Home

Aktuální Bezpečnostní strategie ČR

komplexní a funkční bezpečnostní systém, který se průběžně přizpůsobuje aktuální bezpečnostní situaci v ČR i ve světě. 6. Bezpečnostní strategie ČR představuje přístupy, nástroje a opatření k zajištění bezpečnosti, obrany a ochrany občanů a státu. Vzhledem k povaze soudobých bezpečnostních výzev již nelz Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.

Bezpečnostní strategie ČR je základním dokumentem bezpečnostní politiky ČR, na který navazují dílčí strategie a koncepce. Je vládním dokumentem zpracovaným ve spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky a Parlamentem ČR s cílem hledat nadstranické přístupy k otázkám bezpečnosti Bezpečnostní strategie České republiky vymezuje životní, strategické a další významné zájmy ČR, obecná bezpečnostní rizika, definuje dlouhodobé záměry a opatření, jejichž cílem je zajištění podmínek pro vývoj a prosperitu ČR a zabezpečení jejích obyvatel. Legislativa (výběr): ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Často kladené otázky - Strategie ČR pro boj proti terorismu od roku 2013; Typologie a metody terorismu; Definice pojmu terorismus; Trestně-právní úprava terorismu; Další zajímavé odkazy . Odbor bezpečnostní politiky, 17. června 201

AKTUÁLNÍ SITUACE; Aktuality; Bezpečnostní strategie České republiky (2015) PDF export. Bezpečnostní strategie České republiky (2015) Bezpečnostní strategie České republiky (2015) Bezpecnostni_strategie_CR_2015.pdf. Mohlo by Vás zajímat. Mapa odběrových míst - COVID; H rozby v JMK Aktuální bezpečnostní hrozby pro Českou republiku Bezpečnostní hrozby a rizika bezpečnostní strategie České republiky národní bezpečnost teroristické útoky Security threats and risks security strategies of the Czech Republic national security terrorist attacks 2015. Bezpečnostní strategie České republiky - únor 2015. 2015. Dlouhodobý výhled pro obranu 2030. 2015. Koncepce výstavby Armády České republiky 2025. 2016. Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České republiky do roku 2025. 2017 Nyní je na řadě podpořit revizi Evroé bezpečnostní strategie a přípravu nové Globální strategie EU (EGS). Posílení oblasti bezpečnosti a obrany je podle Koncepce politiky ČR v EU jednou z hlavních priorit vlády. Zapojení členských států na evroé i národní úrovn

Vláda schválila dlouhodobou vizi i vojenskou strategii ČR

Bezpečnostní strategie ČR - Aktuální informace o migrac

 1. Bezpečnostní strategie České republiky je dokument pravidelně aktualizovaný Ministerstvem zahraničních věcí a schvalovaný Vládou ČR.Dokument je veřejně dostupný, poslední verze byla schválena v únoru 2015. Mezi hlavní cíle Bezpečnostní strategie ČR obvykle patří vyloučení možných hrozeb jako např. přímého vojenského útoku proti ČR a jejím spojencům nebo.
 2. David Vodrážka » Články » Bezpečnostní strategie ČR musí reagovat na aktuální výzvy. Daniel Hodek (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme! Jiří Šoltys (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme! Martina Dlabajová (členka strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme
 3. Bezpečnostní rada státu jednala o Aktualizaci Obranné strategie ČR. Bezpečnostní rada státu se zabývala aktuální problematikou Severoatlantické aliance a Evroé unie v bezpečnostní oblasti, včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice. Členové Bezpečnostní rady státu byli také informováni o aktuální.
 4. Hlavními cílovými skupinami této strategie jsou bezpečnostní složky státu a další Ústřední výzvou pro ČR je v této souvislosti soustředit se nejen na aktuální problémy kybernetické bezpečnosti, ale i na zisk schopnosti adaptace na nové, Systém zajišťování kybernetické bezpečnosti v ČR však netvoří pouze.
 5. Bezpečnostní strategie České republiky je dokument pravidelně aktualizovaný Ministerstvem zahraničních věcí a schvalovaný Vládou ČR. Dokument je veřejně dostupný, poslední verze byla schválena v únoru 2015. Mezi hlavní cíle Bezpečnostní strategie ČR obvykle patří vyloučení možných hrozeb jako např. přímého vojenského útoku proti ČR a jejím spojencum nebo.
 6. Databáze strategií - celostátní evidenční systém strategických a koncepčních dokumentů. Je knihovnou národních dokumentů, které propojuje též s dokumenty na regionální a místní úrovni. Databáze slouží k přehlednému zobrazení dokumentů, jejich vazeb, indikátorů a odpovědností. Je využívána pro jako nástroj pro kohezní politiku pro období 201
 7. Praha - Bezpečnostní rada státu (BRS) na svém dnešním zasedání schválila strategii kybernetické bezpečnosti ČR, zabývala se i bezpečným zaváděním mobilních sítí páté generace. V tiskové zprávě o tom informoval úřad vlády. BRS podle Strakovy akademie také podpořila Národní radiační havarijní plán. Jako obvykle se členové rady věnovali i aktuální.

