Home

DAMU Pedagogové

Pedagogové a pracovníci HAM

Pedagogové a pracovníci. Interní a externí pedagogové katedry a pedagogové ostatních kateder, kteří vyučují předměty určené pro studenty Katedry tance. prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D. Mgr. Helena ARENBERGEROVÁ Katedra činoherního divadla. zajišťuje čtyřleté studium herectví na stupni magisterském, dále pak studium režie a dramaturgie na stupni bakalářském (tříleté) a navazujícím magisterském (dvouleté) Pedagogové a pracovníci Interní a externí pedagogové Katedry dirigování. doc. Tomáš KOUTNÍ Divadelní fakulta AMU. Karlova 26, 116 65 Praha 1 tel: +420 234 244 211 FAX: +420 234 244 216 e-mail: info@damu.cz Sekretariát děkanky: Mgr. Linda Lidmilov

Katedra činoherního divadla DAM

 1. Odborní pedagogové. Jakub Štěpánek grafický design Jan Měřička sítotisk Jiří Petera chemie a digitální zpracování Vladan Krumpl chemie a digitální zpracování Jan Maštera technologie a tisk Hostující pedagogové AMU = DAMU + FAMU + HAMU.
 2. MgA. Tomáš Petřík (herecká výchova, režie). Po absolvování DAMU (1992) se stal členem smíchovského Divadla Labyrint, kde hrál do roku 1998. Hrál Oresta v Eurípidově tetralogii Pokořitelé Tróje, hlavní postavy Shakespearových her Perikles nebo Romeo a Julie, básníka Jeana-Arthura Rimbauda v Hamptonově Úplném zatmění
 3. utové performance četli*y protestující svědectví svých spolužáků a spolužaček, která byla reakcí na dotazníkové šetření této nově vzniklé iniciativy
 4. Zaměstnanci a pedagogové. Vaše přihlašovací údaje si osobně vyzvedněte první den nástupu do práce v příslušném IT oddělení. Nezapomeňte si s sebou vzít doklad totožnosti, tedy občanský průkaz nebo pas. Centrální oddělení se nachází na rektorátu, a dále je jedno na každé fakultě
 5. Absolventi DAMU nacházejí prestižní uplatnění v předních divadlech v České republice, působí v nezávislých divadelních skupinách, uplatňují se jako divadelníci, divadelní kritici, producenti, pedagogové a v nejširším slova smyslu autoři
 6. Očividná sžitost s předlohou je dána i historií inscenace: původně vznikla jako bakalářská klauzura, provedená v květnu 2018 v ateliéru na DAMU. Pedagogové ji navrhli na přenesení do Divadla Disk. Stalo se tedy
 7. Po maturitě se třikrát pokoušela o DAMU, pedagogové nevydrželi a přijali ji. K jejím spolužákům patřili např. Aleš Procházka, Karel Greif či Marcel Rošetzký. Ve 2. a 3. ročníku hostovala v pražském Realistickém divadle ve hře Jeana Giraudouxe Ondina , v režii Luboše Pistoria

Martina Ema Gasparovič, rodným jménem Martina Gasparovičová (* 9. ledna 1961, Praha) je česká herečka a pedagožka.V divadle a ve filmu bývala uváděna i jako Martina Gasparovičová, Martina Bezoušková nebo Martina Gasparovič Bezoušková Akademie múzických umění v Praze Malostranské náměstí 12 118 00Praha 1 Helpdes Je cosi shnilého na DAMU, myslí si studenti této školy. Studentská skupina NE!MUSÍŠ TO VYDRŽET sesbírala výpovědi několika studentů, převážně studentek. Jejich čtení zabralo 45 minut. Zbytečnost, zklamání, práce, rozpor, rezignace, arogance, stažený žaludek, úzkost, křeč, strach, ponížení, méněcennost, vězení, nespravedlnost, šikana, nechuť, popsali. Hned šest nových titulů, které vydalo NAMU - Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, je nyní k dispozici k vypůjčení i zakoupení v Knihovna DAMU! Mezi autory jsou i pedagogové DAMU - Bohumil Nekolný, Vít Neznal a Zuzana Augustová. ️ Zuzana Augustová: Experiment jako kritika nacismu Galerie AMU se sídlem na Malostranském náměstí 12 funguje pod Akademií múzických umění v Praze od roku 2008. Jejím posláním je vytvářet zázemí pro prezentaci a kritickou reflexi současného umění se zaměřením na nejmladší generaci tvůrců

