Home

Zlomky 4. třída

Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Prezentace a pracovní listy jsou navzájem propojeny. Animací v prezentaci jsou uváděna řešení úkolů. Materiál je určen žákům 4. ročníku. Žáci pracují s příslušnými pracovními listy, číselnou osou, čtvercovou sítí Zlomky - demonstrační karty na nástěnku slouží k vizualizaci zlomků, ale také lze z nich vyrobit třísložkové karty k přikládání obrázku a matematického zápisu. Z jednoho materiálu, tak získáte dvě pomůcky. Kolíčkové karty - zlomky - jedná se o 45 kolíčkových karet vždy s pěti obrázky zlomků ve tvaru kruhů k označení kolíčkem

Zlomky (výpočet více částí z celku), Mat

Pokud mají zlomky stejného čitatele, pak stačí porovnat jmenovatele. V tomto případě je však pořadí zlomků opačné než pořadí jmenovatelů. Pokud porovnáváme třeba zlomky \frac{1}{4} a \frac{1}{5}, je větší jedna čtvrtina: dostanu větší kousek pizzy, pokud se bude dělit mezi 4 lidi, než když se bude dělit mezi 5 lidí 4. třída; 6. třída; 7. třída; Matematika - Zlomky . Poznej zlomek podle pizzy. Vyber zlomky větší než 1. Vyber zlomky větší než 0,5. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Sčítání zlomů s celočíselným výsledkem Mezi příklady takovýchto zlomků patří následující čísla: 1\frac{1}{4},7\frac{5}{12},-3\frac{5}{6},11\frac{1}{3} Smíšená čísla se dají převést na čísté zlomky a to tak, že celé číslo si představíme jako zlomek c/1 a rozšíříme ho jmenovatelem zlomku. Potom ho sečteme s tímto zlomkem

Převody jednotek pracovní list 5

www.brumlik.estranky.cz - Matematika - 4. ročník - Zlomk

Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída Nabízí procvičování zlomků interaktivní formou. Od základního poznávání zlomků přes porovnávání až ke sčítání, násobení a dělení. Matematika hrou Procvičování probíhá interaktivní hravou formou, odpovědi jsou vyhodnocovány okamžitě i s ukázkou správného řešení. Po dokončení určitého počtu. Online cvičení matematika, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání

Pracovní list - ZLOMKY worksheet

Čtvrťáci a matematika XIII

Objem a povrch prav. 4-bok. jehlanu a prav. 3-bok. hranolu zde. Náhled listu zde..: Objem a povrch prav. 4-bok. jehlanu a válce zde. Náhled listu zde..: Příprava na 4. písemnou práci pro 9. roč. zde. Náhled listu zde Zlomky - 4 třída Poznávání a zapisování zlomků ID: 525072 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: Grade 4 Age: 9-12 Main content: Zlomky Other contents: Add to my workbooks (62) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo

Co jsou to zlomky? Základní vysvětlení pojmu, matematika, 4. třída Zlomky znali již staří Babyloňané. Více než tisíc let poznávali jen zlomky kmenové, tj. 1/2 , 1/3 , 1/4 , * Proto i my s těmito zlomky seznamujeme děti již od první třídy. * Z typografických důvodů používáme pro zápis zlomků šikmé lomítko. Děti se však setkávají v našich učebnicích se standardním zápisem. Anotace: Pracovní listy jsou určené pro začátek výuky zlomků. Autor: Dušan Goš (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem) další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeb Domácí úkol se Zlomkovou deskou od Ježpodi 4. třída - ZLOMKY S naší zlomkovou deskou žádný problém. Více uvidíte v našem videu. Pomůcka je skladem a.. Učební materiál je určen k opakování učiva o zlomcích ve 4. ročníku. Žáci si procvičují čtení zlomků, zápis zlomků a sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Žáci při práci s počítačovou technikou posilují své znalosti v oboru informatiky. Metodika práce je rozepsána na jednotlivých listech