Bezpečnostní strategie ČR • Praha

• dokument je aktualizací v současné době platné Vojenské strategie ČR, schválené vládou v červnu 2004, kterou plně nahrazuje, • rozpracovává principy obranné politiky definované v Bezpečnostní strategii ČR, odráží aktuální vývoj v NATO a vývoj společné bezpečnostní a obranné politiky EU 2014-2020. Strategie zajištění bezpečnosti potravin a výživy pro roky 2014-2020 je rozdělena do několika částí. V první části stručně popisuje současný stav zajištění bezpečnosti potravin v ČR, definuje jeho hlavní prvky, zdůrazňuje význam spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin na národní úrovni a vyzdvihuje spolupráci s Evroým úřadem pro. 1 Bezpečnostní strategie ČR (2015) a Obranná strategie ČR (2017) . 6 II. VÝCHODISKA Obranná politika ČR je založena na členství v NATO a EU, které přináší výhody kolektivního zajištění obrany Aktuální rezortní ambicí je mít schopnost působit rotním úkolový Nová bezpečnostní strategie ČR schválená na začátku února snese adjektivum aktualizovaná, jedná se totiž pouze o upravenou strategii z roku 2011. Mimo jiné nově odráží bezpečnostní realitu vzhledem k Rusku, přestože není explicitně jmenováno. Dále zesiluje akcent aliančního bezpečnostního rámce, volá po posilování evroých vojenských schopností. Členové Bezpečnostní rady státu byli také informováni o aktuální situaci výskytu ptačí chřipky na území České republiky. Bezpečnostní rada státu projednala Aktualizaci Obranné strategie České republiky, která je základním strategickým dokumentem vymezujícím přístup vlády k zajišťování obrany České republiky

Vyhodnocení Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (NSBSP) a nehodovosti v podmínkách ČR (aktuální poznatky) Ing. Veronika Valentová, Ph.D. Ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. Vliv alkoholu na bezpečnost silničního provozu, 28. 5. 2018, Praha Ing Bezpečnostní strategie. Je důležité si uvědomit, že současné doktríny a strategie jsou velmi ovlivněné členstvím ČR v mezinárodních organizacích, jako je například v Severoatlantické aliance či EU. Bezpečnostní strategie má navíc meziresortní působnost, na kterou navazují další dokumenty

Bezpečnostní strategie země je poplatná době. Ohrožuje nás imigrace, tvrdí Vích z SPD Poslanec navrhuje zařadit do Bezpečnostní strategie ČR také hrozby, jakými podle něj jsou ilegální imigrace či konflikt na Ukrajině Bezpečnostní rada státu (BRS) na svém pátečním zasedání schválila strategii kybernetické bezpečnosti ČR, zabývala se i bezpečným zaváděním mobilních sítí páté generace. V tiskové zprávě o tom informoval úřad vlády. BRS podle Strakovy akademie také podpořila Národní radiační havarijní plán ČR | Bezpečnostní rada státu se na jednání v pondělí 22. února 2021 věnovala aktuální problematice Severoatlantické aliance a Evroé unie v bezpečnostní oblasti včetně aktuální bezpečnostní situace v České republice. Foto: Vláda ČR. Bezpečnostní rada státu vzala na vědomí Národní strategii pro čelení.