 1. Pedagogové; Studenti. Rozvrhy; Důležitá data; Obecné informace; Studijní plány; Studijní materiály; Otázky k bakalářským zkouškám z dějin fotografie; Otázky k bakalářským zkouškám z techniky fotografie; Otázky k magisterským zkouškám z dějin a teorie fotografie; Rezervační systém; Uchazeči; Absolventi. FAMU Mater.
 2. ut dlouhým vystoupením před budovou školy v pražské.
 3. Tato publikace je autorsky a redakčně upravenou verzí habilitační práce obhájené před uměleckou radou DAMU 4. listopadu 2015 Popis nakladatele V knize Chvála pedagogickému bláznovství, která právě vychází v NAMU, zachytila herečka Eva Salzmannová své zkušenosti z více než dvaceti let výuky adeptů herectví
 4. V letošním ročníku do týmu kurátorů patřili například pedagogové a vybraní studenti AVU, DAMU či představitelé Výzkumného ústavu pedagogického. Kurátoři nesmí nijak zasahovat do zaslaných prací. Kolekci mohou přijmout jako celek a nebo ji nepřijmout. To, co pošle učitel, je svaté
 5. Koncem června se rozpoutala na pražské DAMU bouře, jejíž vypuknutí a dosavadní peripetie velmi dobře dokumentují stav a postupnou proměnu naší společnosti. Začínáme žít v hyperkorektní době a také v časech kampaní, které je snadné spustit a pak už to lítá hlava nehlava. Jenže jak se ukazuje, ony ty kampaně stejně slouží hlavně tomu, co je staré jako lidstvo.
DAMU | Prague Stay

Během let získala katedra pevnější místo v kontextu studia na DAMU. Velmi výrazné je však její působení také mimo fakultu. Pedagogové kated­ ry, ale často i studenti nebo absolventi působí jako lektoři mnoha seminářů a dílen, jako lektoři porot na recitačních a divadelních přehlídkách, organi Pedagogové ZUŠ Štítného. Helena Horálková, členka Uměleckého sdružení Hollar, se narodila v roce 1955, vystudovala Kunsthochschule v Berlíně, obor grafika. Věnuje se kresbě, knižní ilustraci a grafice. Vyučuje výtvarnou přípravu, figurální kresbu a vede grafickou speciálku. MgA Pedagogové. Současní pedagogové V roce 1956 absolvovala taneční katedru DAMU, obor taneční pedagogika. V Národním divadle pracovala již od roku 1939. Od roku 1948 působila jako sólistka a od roku 1959 jako baletní mistryně a vedoucí operního baletu ND. Svou technickou a výrazovou zdatnost uplatnila ve svých rolích Na fakultě vyučují jak významné osobnosti českého divadla, tak hostující zahraniční pedagogové a i sami studenti mají možnost absolvovat stáže v EU i mimo ni. Studenty DAMU se stávají mladí tvořiví lidé, kteří se nebojí experimentu a úspěšně absolvují náročné přijímací řízení. Jako absolventi nacházejí. Pedagogové mohou nadále pro potřeby distanční výuky využívat prostory a technické zázemí fakulty bez omezení. Studentům DAMU bude nadále umožněn vstup na fakultu pouze v pracovní dny a pouze z mimořádných důvodů, tj.

Fakulty katedry a ústavy AM

Přijímací řízení pro daný akademický rok probíhá na obou fakultách JAMU v souladu se zákonem č.111/1998 Sb. a s příslušnými vnitřními předpisy školy a fakult. V přijímacím řízení jsou zjišťovány talentové a studijní předpoklady uchazečů pro zvolený studijní program. Členy přijímacích komisí jsou zkušení pedagogové a odborníci v. Nejen pedagogové učí své studenty, ale i studenti se učí od svých pedagogů. kterých jsem si během svého studia na DAMU povšiml. Režie je obor zcela výjimečný, a jako takový klade nej-vyšší požadavky na jeho pedagogy i studenty. Režijní pe-dagog, podobně jako ročníkoví pedagogové příbuzných oborů dramatických. DAMU je přísně výběrová škola, která nabízí studium ve všech oborech divadelní tvorby: herectví, režie, dramaturgie, scénografie, teorie a kritiky, divadelní produkce, autorské tvorby a dramatické výchovy, a to jak v oblasti činoherního divadla tak v oblasti divadla alternativního i loutkového pedagogové. Internisté 2001 - 2006 DAMU Praha, obor Režie alternativního a loutkového divadla (vedoucí M. Krobot) 1998 - 2001 UP Olomouc, obor Teorie a dějiny dramatických umění - divadlo, film, literatura 1995 - 1998 Obchodní akademie T. Bati ve Zlíně.