Le-Sy nápadů - zlomk

Nabízíme učebnici Zlomky pro 4.ročník - pracovní sešit od autora/ů R. Blažková, K. Matoušková, M. Vaňurová z nakladatelství ALTER Obsahuje cvičení. na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo na příkladech z reálného života. Součástí sešitu je také náhled. do problematiky finanční gramotnosti - žáci se dozvídají o tematice dluhů a půjček, učí se. Zlomky: Výpočet z celku: 04: 5: Matematika: Zlomky: Výpočet z celku: 05: Zobrazena cvičení 1-25 (3 bonusová skryta) Zadat jako úkol * Skupina: Vybrat členy * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Zlomky: Sčítání a odčítání. Matematická aktivita děti provede obtížnou částí výuky zlomků - sčítáním a odčítáním smíšených čísel s různým jmenovatelem. Puzzle na téma zlomků je vhodné jak pro jednotlivce, tak i menší skupinu dětí. Využijete ji tedy v dětských skupinách, na táborech či škole v přírodě Enter your full name: Cancel. Text box style: Font: Aldrich Amatic SC Annie Use Your Telescope Architects Daughter Arial Baloo Paaji Bangers Black Ops One Boogaloo Bubblegum Sans Cherry Cream Soda Chewy Comic Neue Coming Soon Covered By Your Grace Crafty Girls Creepster Dancing Script Escolar Exo 2 Fontdiner Swanky Freckle Face Fredericka the.

Video: Zlomky - Procvičování online - Umíme matik

Matematika - Zlomk

Zlomky 4. třída. Ježpodi - Dřevěné hračky pro děti s prvky montessori / Wooden toys. May 2 · Domácí úkol se Zlomkovou deskou od Ježpodi . 4. třída - ZLOMKY. S naší zlomkovou deskou žádný problém ÚKOLY Z MATEMATIKY 4. TŘ. NA ODOÍ OD 18 . 5. Kontrola sešitů 29. 5. /2 týdny/ Zlomky, výpočet části z celku, sčítání zlomků se stejným jmenovatelem části zlomku 8 čitatel _____ zlomková čára 10 jmenovatel postup výpočtu části z celku: z 10 celé číslo dělíme jmenovatelem a násobíme čitatele Takové zlomky umí, jako když žralok ocasem mrská. Staň se správným pirátem a pomocí zlomků, procent a desetinných čísel se vydej na mořský Matematika hrou 4.-5. třída: Piráti na palubu Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinným Pro toho, kdo umí malou násobilku je to hračka. Vynásobíš desítky a sečteš počet nul. Tedy: Příklad 500 · 700 = 5 · 7 a čtyri nuly, tedy 3500

Kniha: Matematika hrou 3: 4.-5. třída. Škola špionů - Dobrodružství se zlomky - Linda Bertol Matematika - 5.třída VY_32_INOVACE_M.5.11 Téma:Zlomky Období zpracování: Únor 2012 Metodické poznámky: Pracovní list procvičuje se žáky čtení a psaní zlomků, porovnávání zlomků, jednoduché početní operace se zlomky a slovní úlohy. 4 20, 19 20, 1 Budeme rozdělovat celky na stejné velké části, a tím vytvoříme jednotkové zlomky. If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website. Pokud používáš webový filtr, ujisti se, Matematika · 4. třída · Zlomky.

Zlomky - jednoduše vysvětleny Doučování Matematika Dr

4.třída zlomky Maminka koupila 12 rohlíků, děti jich ke svačině tři čtvrtiny snědly. Kolik rohlíků děti snědly? Kolik rohlíků zůstalo? Jak vypočítáme ¾ z 12? Odpověď: Děti snědly 9 rohlíků. Kolik rohlíků zbylo? 12-9=3 Odpověď:Zbyly 3 rohlíky. Pamatuj TEST - ZLOMKY 4 Skupina : A Vyhodnocení: 21b-20b = 1 19b- 16b= 2 15b- 10b = 3 9b - 5b = 4 4b - 0b = 5 1. Počítej: a) b) c) d) e) f) 9 Počet bodů 6b 2