Analýza bezpečnostního dokumentu z posledních tří let (vládní strategie či koncepce, programový dokument politické strany či jiné politické organizace, ne však Bezpečnostní strategie ČR); 3. Analýza činnosti zahraniční bezpečnostní mise ČR v posledních třech letech (vojenské mise, policejní, mise, justiční mise); 4 Bezpečnostní rada státu se zabývala také bezpečností sítí 5G a stavem plnění doporučení ze Sdělení Evroé komise o bezpečném zavádění sítí 5G v EU.. Bezpečnostní rada státu schválila Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky a Koncepci hospodářských opatření pro krizové stavy na léta 2020-2024 s výhledem do roku 2030 Strategické modernizační projekty Armády ČR: Aktuální stav a perspektivy 5. května 2021, 13:00 - 15:00 hod. Program Libor Stejskal, Pražská bezpečnostní konference, z.s. Panelová diskuse; moderátoři: Miloš Balabán, Libor Stejskal Panelisté (v abecedním pořadí) Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního. Co by měla obsahovat nová Bezpečnostní strategie ČR Bezpečnostní strategie ČR - cíle a vize pokulhávají za realitou. Česká vláda schválila aktualizaci Bezpečnostní strategie České republiky, která je základním koncepčním dokumentem bezpečnostní politiky ČR, ze které vycházejí další strategie a koncepce ČR. Dokument nově zohledňuje a popisuje proměny.

Vojenský výbor NATO jednal v Istanbulu | Ministerstvo obrany

Bezpečnostní systém ČR BI

Přehled aktuální legislativy ČR a EU Ministerstvo zemědělství Úřad pro potraviny Ing. Jindřich Fialka. Strategie bezpečnosti potravin a výživy • Usnesením č. 25 ze dne 8. ledna 2014 schválila vláda ČR novou Strategii bezpečnosti potravin a výživy 2014 - 2020 Komentář think-tanku Evroé hodnoty k nové bezpečnostní strategii ČR pro rok 2015. Ke stáhnutí v PDF ZDE.. Vláda připravuje aktualizaci Bezpečnostní strategie, kterou chce reagovat na změny bezpečnostního prostředí, které se od poslední čtyři roky staré verze udály. Z pohledu načasování je třeba ocenit, že k aktualizaci Bezpečnostní strategie ČR dochází.

Bezpečnostní hrozby - Ministerstvo vnitra České republik

Bezpečnostní strategie České republiky (2015) Portál

Aktuální strategie; Plnění strategie; Archiv předchozích Strategií; VKLÁDÁNÍ DAT O PLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZA ROK 2020; Observatoř bezpečnosti silničního provozu 27. zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provoz dne 17. 6. 2021; 26. zasedání Rady vlády ČR pro. Ministerstvo zdravotnictví ČR 4/20 Přílohy Strategie kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví České republiky 1.1 Příloha č. 1 SWOT analýza současného stavu Obrázek 1 SWOT analýza současného stavu Silné stránky Silné stránky jsou interní a pozitivní faktory, které pomohou využít příležitostí v Je rok 2003 a Evroá unie schvaluje svoji historicky první bezpečnostní strategii. Vymezuje v ní hrozby, kterým Evropa čelí, a hodnoty, jež mají být chráněny. Než uběhne třináct let a Unie se ocitne v roce 2016, třikrát se rozšíří celkem o 13 států, stane se terčem několika teroristických útoků a bude se muset vypořádat s migrační a uprchlickou krizí

Adaptační strategie České republiky je dokument shrnující dopady změny klimatu na život v České republice a předkládá sjednaná adaptační opatření, jejichž cílem je zmírnění dopadů změny klimatu. Naše infografika poskytuje shrnutí nejdůležitějších aspektů národní adaptační strategie v souvislosti s jednotlivými oblastmi dopadů, odkazuje na zdroje. 2. Strategie respektuje platné právní předpisy pro zajištění obrany, zejména Ústavu České republiky a další související zákony.1 3. Strategie vychází z principů, bezpečnostních zájmů a hodnot zformulovaných v Bezpečnostní strategii České republiky (2011) Bezpečnost potravin v ČR. Strategie bezpečnosti potravin a výživy. Koordinační skupina bezpečnosti potravin. Vědecké výbory. Sekce zemědělství a potravinářství MZe. Bezpečnost potravin - archiv - kauzy Aktuální výskyty hraboše polního můžete sledovat na. Vymezuje zájmy ČR. Obecná bezpečnostní rizika. Definuje dlouhodobé záměry a opatření s cílem zajistit mírový vývoj, prosperitu a bezpečnost občanů. Jaké základní zadání obsahuje aktuální Bezpečnostní strategie ČR pro oblast vnitřní bezpečnosti ČR? Ochrana demokratických základů stát Provozní bezpečnost. Nejvyšší prioritou ŘLP ČR, s.p. při poskytování letových navigačních služeb je neustálé zlepšování provozní bezpečnosti a minimalizace podílu podniku na riziku letecké nehody. Jako hlavní prostředek dosažení bezpečnosti má ŘLP ČR, s. p., zavedený systém řízení bezpečnosti