Pedagogové - Katedra fotografie FAM

PEDAGOGOVÉ LITERÁRNĚ - DRAMATICKÉHO OBORU. Loutkářská Chrudim, projekt STRACH (závěrečná práce magisterského studia na DAMU Praha), Tajtrlík Nahlížení v Bechyni, Krajské přehlídky LDO ve Kdyni oblíbený umělec: Divadlo Járy Cimrmana, Miroslav Krobot, Karel Roden, Aňa Geislerov Byl přijat na pražskou DAMU a během studia souběžně i filmoval, přestože to tehdy tamní pedagogové neviděli rádi, a v roce 1966 dokonce poprvé vstoupil i do dabingového studia, kde se podílel na české verzi první originální americké série Star Trek

Ateliér scénografie JAMU je veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření, která propojuje tvorbu v prostoru, čase a situaci. Je tedy řízenou cestou koncepčního myšlení a tvorby, sdružující současné dramatické, výtvarné a technologické prostředky. Smyslem syntézy je vizuální rozvíjení tematicky vázaných literárně-dramatických i volných myšlenkových obsahů Pedagogové: MgA. Lucie Abou DAMU, Istropolitana - VŠMU). PRAKTICKÉ INFORMACE. Do bakalářského studia Divadelní produkce a Jevištní technologie jsou přijímáni uchazeči, kteří mají přehled a zájem o kulturu, orientují se v organizaci státu, krajů, obcí a ve financování kultury. V případě Jevištní technologie. ZUŠ J. Kličky Klatovy (obor hudební, taneční, pěvecký), ZČU Plzeň (Pedagogická fakulta - Předškolní a mimoškolní výchova), DAMU Praha (Magisterské studium - Katedra výchovné dramatiky) pedagogická praxe: ZUŠ Klatovy (od r. 2005) na ZUŠ J. Kličky vyučuje: literárně dramatický obor, taneční obor úspěchy v oboru Po maturitě se třikrát pokoušela o DAMU. Pedagogové nakonec nevydrželi a na školu ji přijali. K jejím spolužákům v ročníku patřili např. Aleš Procházka, Karel Greif či Marcel Rošetzký. Ve 2. a 3. ročníku hostovala v pražském Realistickém divadle ve hře Jeana Giraudouxe Ondina v režii Luboše Pistoria

V průběhu normalizace DAMU výrazně stagnovala a v původně vytyčených cílech bylo možné soustavněji pokračovat až od druhé poloviny 80. let, kdy se na novém směřování a systému studia začali podílet noví pedagogové - Jana Hlaváčová, Věra Galatíková, Boris Rösner, Eva Salzmannová, Svatopluk Skopal a další umělci Jindřich Nováček se narodil 4.1.1980 v Třebíči. Vystudoval Střední průmyslovou školu technickou jako automechanik. Na DAMU vystudoval činoherní herectví. Jeho pedagogové byli Věra Galatíková, Ladislav Mrkvička nebo Jaroslava Adamová.Na filmovýc

KALD DAMU nabízí možnost přihlásit se do nového magisterského programu. Magisterský program Alternativní a loutkové divadlo. Mezioborový dvouletý navazující magisterský program. Divadlo jako otevřený systém / Divadlo jako autorské vyjádření / Divadlo jako způsob myšlení / Divadlo jako proces. Hlavní pedagogové:. Pedagogové; Lingea Lexicon; DAMU. Karlova 26, Praha 1 +420 234 244 208. FAMU. Smetanovo nábřeží 2, Praha 1 +420 234 244 308. HAMU. Malostranské náměstí 13, Praha 1 +420 234 244 108. Přednosti slovníku Lingea Lexicon. Jde o skutečné slovníky, nejen databáze slovních dvojic. Překlady jsou podobně jako v knižních.