Matematika 4. tříd

4 litru. Kolik ovocné šťávy zůstalo? (0,6 litru) 7. Do 4 3 litu vody naliju 10 1 litru ovocné šťávy. Jaké množství nápoje připravím? (0,85 l) 8. Když jsme odlili z konve 4 1 1 litru mléka, zbylo v konvi 4 3 litru mléka. Kolik litrů mléka bylo původně v konvi? (2 litry) 9. Martina měla čokoládu. Katce dala polovinu, sama. Zlomky můžeme použít v různých situacích. Například zlomek 3/4 může mít několik významů: · Jsou to tři díly ze čtyř · 3 děleno 4 · Tři čtvrtiny z nějakého čísla · Tři díly ku čtyřem dílům (v hokeji právě hrají tři hráči proti čtyřem, 3 hráči jsou vyloučeni PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XV. - ČTVRTLETKA NANEČISTO. PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XIV. - RACIONÁLNÍ ČÍSLA - I. PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XIII. - TROJÚHELNÍKY. PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XII. - ZLOMKY - X.- SLOVNÍ ÚLOHY (pdf) PŘÍKLADY K PROCVIČENÍ XI Sčítání, odečítání, násobení a dělení zlomků. Zlomkem můžeme zapsat jakékoliv racionální číslo. Zlomek se skládá ze dvou částí. Horní část se nazývá čitatel a spodní jmenovatel. Existuje i složený zlomek, což není nic jiného, než zlomek, který má v čitateli či jmenovateli další zlomek. A mimochodem.

desetinné zlomky - složitější - online cvičení Číselná osa včetně záporných čísel - umíme matiku Násobení a dělení 10, 100, 1000 - Online cvičen 4. Třída Základní školy. Co by měl žák umět Číselný obor do 1 000 000. Počítat do 1 000 000 po statisících, desetitisících, tisících. Zlomky. Názorně vyznačit polovinu, čtvrtinu celku. Řešit jednoduché slovní úlohy na určení poloviny, třetiny, čtvrtiny, pětiny, desetiny daného počtu.. Kniha pro malé i velké počtáře, kteří se chtějí zlepšit v dělení a počítání se zlomky, anebo si své dovednosti jen procvičit. Je rozdělena do tří okruhů: zlomky, desetinná čísla a procenta. Na konci každého okruhu je připraveno souhrnné počítání. Kniha j Zlomky pro 4. ročník ZŠ - Pracovní sešit Růžena Blažkov » Základní škola » Matematika » 4. třída. Nakladatel ALTER datum vydání 1.03.2014 isbn 978-80-7245-288-.

Zlomky. Sada pro 5 žáků, doporučeno pro 4. - 7. třídu. Sad obsahuje oranžovou podložku, rozdělenou na dvaceti čtvrtiny. Dále šest druhů barevně odlišených prstenců, které znázorňují různé typy zlomků (dělitele čísla 24). Díky vnitřní drážce je možné prstence klást na sebe nebo na podložku, takže je na. Výuková videa pro Matýskovu matematiku naleznete zde: ročník: 1. díl, 2. díl , 3. díl (Aktualizované vydání 2018-2019) ročník: 4. díl, 5. díl (Aktualizované vydání 2019-2020), 6. díl (výuková videa pro aktualizovaný 6. díl se nyní připravují, ta již hotová jsou k dispozici zde) ročník: 7. díl, 8. díl. 4. do 23. 4. 1. V učebnici matematika 3. díl (červená učebnice) si prostuduj strany 7, 8 a 9. 2. Do sešitu M - Š napiš datum a vypočítej tato čtyři cvičení z učebnice z třetího dílu: strana 7/3 a 6 strana 8/11 a strana 9/19. 3. Vypracované úkoly dones v pondělí 26. dubna do školy. Úkoly budou klasifikovány. Úkoly od. Hlavní stránka Třídy Třída 4.B Učíme se zlomky Důležitá sdělení - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - (DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ), INFORMACE Učíme se zlomky

Zlomky hrav

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Zlomky - 4 třída Poznávání a zapisování zlomků ID: 525072 Idioma: checo Asignatura: Matematika Curso/nivel: Grade 4 Edad: 9-12 Tema principal: Zlomky Otros contenidos: Añadir a mis cuadernos (62) Descargar archivo pdf Insertar en mi web o blog Añadir a Google Classroo Matematika 4. třída. Domácí úkol - zlomky - ze středy 28.4 do neděle 2.5.2021. učebnice str. 92 cvičení 2-----Domácí úkol - zlomky - z úterý 27.4. do středy 28.4.2021. učebnice str. 90 cvičení 3 čti nahlas kontroluje dospělý nebo starší sourozenec. učebnice str. 91 cvičení 1 čti nahlas kontroluje dospělý nebo. 0 hodnocení Matematika hrou - Škola špionů / Dobrodružství se zlomky (4.-5. třída) 0. Pro hodnocení se přihlaste nebo zaregistrujte. Recenze: Buďte první, kdo ji napíše. Žádný správný špion se bez čísel neobejde. Počítej se námi a ponoř se do tajemného světa matematiky. Nabízíme ti tajné klíče k číselným.