BESIP - Výsledky vyhledávání tagů

Aktuální bezpečnostní hrozby pro Českou republiku

K úspěšnému naplnění a dosažení hlavních cílů Národní strategie kybernetické bezpečnosti pro období let 2015 až 2020 je zapotřebí dle stanoveného časového rámce realizovat či úspěšně naplňovat úkoly uvedené zde v Akčním plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti pro období let 2015 až 2020 Česká Národní strategie Zdraví 2020 má podporu Světové zdravotnické organizace. Delegace Ministerstva zdravotnictví, vedená zástupkyní hlavního hygienika ČR Jarmilou Rážovou, se v minulých dnech (15. - 18. září 2014) zúčastnila 64. zasedání Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace (WHO) v dánské Kodani Vláda schválila také Národní strategii pro čelení hybridnímu působení, kterou společně vypracovaly Ministerstvo obrany, Úřad vlády, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo vnitra, zpravodajské služby, Armáda ČR a Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Strategie reaguje na zhoršující se.

Aktuálním strategickým materiálem je Strategie prevence kriminality v ČR na léta 2016 až 2020 (dále jen Státní strategie), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 66 ze dne 25. 1. 2016. Vláda v ní definuje základní priority a principy preventivní politiky státu na dané období Armáda ČR. 28. 1. 2010, 11:04. Alžběta Trousilová, aš, Novinky. Je nejvýznamnější složkou ozbrojených sil České republiky. Jejím předchůdce byla Československá armáda. Ta působila od vzniku Československa až do vzniku ČR. V letech 1954-1990 to bylo pod názvem Československá lidová armáda Obor: Bezpečnostní a strategická studia/ Psychologie Imatrikulační aktuální bezpečnostní hrozby, v souvislosti s emocemi jako bezpečnostní hrozba také v Bezpečnostní strategii ČR z roku 2

České strategické dokumenty Ministerstvo obran

Euroskop.cz - ČR a EU - Globální bezpečnostní strategie ..

Bezpečnostní strategie České republiky - Wikipedi

 1. Tím Česko přispěje k posílení kybernetické obranyschopnosti své i svých partnerských zemí. Jak strategie opakovaně zdůrazňuje, kvalitní zabezpečení digitální sféry v jiných zemích má přímý efekt na kybernetickou bezpečnost České republiky. Kyberprostor nezná hranic, bezpečnost partnerů klíčem i pro ČR
 2. MMR - Strategie elektronizace 2021 - 2030 - Ing. Stanislav Bogdanov, Ministerstvo pro místní rozvoj v ČR
 3. Vědeckovýzkumná činnost Policejní akademie ČR v Praze v letech 2017-2023. PA ČR jako výzkumná organizace se zaměřuje na bezpečnostní výzkum v podmínkách České republiky, který se systematicky a systémově zabývá zvyšováním bezpečnosti společnosti, jako jedné z nezbytných podmínek jejího trvale udržitelného rozvoje