PEDAGOGOVÉ :: Voshereck

„Nikdo by neměl mít povinnost trpět, říkají iniciátorky

Přihlašovací údaje do sítě - Zaměstnanci a pedagogové

Pracuje se zde podle výukových plánů konzervatoře. Nečeká vás tolik zábavy, ale opravdu tvrdá práce, která vás někam posune, případně vám pomůže s přípravou na talentové zkoušky na umělecké školy. Otevíráme pouze obory divadelní herectví, muzikál a film. Vyučují pedagogové z konzervatoří a DAMU či JAMU Absolventi DAMU nacházejí uplatnění v předních divadlech v České republice, působí v nezávislých divadelních skupinách, uplatňují se jako divadelníci, divadelní kritici, producenti, pedagogové a v nejširším slova smyslu autoři. Žádné divadlo, pouze holá rekonstrukce Svět a divadlo, DAMU v Praze, Primeros.cz, A2, Dětské noviny, Nový Prostor, Hrana Workshop Street art, vedení street art workshopu českých a německých škol Přispěvatel / recenzent, Ikaria, Topzine.cz, Ofilmu.com ocenění 2015 2. místo plakát DAF, Grafika roku 201

Koordinátoři a pedagogové. Odkazy. Intermediální tvorba a technologie I (B0M39ITT1, B0B39ITT1) - Zimní semestr. Podmínky k získání kl. zápočtu. Zadání projektu. DAMU (Linda Dušková, Jitka Pospíšilová - Katedra alternativního a loutkového divadla) DAMU - obor Činoherní herectví ((2012 - 2016)) Pedagogické vedení: vedoucí ročníku: Jan Burian herečtí pedagogové: Marek Němec, Jana Hlaváčová, Ladislav Mrkvička, Mirka Pleštilov Přehlídku organizují studenti a pedagogové katedry výchovné dramatiky DAMU ve spolupráci se Sdružením pro tvořivou dramatiku. Přesný program přehlídky bude zveřejněn v září na stránkách DAMU a katedry výchovné dramatiky DAMU. Letošní téma festivalu - Proudění

Po absolvování katedry herectví na DAMU (pedagogové mj. V. Fabianová a V. Voska) nastoupil v r. 73 do prvního angažmá v libereckém divadle F. X. Šaldy. Tam sice nebyl ani film, ani tetevize a dabing, ale zato jsem si tam zahrál tolik, a tolik krásných velkých i malých rolí, namátkou Orlando (Shakespeare: Jak se vám líbí. 22. 7. 2021 | Aktuality Bellum omnium contra omnes Václav Alexa V kontextu vysokoškolského vzdělávacího systému České republiky existují dvě vzdělávací instituce, dlouhodobě si udržující dosud nezpochybnitelný monopol v otázkách divadelního umění. Pražská DAMU a brněnská JAMU. Obě instituce jsou širokou veřejností vnímány a zároveň samy sebe chápou jako. Pedagogové Dom ů » doc. Ondřej Absolvoval katedru scénografie na DAMU a fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1996 vyučuje na katedře scénografie DAMU, aktuálně je vedoucím pedagogem specializace Filmová a televizní scénografie na katedře scénografie DAMU. V roce 2005 obhájil habilitační práci a získal titul docent DAMU - KČD - dramaturgie (absolvování 2004; vedoucí ročníku prof. Jan Vedral) DAMU - KTK - teorie a kritika (absolvování 2005; vedoucí ročníku prof. Jaroslav Vostrý); ostatní pedagogové - prof. Jan Císař, Jaroslava Šiktancová absolventská inscenace: Molière - Lakomec (r. Ho Shin) předešlá angažm