Umíme matiku - Zábavné procvičování matematiky onlin

  1. Zapiš zlomkem, jaká část tvaru je barevná a jaká je bílá. Pak stiskni KONTROLA
  2. Slovní úlohy se zlomky. 1. Petra prospí 5 12 dne. Kolik hodin je vzhůru? Zobrazit řešení. Den má 24 hodin. 1 12 z 24 hodin jsou 2 hodiny. 5 12 bude tedy 10 hodin. Petra je tedy vzhůru 24 − 10 hodin, tj. 14 hodin. 2. Kolik korun vydělala prodavačku, jestliže měla 840 Kč srážek a bylo-li to 12 100 jejího hrubého platu
  3. Třída V sedmém ročníku je počet chlapců a dívek v poměru 4:5. Chlapců je 16. Kolik je všech žáků ve třídě? Chlapci a dívky Ve třídě je 20 chlapců a 5-krát méně dívek. Kolik je ve třídě dívek? Kolik je všech dětí? Výpočty Zlomky: 14/17 . 34/56 + 6/9 + 10/13 : 5/26 = 10/16 - ¼ + 15/18 : 5/9 = ¾
  4. karta 4 - pÍsemnÉ sČÍtÁnÍ a odČÍtÁnÍ statisÍcŮ karta 5 - pamĚtnÉ nÁsobenÍ a dĚlenÍ tisÍcem, desetitisÍcem a stotisÍcem karta 6 - ČÍsla nad 10 000, rovnice karta 7 - pÍsemnÉ nÁsobenÍ dvojcifernÝm Činitelem karta 8 - zlomky, poČÍtÁme se zlomky
  5. Knihservis.cz. Vyhledávání. Domů; Knihkupectví. Odborná literatura; Beletrie; Dětská literatur
  6. Arcademics - jednoduché arkádové hry na pamětné počítání (anglicky) Pro procvičování učiva 4. ročníku vyberte GRADE 4. https://www.arcademics.com

Největší výběr za nejlepší ceny zboží Matematika hrou 4.-5. třída: piráti na palubu mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými v nejvyšší kvalitě 4 10 7 7 3 2) Zlomky odečti a výsledky uveď v základním tvaru. 7 4 3 5 12 1 8 1 4 3 8 7 3 2 10 17 10 3 5 4 12 5 2 1 2 1 7 5 12 7 3 2 5 4 10 9 4 1 10 3 6 5 8 9 1 - 7 3. Jana Prečanová Matematika 7. třída 3) Vypočti a výsledky uveď v základním tvaru. 9 1 6 1 3 2. Název: Matematika hrou 3: 4.-5. třída. Škola špionů - Dobrodružství se zlomky. Originální název: Mad for Math 3: Spy School. Autor: Linda Bertola. Ilustrátor: Agnese Baruzzi. Titul je zařazen do žánrů: Děti nad 10 let › Knížky, samolepkové sešity starší děti; Děti nad 10 let › Naučná literatura starší školác

Matematika hrou 4.-5. třída: Piráti na palubu Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými (978-80-242-6443-1) 199 Kč Doprava: zdarma = 19 Kde jsem: > Katalog > Knihy a filmy > Knihy > Učebnice > Literatura pro základní školy > Matematika hrou 6: 4.-5. třída. Piráti na palubu! Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly - Linda Bertol 4.-5. třída. Piráti na palubu! Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly - Linda Bertola.