Terorismus je násilná forma prosazování politických zájmů stoupenců určité radikální ideologie (politické, náboženské, nacionalistické, separatistické, ekologické a jiné), cílem násilností je zpravidla civilní obyvatelstvo 2. týden Bezpečnostní prostředí, aktuální rizika a hrozby. 3. týden Koaliční potenciál obrany a bezpečnosti v rámci NATO, zapojení do operací NATO, EU, OBSE a OSN. •Obranná strategie ČR. Praha: MO ČR, 2017. ISBN 978-80-7278-702-9. Doporučená literatura Strategie je rozdělena do několika částí. V první části stručně popisuje současný stav zajištění bezpečnosti potravin v ČR, definuje jeho hlavní prvky, zdůrazňuje význam spolupráce v oblasti bezpečnosti potravin na národní úrovni a vyzdvihuje spolupráci s Evroým úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA) Připomínkujte aktuální legislativu s termínem od 31. května. V příštích týdnech máte možnost zaslat své připomínky k následujícím legislativním dokumentům. 73/21 Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2020 (termín 2.6.2021) 76/21 Akční plán ke Strategii rozvoje cestovního. Strategie Akademie věd ČR reaguje na aktuální společenské výzvy promyšlenou formulací výzkumných programů, založených na spolupráci oborů a institucí při jejich řešení. Základní programový rámec Strategie AV21 byl přijat Akademickým sněmem v prosinci 2014

Bezpečnostní strategie ČR musí reagovat na aktuální výzvy

Bezpečnostní rada státu jednala o - Vláda Č

 1. Bezpečnostní strategie České republiky - 2001. A. Úvod. První Bezpečnostní strategii České republiky schválila vláda ČR jako základní koncepční dokument bezpečnostní politiky státu dne 17. února 1999. Stalo se tak před vstupem České republiky (ČR) do Organizace severoatlantické smlouvy (NATO). Vláda dokument.
 2. ář II, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, 31. března 2011 PŘEHLED NÁVRHŮ A PŘIPOMÍNEK K NÁVRHU BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE Tento materiál shrnuje návrhy a připomínky, které zazněly na se
 3. Bezpečnostní strategie ČR chápe pojem bezpečnost jako žádoucí stav, kdy jsou na nejnižší míru snížena rizika pro ČR plynoucí z hrozeb vůči: obyvatelstvu, svrchovanosti a územní celistvosti, demokratickému zřízení a principům právního státu, vnitřnímu pořádku, majetku, životnímu prostředí, plnění.
 4. Aktuálně o koronaviru. Aktuální opatření najdete zde.. Informační linka ke koronaviru 1221 je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin. Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221

Info. About Bezpečnostní strategie České republiky. What'

Strategické dokumenty Databáze strategií - portál pro

Aktuální monitorovací programy v ČR. Monitoring slouží ke sledování stavu vod. Na základě zjištěných výsledků a po jejich vyhodnocení jsou v případě potřeby navrhována opatření s cílem dosáhnout dobrého stavu vod, popř. dobrého ekologického potenciálu - viz plánování v oblasti vod.V dalším kroku slouží monitoring jako kontrola účinnosti provedených. Ředitel Jiří Protiva představil Vojenský technický ústav (VTÚ), který vznikl usnesením vlády v roce 2012 s úkolem zabezpečovat strategické zájmy ČR v oblasti obrany a bezpečnosti pro AČR, IZS a další ozbrojené a bezpečnostní složky. Kompetence podniku jsou v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a zkušebnictví

Kulatý stůl Aktuální trendy bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur Dne 25.listopadu 2019 se na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky uskutečnil kulatý stůl Aktuální trendy bezpečnosti, stability a odolnosti energetických kritických infrastruktur a současně presentace evroého projektu SecureGas z programu. Strategie kybernetické obrany. Mezi základní funkce státu patří zajišťování bezpečnosti občanů, obrana svrchovanosti, územní celistvosti, principů demokracie a právního státu. Jedním z pilířů pro udržení těchto hodnot je komplexní systém obrany státu s dlouhodobou vizí 14.01.2021. Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022 schválen vládou ČR! Akční plán Strategie regionálního rozvoje 2021-2022, na jehož tvorbě se podílela také kancelář a členové Svazu měst a obcí, byl v pondělí 11. ledna 2021 schválen Naše strategie; Linka integrity Vyberte zemi & jazyk. Kontakty. Pobočky - bezpečnostní agentura SECURITAS ČR. Pobočky - bezpečnostní agentura SECURITAS ČR . Bezpečnostní služby poskytujeme NA CELÉM ÚZEMÍ České republiky. Pobočky najdete v uvedených krajských městech. Lokality. Ukládá aktuální stav odesílání.

