EPA program and regional offices We describe a modified procedure of the diphenylamine-colorimetric method for assay of DNA that is shorter than the procedure described by Burton. This improvement is achieved by raising the sample incubation temperature to 50 degrees C. The higher temperature hastens and stabilizes the diphenylamin

4-(FENYLAZO)DIFENYLAMIN | P-LAB = Potřeby pro laboratoř

Diphenylamine ACS reagent, ≥99% 122-39-

4-(Isopropylamino)diphenylamine DrugBank Accession Number DB14195 Background. 4-(Isopropylamino)diphenylamine, also known as IPPD, is a chemical compound commonly used as an antiozonant in rubbers, particularly those used for tires. It is also a known allergen. Sensitivity to this compound may be identified with a clinical patch test. Type. Rozklad může vést až k samovznícení. Pro zvýšení chemické stability se přidávají stabilizátory. Stabilizátory regulují chemickou degradaci a samy se spotřebovávají. Např. difenylamin, centralit. Regulace hoření Regulace tvarem zr

Difenylamine - Wikipedi

PROBLEM TO BE SOLVED: To produce the subject compound useful for color-developing agents, or the like, by brominating a phenol ether compound with elemental bromine in the presence of hydrogen peroxide and reacting the produced brominated phenol ether compound with formanilide under Ullmann coupling condition. SOLUTION: The objective diphenylamine of formula IV is produced by brominating (A) a. Diphenylamine CASRN 122-39-4 | DTXSID4021975. Archived IRIS Summary (PDF) (7 pp, 88 K) Status: EPA announced in a 2004 Federal Register Notice that chemicals used as pesticides would not be re-assessed by the IRIS Program. This entry in the IRIS database is preserved at the request of EPA program and regional offices. Additional toxicological.

Diphenylamine (CAS NO.122-39-4) has anti-scald activity which protect the apple skin from the oxidation products of alpha-farnesene during storage. So Diphenylamine is used as a pre-or postharvest scald inhibitor for apples. The derivatives of Diphenylamine are useful in many ways diphenylamine manufacturer/supplier, China diphenylamine manufacturer & factory list, find qualified Chinese diphenylamine manufacturers, suppliers, factories, exporters & wholesalers quickly on Made-in-China.com

Difenylamin - Wikipedi

(3) For diphenylamine temporary MRLs were set by Regulation (EU) No 772/2013 (4) for apples and pears until 2 September 2015, to address an unavoidable cross-contamination that affected untreated apples and pears and which was due to the presence of residues of diphenylamine in storage facilities. Commission Regulation (EU) 2016/67 (5) extended the validity of those MRLs until 22 January 2018. Diphenylamine has been isolated as one of the active antihyperglycemic agents of onion. It was identified by ir, uv, cmr, pmr, and mass spectra. It attained the highest percentage in mature onion bulbs; other onion organs contained diphenylamine in lower percentages. Green and black teas were found to contain relatively high percentages of.

Purchase 122-39-4 Certified Reference Standards from AccuStandard. Order Diphenylamine as Catalog No. M-620 IARC Monographs Meetings - Volume 130: 1,1,1-Trichloroethane, Hydrazobenzene, N-Methylolacrylamide, Diphenylamine, and Isophorone. The International Agency for Research on Cancer (IARC) is pleased to announce IARC Monographs Meeting 130: 1,1,1-Trichloroethane, Hydrazobenzene, N-Methylolacrylamide, Diphenylamine, and Isophorone, which will be held on 5-12 October 2021 Difenylamin ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens Leverantör: VWR Chemicals. Fara. 23543.182EA 630 SEK. 23543.182. Difenylamin ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® analytiskt reagens. Difenylamin. Formel: (C₆H₅)₂NH MW: 169,23 g/mol Kokpunkt: 302 °C (1013 hPa Engine oil performance data utilizing pressurized differential scanning calorimetry (PDSC), the thermo-oxidation engine oil simulation test, and a bulk oil oxidation test demonstrate that subtle changes in alkylated diphenylamine chemical composition can result in significant oxidation and deposit control performance enhancements or losses

Medisinflaske - Norsk Farmasihistorisk Museum / DigitaltMuseum

A series of new branched hole transporting materials (HTMs) containing two diphenylamine-substituted carbazole fragments linked by a nonconjugated methylenebenzene unit is synthesized and tested in perovskite solar cells. Synthesis of the investigated materials is performed by a simple two-step synthetic procedure providing a target product in. Difenylamin (CAS RN 122-39-4) Popis dle vysvětlivek ke kombinované nomenklatuře: 2921 44 00 - Difenylamin a jeho deriváty; jejich soli. Viz vysvětlivky k HS k položkám 2921 42 až 2921 49. Zobrazit více