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

  1. Kniha: Matematika hrou 6: 4.-5. třída. Piráti na palubu! Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly - Linda Bertol
  2. ZLOMKY - 4.a5.třída - pracovní sešit úklid dětského pokoje - syn pečlivě uklidil, takže učebnice zůstala opravdu netknutá hromada cvičení na zlomky
  3. Co také čeká děti ve 4. třídě? objevování prvních gramatických jevů v českém jazyce. severské mýty ve vyprávění. písemné násobení a dělení a zlomky v matematice. proplétané motivy, spojení krásy a přesnosti v kreslení forem

Hledáte Matematika hrou 6: 4.-5. třída. Piráti na palubu! Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly - Linda Bertola? Na Sleviště.cz Matematika hrou 6: 4.-5. třída. Piráti na palubu! Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly - Linda Bertola od 158 Kč. Porovnejte si ceny z mnoha obchodů v ČR Zlomky Anglický jazyk abeceda Barvy Čísla Hodiny, čas pexesa, kartičky Narozeniny Prvouka, přírodověda 4. třída Angličtina - slovní zásoba Geometrie Hodiny, Time Násobení a dělení Počítání do 1000 Podmět a přísudek. Test - Opakování (4. třída) Výsledky 1. čtvrtletní práce (7. třída) Výsledky 2. opravného testu na zlomky (7. třída) Výsledky 2. čtvrtletní práce (7. třída) Výsledky 3. čtvrtletní práce. Výsledky 4. čtvrtletního testu (7. třída

Zlomky pro 4. ročník pracovní sešit. Pracovní sešit se vyznačuje výrazným zaměřením na aplikační úlohy. Obsahuje cvičení na poznávání zlomku jako části celku, žáci se učí zlomky číst, zapisovat a v praktických úlohách si procvičují probírané učivo na příkladech z reálného života. Součástí sešitu je. Kniha Zlomky pro 4. ročník pracovní sešit na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Zlomky pro 4. ročník pracovní sešit od.. Trénujeme zlomky. 4,90 Kč. Procvičte si zlomky! Na našem pracovním listu je několik obrazců, rozdělených na stejně velké části. Vaším úkolem je vybarvit takový počet dílků, aby výsledek odpovídal vyjádření zlomkem. Kup teď Čtěte více

Zlomky - 4 třída workshee

Opíšeme znaménko mezi zlomky: 4. krok. Ptáme se, čím jsme vynásobili jmenovatel druhého zlomku (číslo 3), abychom dostali společný jmenovatel (číslo 6). Násobili jsme číslem dva, a tudíž dvojkou násobíme i čitatel druhého zlomku (číslo 1): 5. krok Naše třída. učení je zábava. Menu Vyhledávání Úvod > Matematika > 4. ročník. 4. ročník . Zlomky. Vztahy mezi čísly . Úvod Česky jazyk 3. ročník Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podmět a přísudek 4. ročník Vzorec souvětí Předpona Vlatní jmén 4. třída. Hlavní stránka Zlomky pro 4. ročník pracovní sešit Růžena Blažková Skladem. 6x 34 K č 44 Kč-22 % Matematika pro 4. ročník ZŠ 3.díl. Výpočet: -4 - zlomkový kalkulátor. Výsledek je -4/1 . Kalkulačka provádí základní i pokročilé operace se zlomky, celými čísly, desetinnými čísla a smíšenými čísly Dobrý den, zasílám Vám práci od pondělí 30.3.2020 do 8. 4. 2020. Žáci budou procvičovat zlomky - učivo už máme probrané v prvním pololetí, takže by mělo jít o opakovaní látky. ZÁPIS DO SEŠITU: zápis do sešitu. Pracovní sešit MATEMATIKA 2 - vypracovat strany 22, 23, 24, 2

Zlomky, 4. třída - YouTub

0 Kč Ke stažení Kontakty. Hlavní stránka UČEBNICE, PRACOVNÍ SEŠIT Home Blog Tag: 4. třída. Jedeme autobusem. 17. 2. 2021 1177 0 1. Trénujeme zlomky. 8. 10. 2020 1787 0 2. Procvičte si zlomky! Na našem pracovním listu je několik obrazců, rozdělených na stejně velké části. S jistotou si s ním poradí děti ze 4. třídy, ti starší, kteří už znají Pythagorovu větu, budou umět. 5. třída opakování - díl 4. Volné pokračování testu a výkladu toho, co by měl zvládat žák 6. třídy na začátku nového roku.(opakování 5.ročníku) Desetinná čísla, celá čísla, zlomky. Hrajte vědomostní DOMINO a vyhrajte výbavu do školy ZD 4. třída Angličtina - slovní zásoba Geometrie Hodiny, Time Násobení a dělení Počítání do 1000 Podmět a přísudek Přísloví, rčení Psaní/kreslení Rébusy Římské číslice Slovní druhy Sčítání a odčítání zlomků - domino