Divadelní fakulta AMU - VysokéŠkoly

Odkaz na předmět v Bílé knize FEL ČVUT B0B39ITT2, B0M39ITT2.. Rozvrh v KOS FEL ČVUT: B0B39ITT2, B0M39ITT2 Předmět je pokračováním předmětu ITT 1, který je společně organizován uměleckými a technickými školami AMU a ČVUT za účasti studentů z FAMU, DAMU, VŠUP, ČVUT FEL, ČVUT FA a dalších škol.Cílem předmětu je vytvoření prostoru pro realizaci studentských. Dialog Kamily Moučkové a Marty Kubišové o profesních kariérách, normalizaci, mlčení a vzdoru, Chartě 77 ,Václavu Havlovi, pražské kavárně, Miloši Zemanovi, naší minulosti i současnosti zachytili zkušení publicisté a pedagogové DAMU Vlastimil Ježek a Zdeněk A. Tichý Pedagogové Lidové konzervatoře Doc. Ing., MgA. Lubomír Ivánek, CSc. DAMU Praha - katedra výchovné dramatiky (MgA, r. 2004) a postgraduální studium VŠ pedagogiky na FF UP Olomouc, r. 1989), v roce 1999 se habilitoval na VŠB-TUO jako docent teoretické a experimentální elektrotechniky. Soukromě studoval ještě zpěv u Aloise. dabingová režisérka, pedagog DAMU. dechová technika, emoce a energie, cvičení pro kultivaci hlasu a hlasového projevu, rozdílné způsoby mluvení a čtení textu Dílo může nominovat jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost

DAMU - obor Činoherní herectví (2011-2015) Pedagogické vedení: Vedoucí ročníku: Milan Schejbal, Herečtí pedagogové: Michal Pavlata, Miroslava Pleštilov Výuka je formou práce na uměleckých projektech v malých skupinách (max. 13 osob). Kurzy vedou pedagogové z DAMU, JAMU, konzervatoře a profesionální divadelní herci

Bratři Karamazovi mají v Disku energii, ale také spěch

Tereza Hrdličková s tudovala na DAMU na Katedře autorské tvorby a pedagogiky a na Katedře produkce. Dlouhodobě se vzdělává v hlasové problematice (pedagogové: Mgr. Ivana Vostárková, Doc. Libuše Válková, Baldo Mikulič). Studium na DAMU zakončila diplomovou prací K souvislostem psychosomatického pojetí hlasové výchovy a. Studují zde pedagogové ZUŠ, konzervatoří a VŠ. Lektorský tým tvoří interní a externí pedagogové klavírní katedry. Řada absolventů prezenčního studia (včetně varhaníků a cembalistů) se na fakultu vrací prostřednictvím Metodického centra, aby aktualizovali či rozšířili své znalosti Pedagogové na DAMU nás naučili vystupovat z rolí. Ale ne vždy hraju zlé postavy. V Konci masopustu od Josefa Topola jsem ztvárnil retardovaného chlapce Jindřicha, který je totálně čistá duše..

Karolina Frydecká Městské divadlo Mladá Bolesla

Martina Ema Gasparovič - Wikipedi

Mezi členy Scénologické společnosti jsou přední čeští divadelníci - praktici i teoretici, pedagogové i studenti, ale zároveň odborníci z naprosto jiných oblastí, kteří se o scénologii zajímají. dramaturg, pedagog DAMU (spoluzakladatel sdružení, předseda výboru);Pavel Bár, Ph.D., dramaturg souboru muzikálu DJKT v. Studenti a pedagogové AMU, studenti divadelních oborů středních a vysokých uměleckých škol a oborů divadelní věda a kulturologie mají po předložení příslušného dokladu nárok na vstupenku za 20 Kč. Studio Řetízek - jednotné vstupné: 50 Kč. Učebny DAMU - vstupné dobrovoln Jaroslava Šiktancová (1954, Praha) se chtěla stát režisérkou. Po podpisu Charty 77 byla ve čtvrtém ročníku režie vyloučena z DAMU. Živila se jako uklízečka, ošetřovatelka, průvodkyně, správkyně badatelny, zahradnice. Po roce 1989 dokončila na DAMU obor režie. Absolvovala kurzy ve Stockholmu, Berlíně a Benátkách, režírovala v Bristolu Zlomvaz 2013 In Progress: DAMU pořádá dny studentského divadla. 7. 5. 2013 Alena Hlavničková Vstoupit do diskuse. Studenti DAMU pořádají od středy 8. května do soboty 11. května dvacátý ročník divadelního festivalu vysokých uměleckých škol z České republiky, Slovenska a Polska. Podtitulem je tentokrát IN PROGRESS a.