Diphénylamine — Wikipédi

Purchase 122-39-4 Certified Reference Standards from AccuStandard. Order Diphenylamine as Catalog No. APP-9-097 Diphenylamine (DPA) is a post-harvest fungicide most often utilized against the storage scald of apples.Also known as superficial scald or common scald, storage scald is the diffuse browning of apple skins that usually happens after storage Diphenylamine Solution, Fisher Chemical™ Pharmacopoeia reagents are intended for use in pharmacopoeia testing and monographs, produced under a GMP compliant ISO 9001 quality management system according to the relevant pharmacopoeia specification, using the pharmacopoeia reagent quality components and water meeting the relevant pharmacopoeia. Diphenylamine Antioxidants Introduction At Chevron Oronite, we foster a culture grounded in operational excellence and are conscientiously committed to protecting people and the environment. This product summary is one example of that commitment. For engines to perform their everyday functions as well a 1. Diphenylamine (DPA) Dissolve 1.0 g DPA in 85 ml glacial acetic acid. Add 2.75 ml concentrated H 2 SO 4 and make up the volume to 100 ml with glacial acetic acid. This is stable for 6 months at 2°C. Before use, bring to room temperature and swirl. 2. Standard DN

Description. DIPHENYL AMINE (C6H5)2 NH = 169.23 Melting Range 53 - 55 C Insoluble matter 0.01% max Nitrate No reaction Minimum sensitivity to nitrate (NO3) 1:160000 Diphenylamine has considerable octanol/water partition coefficient, K ow = 3,860, being 39.4 ppm its solubility in water (*). It also dissolves in methanol, ethanol/water, and petroleum ether Avantor ®, a Fortune 500 company, is a leading global provider of mission-critical products and services to customers in the biopharma, healthcare, education & government, and advanced technologies & applied materials industries.Our portfolio is used in virtually every stage of the most important research, development and production activities in the industries we serve

difenylamin - příznaky a léčb

HPLC

Diphenylamine should be kept separately from oxidizingmaterials and incompatible chemical substances. Storage and work areas should be nosmoking areas. Diphenylamine should be kept protected from light. 4.9 Usage Diphenylamine is an aromatic amine that was shown to exhibit antioxidant activities and is now used as an anti-scald agent Diphenylamine (DPA) is used as a dye fixative and antioxidant in industrial applications and as a produce preservative in agricultural operations. Food safety advocates are concerned that daily ingestion of DPA, particularly in foods meant for babies, could have negative effects on children's health. To mitigate potentially toxic effects of DPA, both the US and EU stipulate a maximum residue.

Bichromátometrie - Wikipedi

Formula: C12H11NFormula Wt.: 169.23CAS: 122-39-4Storage Code: White—corrosive Characteristics: White solid; clear and colorless solution; light sensitive Notes: Indicator solution turns blue in the presence of nitrates; used for gunshot residue tests Applications of Amines manufactured by M.M.Arochem Pvt Ltd: 1.Diphenylamine [CAS no. 122-39-4] - Pharmaceutical, antioxidant, redox indicator, analytical reagent.. 2. Hydroxylamine Hydrochloride (Hydroxylammonium Chloride or Hydroxyl amine Hydrochloride or Hydroxylamine HCL) [CAS no. 5470-11-1] - Organic synthesis - oximes, catalyst and copolymerisation inhibitor, Analytical reducing agent. Diphenylamine Solution R. In-stock items ship in 2 to 3 business days or less. Made to order and custom items ship in as little as 7 to 10 days! Products Available. Product Size Container Shelf Life HazMat Info Lots Available List Price Your Price 2583-4 ( R2583000-120C ) 120 mL. amber glass. 12 months. UN1830

Diphenhydramine Uses, Dosage & Side Effects - Drugs

Diphénylamine - Définition et Explication

DIPHENYLAMINE (addendum) JMPR 1998 First draft prepared by A. Protzel Environmental Protection Agency Washington DC, United States Explanation Evaluation for acceptable daily intake Biochemical aspects Absorption, distribution, and excretion Biotransformation Toxicological studies Acute toxicity Short term studies of toxicity Long-term studies of toxicity and carcinogenicity Genotoxicity. DPA-Diphenylamine is a very important intermediate, DPA-Diphenylamine is used with other intermediate to manufacture quality product Diphenylamine, ACS, 99+%, 100g For Research & Development Not for drug, human, animal, or food use. Specifications: Minimum assay 99% Melting point 52.5 degrees-54. degrees C Sensitivity to nitrate Passes test Solubility in alcohol Passes test Maximum Limits Residue after Ignition 0.03% Nitrate (NO3) Passes test. CAS: 122-39-4. FORMULA: (C6H5)2N