Výkuka zlomků pomocí vizualizace pro 4.-.7 třídu. 51 ks magentické dílků z měkkého, pěnového materiálu, zobrazují přesnou část délky, která je na nic.. Stránky o všeobecném učivu. Matematika, Čeština, český jazyk , matematika pro 2,3,4,5,6 třídu, geometrie,zlomky,osa úhlu,osa souměrnosti, matematické novinky,přenášení úhlu, přenášení úsečky,učivo,pokročilé,přípravy na testy, maskot zdvihat nakládat přesto vzdorovat odporovat vzpírat vzepřít čemu odpor kdokoliv vzepřel odporování zákazu vymykat příčit. 1. Zlomky 6 27 Porovnej zlomky. a) 4 7 5 14 b) 7 10 3 5 c) 5 8 9 16 d) 5 6 13 30 e) 7 11 4 5 f) 22 25 7 15 g) 3 11 7 10 h) 2 9 3 8 i) 9 12 3 4 j) 8 9 5 27 k) 7 8 <> 8 7 l) 9 28 > 1 Čitatele obou zlomků odečteme a hotovo. Je to vlastně skoro stejné jako u předchozího příkladu. čitatele odečteme (4-3=1) výsledek má opět stejného jmenovatele . Třetí příklad - sčítáme dva zlomky, které mají různé jmenovatele (4 a 3). Když je oba vynásobíme, dostaneme jmenovatele výsledku (4.3=12) Rovnice se zlomky - přehled částí. 1. neznámá je v čitateli zlomku osamocena - x. 2. neznámá je v čitateli zlomku násobena číslem - 5x. 3. neznámá je násobena zlomkem - ½ . x. 4. rovnice s více členy a neznámou v čitateli zlomku. 5. rovnice s výrazem v čitateli zlomku - (x+5) 6. rovnice s více členy a výrazy v.

Matematika - Poznej zlomek podle pizzy

Zlomky. Vypočítej postupně do sešitu čtyři slovní úlohy. Výsledky zapiš a zkontroluj. 1) Jedna pětina z 25 žáků navštěvovala technický kroužek. Kolik to bylo žáků? Technický kroužek navštěvovalo žáků. 2) Ze 120 automobilů byla jedna desetina v opravě. Kolik aut bylo pojízdných Písemné sčítání Písemné odčítání s pomůckou NOVÉ Písemné odčítání Počítání Ciferníková aritmetika Trpasličí aritmetika Pyramidy 4 úrovně Odčítací pyramidy 4 úrovně Pyramidy 5 úrovní Odčítací pyramidy 5 úrovní Trojúhelníky 4 úrovně Trojúhelníky 5 úrovní Trojúhelníky s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s neposedy 4 úrovně Trojúhelníky s.

Třída 4.B; ZLOMKY jinak; ZLOMKY jinak. Zlomky v našich rukách Jsme tak rádi, že můžeme být společně ve třídě a učit se zábavnou formou!!! Tentokrát jsme se seznamovali se zlomky. Pracovali jsme se slaným těstem a dělili vlastní koláče na různé části. Velmi názorně jsme si ukázali zlomky na čokoládě a. 4. třída Pomůcky do výuky Předškoláci 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída Pracovní listy Předškoláci 1. třída 2. třída Želvičky - skládání zlomků Názorná pomůcka na skládání částí (zlomky) - vhodné do výuky matematiky Sada obsahuje: - 1x A4 prázdnou želvu - 1 celá část, 2 poloviny, 3. Kde jsem: > Katalog > Knihy a filmy > Knihy > Učebnice > Literatura pro základní školy > Matematika hrou 6: 4.-5. třída. Piráti na palubu! Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetinnými čísly - Linda Bertol

Zlomky Blog o Hejného metod

Teď už si na tebe žádné zlomky nepřijdou! Pro děti od 10 let. Dobré knihy Pro děti a mládež Kreativní tvoření Samolepky. Matematika hrou 3: 4.-5. třída. Škola špion Vlastní webové stránky Mgr. Jany Presové obsahující učivo matematiky určené pro žáky 6. - 9. ročníku. V této části se nachází výukové materiály určené k procvičování učiva matematiky ze 7. ročníku