Volby do Akademického senátu DAM

Nechejte školní divadla hrát. Vládní opatření spojená s pátým stupněm protiepidemického systému neumožňují zkoušet ani streamovat nazkoušené inscenace školním divadlům.Tento problém popisuje otevřený dopis, který volá po změně protiepidemického systému tak, aby bylo ke školním divadlům přistupováno stejně jako k divadlům profesionálním ZUŠ Praha 5 - Stodůlky - Jůzová Petra, MgA. Úvod Obory Pedagogové výtvarného oboru Jůzová Petra, MgA. Jůzová Petra, MgA. E-mail: petra.juzova@zuspraha5.cz. Studium: 1993-1997 Střední uměleckoprůmyslová škola - obor scénická technika. 1998 - 2004 DAMU, Katedra alternativního a loutkového divadla, obor scénografie u. Výstava, která vznikla ve spolupráci MLK a pražské DAMU, dokumentuje uměleckou tvorbu lidí s mentálním znevýhodněním, s nimiž v tzv. specifických divadelních skupinách pracují zkušení pedagogové z vysokých uměleckých škol Náš divadelní tábor vedou zkušení profesionálové s vysokoškolským pedagogickým vzděláním a lektorský tým tvoří absolventi a pedagogové DAMU, konzervatoře a dalších hereckých škol. Účastníci divadelního tábora se každoročně setkávají s herci jako jsou Denisa Nesvačilová, Václav Upír Krejčí, Míša. Lukáš Bouzek - absolvent DAMU, herec, loutkář, performer, improvizační mág, bubeník kapely VOBEZDUD, vášnivý amatérský hokejista. Lektoři: Věra Motyčková a Matěj Bereckei (pedagogové volného času) oba působí v Motyčkovic klice,.

2021. 14:00. Bratři Karamazovi (90 min.) Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze. 14:00. Ačkoliv Dostojevskij nenapsal ani jedinou divadelní hru, je považován za jednoho z největších dramatických umělců své doby - jeho romány jsou totiž na dramatu, na nesnesitelném rozporu postaveny. Také Bratři Karamazovi. Měla jsem po maturitě na prestižním gymnáziu, byla jsem přijatá na DAMU, navíc náš celý ročník i pedagogové, vzhledem k tomu, že to bylo po revoluci, to byl prostě dream team. Pan režisér Pistorius byl pro mě obrovská modla, Jiří Adamíra, Viktor Preiss , Dana Kolářová nás učila Mezi nimi filmový vědec a proděkan FAMU David Čeněk, romanista Vojtěch Šarše a muzikolog Vít Zdrálek, oba pedagogové FF UK a členové Centra afrických studií FF UK, Angela Nwagbo, herečka a tanečnice, studentka DAMU. Večer na téma Dekolonizace kultury, který na Vltavě uvádíme jako připomínku Mezinárodního dne Afriky. Tato cena, nesoucí jméno režisérské legendy, je určena pro studenty DAMU, JAMU, FFUK, FFMU, FFUP, FPF a Konzervatoří za původní hru, dramatizaci či překlad. Dílo může nominovat jakákoli fyzická osoba, zejména však pedagogové a studenti výše uvedených škol a divadelní odborná veřejnost Semináře pro soubory je možné plánovat na celou dobu přehlídky nebo i na zkrácené termíny (3-4 dny) podle vašich možností. Lektory seminářů jsou profesionální režiséři, dramaturgové a herci, většinou absolventi či pedagogové DAMU Praha a JAMU Brno

Na DAMU proběhlo i pár menších konfliktů spojených s mým jménem. Hlavně šlo o to, že táta má určitou minulost, co se přemýšlení o divadle týče. Dost odlišnou od toho, jak divadelní práci vnímali a vnímají někteří pedagogové. Byla to konfrontace s něčím, co jsem předtím neznal SDRUŽENÍ PRO TVOŘIVOU DRAMATIKU, z. s. Spolek s celostátní působností, který sdružuje více než 800 učitelů všech stupňů a typů škol, studentů středních a vysokých škol pedagogického a uměleckého zaměření, vedoucích dětských a středoškolských divadelních, loutkářských a recitačních souborů a dalších zájemců o dramatickou výchovu nebo některé.