Bezpečnostní rada schválila strategii kyberbezpečnosti ČR

 1. Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR 2016-2019. Boj proti pracovnímu vykořisťování a postih pachatelů. analyzovat nedostatky obsažené v pracovně právních a trestně právních předpisech včetně možností legislativních změn těchto předpis
 2. 26. zasedání Rady vlády ČR pro bezpečnost silničního provozu dne 18. 2. 2021. Program: Schválená Strategie BESIP 2021-2030 a Akční program na období 2021-2022 prezentace; Vývoj nehodovosti v roce 2020 Vyhodnocení dopravní nehodovosti za rok 2020 - Policie České republiky; Plnění opatření Rady ke zvýšení bezpečnosti a naplňování NSBSP v roce 202
 3. Panel: Aktuální útoky na české firmy. V diskuzi se setká etický hacker, expert, který pojišťuje největší české firmy proti kybernetickým hrozbám a strategický konzultant, který sestavoval strategie kybernetické ochrany pro desítky firem a organizací. Bezpečnostní strategie IKEM, na jejíž tvorbě se podílel.
 4. Strategie očkování proti onemocnění covid-19 k 22.12.2020 aktualizovaná verze. Zdroj: MZ ČR Očkování proti covid-19: Spolehlivá cesta k běžnému životu - Aktuální informace o COVID-19. Strategie očkování proti onemocnění covid-19 verze k 6.12.2020. Základní teze této vakcinační strategie byly předloženy výborem České vakcinologické společnosti ČLS JEP.
 5. Odolná města jsou dlouhodobě schopná účinně a hospodárně reagovat na aktuální a trvalé rušivé události, jakými jsou změna klimatu, živelní pohromy, pandemie či kybernetické a jiné útoky, adaptovat se zlepšovat své systémy reakcí na ně. Jsou to města, která mají schopnost absorbovat, zotavit se a připravit se na.
 6. Strategie BESIP 2021-2030 navazuje na Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020. Realizována bude prostřednictvím akčních plánů, které budou nově definovány vždy na dvouletá období. Akční plán na období 2021-2022 obsahuje 45 konkrétních opatření, jasně určuje odpovědný subjekt, termín a.
 7. Plnění Akčního plánu kybernetické bezpečnosti 2015 (dílčí koncepce/strategie) ČR k podpoře vyjednávání digitální legislativy v EU. Informační koncepce ČR. Koncepce budování eGovernmentu v ČR 2018+ a jeho IT podpory podle zák. 365/2000 Sb. Digitální ekonomika a společnost

Aktuální mapa pokrytí 5G signálem T-Mobile; Absenci většího pokrytí 5G signálem zatím nevnímáme jako větší nevýhodu. Vzhledem k poměrně drahým mobilním datům je v ČR pro většinu uživatel dostačující 4G konektivita. Na zásadním významu budou 5G síti nabírat až v dalších letech Středisko bezpečnostní politiky CESES FSV UK Praha, Informační centrum OSN v Praze a Americké centrum Velvyslanectví USA pořádají aktuální tématickou diskusi Klimatické změny a bezpečnost.Akce se koná v úterý 21. září 2010 od 15:30 do 17:30 v Informačním centru OSN (sál knihovny), Dům OSN (2. patro), nám Schválení Národní strategie eZ vládou ČR 11/2016 opožděno, splněno Vytvoření konceptuální Enterprise architektury - vize • Aktuální výzva č. 10 neumožňuje nemocnicím čerpat Kybernetická bezpečnost 2017 >1 000 Mil PZS+ MZ Od 1. ledna 2012 řídí Útvar strategie a manažerské podpory, který byl dle nového orgnizačního řádu k 1. lednu 2021 přejmenován na Útvar mezinárodní koordinace a strategie. Ing. Petr Vozdecký Ředitel útvaru provozní bezpečnosti. Absolvent Vysoké vojenské letecké školy v Košicích aktuálně příprava návrhu novely vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické • Zahájení aktualizace resortní Strategie kybernetické bezpečnosti a Akčního plánu systém MZ ČR pro krajské hygienické stanice a modernizovaný systém správ