Správný pirát není žádná bábovka a už vůbec nesmí být hloupý! Takové zlomky umí, jako když žralok ocasem mrská. Staň se správným pirátem a pomocí zlomků, procent a desetinných čísel se vydej na mořských vlnách za dobrodružstvím. Pro děti od 9 let 25. - 29.5.2020 Matematika 4.třída Učivo tohoto týdne: Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem Nejdříve se můžeš podívat na názorná videa

Intenzivní přípravný kurz - 7

Takové zlomky umí, jako když žralok ocasem mrská. Staň se správným pirátem a pomocí zlomků, procent a desetinných čísel se vydej na mořských vlnách za dobrodružstvím. Pro děti od 9 let. Dobré knihy Učebnice Základní školní výuka Opakování, souhrny. Matematika hrou 6: 4.-5. třída. Piráti n 22.3. - 26.3. 4. třída; Menu Základní škola Rozvrhy Aktuality ZŠ Fotogalerie ZŠ ZŠ 2018 - 2019 ZŠ 2017 - 2018 ZŠ 2019 - 2020 ZŠ 2020/2021 Školní družina Školní jídelna Jídelníčky Plán akcí ZŠ - opakovat zlomky. ÚTERÝ. Matematika hrou 6: 4.-5. třída. Piráti na palubu! Mořské dobrodružství se zlomky, procenty a desetin. Takové zlomky umí, jako když žralok ocasem mrská. Staň se správným pirátem a pomocí zlomků, procent a desetinných čísel se vydej na mořských vlnách za dobrodružstvím

Zlomky 5

Zavedeme a procvičíme si zlomky a desetinná čísla. Každý zlomek se skládá ze zlomkové čáry, čitatele a jmenovatele. Desetinné zlomky mají jmenovatele 10, 100, 1000, Můžeme je zapsat v desítkové soustavě pomocí desetinné čárky jako desetinná čísla Třída 5. - 6. Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem 1. Vypočítej 5 22 2 2 2 2 2 x x x x x x x x x − − = + − + + − − + platí pro x ≠ ± 2 Při sčítání a odčítání lomených výrazů se uplatňuje společný násobek jmenovatelů jako při sčítání číselných zlomků Slovní úlohy 4. třída - nakupování. - 7. třída Age: 11-13 Main content: Sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem Other contents: Zlomky Add to my workbooks (1) Embed in my website or blog Add to Google Classroom Add to Microsoft Teams Share through Whatsap . 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída. Střední škola Test na zlomky (7. třída) přidáno: 11. 2. 2015 2:23, autor: Jiří Stavinoha V pátek 20. února budou žáci 7. třídy psát v matematice test z učiva zlomků. Náplní testu bude: převádění nepravých zlomků na smíšená čísla a naopak. Škola špionů - Dobrodružství se zlomky. Matematika hrou 3: 4.-5. třída. Škola špionů - Dobrodružství se zlomky Linda Bertola. Cena v prodejně: 199 K Matematika hrou 6: 4.-5. třída. Piráti na pal..

26,00. Cena bez DPH. 23,64 Kč. Skladem >50 kusů. skladem >50 kusů. Počet kusů: do košíku. Minimální odběr položky je 0ks. Maximální odběr položky je 0ks. Garantujeme vrácení peněz do 30ti dní Součet zlomků. Obtížnost: ZŠ | Délka řešení: 24 min . Sečtěte následující zlomky: \(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}\\ \dfrac{1}{9}+\dfrac{2}{3}\\ \dfrac{3}{4. Od 17. 5. 2021 jsou žáci 4. ročníku vyučováni prezenčně dle rozvrhu, který je ve škole online. V týdnu od 10. 5. 2021 probíhá výuka 4. ročníku prezenčně dle rozvrhu ve škole online. V týdnu od 3. 5. do 7. 5. 2021 probíhá výuka 4. ročníku distančním způsobem dle rozvrhu níže: V týdnu od 26. 4. 2021 do 30. 4. 2021 jsou žáci 4. ročníku vyučováni prezenčně. matematika 7.třída - pracovní listy. 21. 03. 2017 . Dokument

Matematika pro 2