Výjimeční pedagogové by titul emeritní pedagog HAMU měli určitě získat, avšak za jasně určených podmínek a pravidel. Neodvozovala bych titul podle počtu let, které pedagog na škole strávil, ale podle kvalit, které přinesl a může nadále přinášet Cena Evalda Schorma má dva vítěze. V rámci slavnostního večera s názvem Večeře s novou hrou převzali v úterý 20. července 2021 na dvoře kavárny BAR/ÁK hlavní Cenu Evalda Schorma Tomáš Ráliš z pražské DAMU za původní hru Sorex a Daniela Samsonová z brněnské JAMU za hru Regály

Pedagogové a pracovníci | DAMU

DAMU www.damu.cz 234244202 jan.hancil@damu.cz doc. Ivo Mathé Ing. Iva Štveráková DAMU www.damu.cz 234244203 iva.stverakova@damu.cz . Anotace Zdûvodnëní projektu/ analýza potFeb Odkaz na dlouhodobý zámër (pFesná citace z dlouhodobého zámëru, nikoli pouze odkaz na dokument Ei n Webové stránky Marka Němce. Vzdělání // střední průmyslová škola stavební v Chebu, dále DAMU, katedra činoherního divadla, obor herectví - vedoucí ročníku: Jan Burian, herečtí pedagogové: Jana Hlaváčová, Svatopluk Skopal, Petr Kostka a Jan Šťastný. Herectví // Spolupráce s Divadlem v Celetné (od roku 2002), Činoherním studiem v Ústí nad Labem (od roku 2010. Připojení k Wi-Fi. Wi-Fi síť Eduroam (dále jen Eduroam) je mezinárodní síť, která Vám, jako uživateli naší školy, umožní připojit se všude tam, kde je její signál k dispozici. Pokryty jsou vybrané prostory všech fakult, rektorátu a další místa v rámci AMU, viz níže. Eduroam též umožňuje ostatním účastníkům. DAMU www.damu.cz 234244202 jan.hancil@damu.cz doc. Ivo Mathé Ing. Iva Štveráková DAMU www.damu.cz 234244203 iva.stverakova@damu.cz . Anotace Zdüvodnëní projektu/ analýza potFeb Odkaz na dlouhodobý zámër (pFesná citace z dlouhodobého zámëru, nikoli pouze odkaz na dokument ëi n O rok později jsem se o DAMU nesnažila, protože ten ročník vedla teta Jana a zůstala jsem tak v zahraničí. Ten další rok už mě vzali. Napodruhé už to šlo hladce? Víte, říkám si, že pedagogové na konzervatoři to mají hrozně těžké. Ty děti jsou ještě v 18 letech hrozně nezralé a vědí toho hrozně málo o světě.

Martina Ema Gasparovič. Martina Ema Gasparovič, rodným jménem Martina Gasparovičová (* 9. ledna 1961, Praha) je česká herečka a pedagožka. V divadle a ve filmu bývala uváděna i jako Martina Gasparovičová, Martina Bezoušková nebo Martina Gasparovič Bezoušková. Některá data mohou pocházet z datové položky Filmy KR na KVIFF 2015. Tento rok soutěží tři snímky z KR FAMU v oficiálních sekcích na filmovém festivalu v Karlových Varech. Snímek Cesta do Říma Tomasze Mielnika zahájí soutěž Na východ od Západu, kde se objeví i absolventský film Víta Zapletala Prach. V sekci Fórum nezávislých pak soutěží film Honzy Těšitele David /ROZHOVOR/ Šimon Krupa, herec divadla Komorní scéna Aréna, působí na jeho scéně od doby, kdy dostudoval na pražské DAMU. Pro třicetiletého umělce je úspěchem, když před třemi lety získal nominaci na cenu Thálie za svůj výkon ve hře Lidská tragikomedie. Jak ale sám tvrdí, bez podpory okolí a celkového výborného pojetí tohoto počinu by to nebylo

Fotili nám nohy, chtěli nás nahé

a HANA PATRASOVÁ, absolventka KVD DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, galerijní či divadelní pedagogové, učitelé humanitních předmětů či společenských věd, vedoucí dětských di­vadelních kolektivů atp.). Dílna se zahraničním lektorem obvykle není vhodná pro úplné. Na České akademii věd působí botanik Jan Suda a fyzikové Karel Kolář a Jaromír Chaluý, také absolventi. A další a další. Mnozí z bývalých studentů se do školy vrátili a vracejí stále zpět jako pedagogové. Troufnu si říci, že víc než polovina dnešního pedagogického sboru jsou bývalí studenti gymnázia

Katedra scénografie | DAMUZŠ Třebovská » Vysvědčení – zábavné odpoledneStudenti | DAMU