Strategie bezpečnosti potravin v ČR (Potraviny, eAGRI

Od roku 2013 pravidelně organizujeme bezpečnostní semináře ve spolupráci s Národním bezpečnostním úřadem ČR (NBÚ) a od roku 2017 s Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost ČR (NÚKIB). Na mnoha seminářích spolupracujeme s našimi partnerskými nevládními organizacemi (NGO), mj Odbor kybernetické bezpečnosti a koordinace ICT SOUHRNNĚ - 3C 11 Dle požadavků ZoKB a Vyhlášky č. 316/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti zajišťuje na centrální úrovni bezpečnostní dohledy nejen pro KII a VIS resortu MV V souladu úkolem Akčního plánu k Národní strategii KB 2015-202

Makroobezřetnostní politika. ČNB podle zákona o České národní bance (pdf, 367 kB) pečuje o finanční stabilitu v České republice. Úkolem ČNB v této oblasti je rozpoznávat, sledovat a posuzovat rizika ohrožení stability finančního systému. V zájmu předcházení vzniku nebo snižování těchto rizik přispívá ČNB. Česko-ruské vztahy lze chápat jednak jako bilaterální vztahy mezi Českem a Ruskem, za druhé také jako vztahy mezi českým a ruským národem.Co se týče multilaterálních vztahů a institucí, mají Česko - jako jeden z nástupnických států Československa - a Ruská federace již od roku 1990 resp. 1991 poměrně málo styčných ploch

O Strategii digitálního vzdělávání do roku 2020 Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (dále jen SDV) rozpracovává priority Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 pro digitální prostředí. Jejím cílem je nastavit podmínky a procesy ve vzdělávání, které umožní digitální vzdělávání realizovat Hlavní hygienik: Česká republika není aktuálně v souvislosti s migrací ohrožena nákazami V souvislosti s uprchlickou krizí v tuto chvíli občanům na území České republiky nehrozí žádné zdravotní nebezpečí spojené s exotickými infekčními nemocemi, uvedl Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta. Po kontrole hlášení ze všech zdravotnických zařízení v ČR o. Praha, 12. dubna 2018 - U příležitosti zveřejnění externího hodnocení dosavadního naplňování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 (Strategie 2020) se dnes na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil odborný seminář. Hlavními tématy semináře byly tři klíčové priority Strategie 2020: snižování nerovností ve vzdělávání, podpora.

Co dělat, když... Koncepční materiály, výzkumy, důležité odkazy. Akce pro veřejnost a školy. Protidrogový koordinátor Praha 6. NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODKAZY. Bezpečnostní strategie ČR. Městská policie. AKTUALITY. Žádné odpovídající aktuality nebyly nalezeny Udržujte své peníze v bezpečí za všech okolností. Phishing. Chraňte své finanční prostředky před útoky podvodníků na internetu. Více o phishingu. Skimming. Chraňte svou platební kartu před útoky podvodníků u bankomatu či u obchodníka. Více o skimmingu. Podvodní prodejci. Chraňte své peníze při nákupu přes Internet AKTUÁLNĚ DISKUTOVANÁ TÉMATA V OBLASTI KONTAMINANTŮ V POTRAVINÁCH Ing. Jakub Fišnar odbor bezpečnosti potravin, Ministerstvo zemědělství ČR 9:50 10:40 ZKUŠENOSTI SZPI Z OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN A KONTROLY KVALITY Ing. Jindřich Pokora Ústřední inspektorát SZPI 10:40 11:30 ZKUŠENOSTI SVS Z OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN MVDr Technologická agentura TA ČR, Evroá 1692/37, 160 00, Praha 6. Date & Time. Pátek, 10AM to 3PM 22 března, 2019. Order # 000000. Attendee Event. Předběžná tržní konzultace k projektu: Zvýšení bezpečnostní rezervy aplikací strategie IVMR pro VVER 1000 Vážení členové, 5. května 2021 od 13.00 do 15.00 hodin se uskuteční konference Strategické modernizační projekty Armády ČR: Aktuální stav a perspektivy, na které vystoupí mj. prezident AOBP RNDr.Jiří Hynek. Přikládáme aktuální program konference. Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením se konference koná ve formě videopřenosu z virtuálního moderovaného. Předcházet vzniku problémů, nebo je alespoň včas řešit. To jsou hlavní cíle, které do Brna, města s druhým největším počtem cizinců v republice, přináší Strategie integrace cizinců pro roky 2020-2026. Brno se profiluje jako město, které ekonomicky roste a v němž se daří rozvoji a inovacím