Home

Postavení listů na stonku

Postavení listů na stonku (fylotaxie) Listy se zakládají na vzrostném vrcholu v určitém sledu a uspořádání. Nejrozšířenější postavení listů na stonku je střídavé, kdy listy vznikají a vyrůstají jednotlivě. U druhů rostlin se vstřícnými listy se nacházejí vždy dva listy proti sobě a přeslenité listy vyrůstají na nodu po třech a více Postavení listů na stonku • nepravidelné, husté (stegofyly plavuní) • střídavé (převážně u původnějších skupin rostlin - pryskyřníkovité, růžovité) - disperzní uspořádání listů: inzerce (místa, kde listy vyrůstají na stonku) jsou uspořádány ve vzestupné šroubovici - genetické spirále Postavení listů na stonku - fylotaxie Listy vyrůstají na stonku v určitém uspořádání, které jsou typické pro daný rostlinný druh. [sb]Postavení listu na stonku se rozlišuje:[/sb] - nepravidelné, které patří mezi vývojově původní (Lycopodium sp.) - střídavé postavení listů je nejrozšířenějším typem uspořádání na stonku (Anchusa officinalis Postavení listů na stonku. Střídavé růže. Vstřícné kopřiva. Přeslenité vraní oko čtyřlisté. Přeměny listů. 1) Trny listového původu - růže Ros, trnovník akát Robinia, kaktusy. 2) Úponky listového původu - fazol (bobovité) 3) Lapavé listy - rosnatka Drosera. 4) Cibule - zdužnatělé spodní části listů - cibule kuchyňská Allium, tulipán Tulipa. 5) Listy citlivé na dotek citlivka - Mimosa. 6) Listy tvořící vodní nádržku - broméli Postavení listů na stonku (fylotaxie) Postavení listů na stonku je rozděleno dle počtu a postavení v jednom nodu (1). U dvou a více v nodu rozeznáváme listy vstřícné a přeslenité, jejichž uspořádaní se řídí dvěmi zákony: úhly mezi základy listy jsou v jednom nodu stejné, ve dvou sousedních nodech se postavení listů střídá. Pokud je no

Postavení listů na stonku: a) střídavé b) vstřícné (křižmostojné - otočené o 90°) c) vstřícné (neotočené) d) přeslenit Způsob postavení listů na stonku souvisí s množstvím přirozených inhibičních látek v těle rostliny, čímž je určena i délka internodií. O postavení listů na stonku bude pojednáno v kapitole Listy. Větvení stonku. Vzrostný vrchol stonku vykazuje tzv. apikální dominanci nad pupeny v úžlabí listů. Vrchol tak zadržuje růst postranních větví, tvořených z axilárních pupenů Vyjmenuj 4 typy postavení listů na stonku. Zakresli a popiš, jak vypadá řez listem. K čemu slouží průduchy? Ve které části listu jsou umístěny průduchy? ***Zakresli a popiš průduch. Jak se nazývají listy bez řapíku? (uveď příklad) Nakresli list jednoduchý a složený (uveď příklad) Proč listy na podzim žloutnou Rozlišují se čtyři kategorie postavení listů na stonku: střídavé, vstřícné, přeslenité a v přízemní růžici. Znak je hodnocen u dobře vyvinutých rostlin, nikoli u jedinců kompenzačně větvených po poškození sečí nebo okusem ani jedinců teratologicky změněných

1. Jaké mají postavení listů na stonku? 2. Jaké jsou květy hluchavkovitých a na jaké dvě části se člení koruna? 3. Jaké vznikají po odkvětu plody? 4. Napiš tři zástupce patřící mezi koření. 5. Který zástupce má jiný druh řazený mezi léčivky? 1. Vstřícné 2. Souměrné, pětičetné, koruna je rozdělená na horní a dolní pys postavení listů stonku; Postavení listů na stonku - fylotaxie; Funkce stonku; Brusnice brusinka - Vaccinium vitis-idaea

Postavení listů na stonku: •střídavé •vstřícné •přeslenité •v přízemní růžici. VNITŘNÍ STAVBA LISTU •list je krytý pokožkou •svrchnípokožka - celistvá. Postavení listů na stonku • nepravidelné, husté (stegofyly plavuní) • střídavé (převážně u původnějších skupin rostlin - pryskyřníkovité, růžovité) - disperzní uspořádání listů: inzerce (místa, kde listy vyrůstají na stonku) jsou uspořádány ve vzestupné šroubovici - genetické spirále Listy střídavé (folia alterna) - jsou listy, které vyrůstají z uzliny pouze po jednom a na stonku nejčastěji vytváří šroubovice (tj. list v následující. Charakteristickým znakem monochaziálně větvených rostlin je postavení podpůrného listu, který je na opačné straně než postranní větev. U rostlin se vstřícnými listy je vývoj postranních větví z pupenů v úžlabí dvou protistojných listů zpravidla doprovázen zaschnutím vrcholového pupenu na hlavním stonku V minulosti se postavení střídavých listů vyjadřovalo zlomkem ve kterém byl v čitateli počet oběhů stonku v jednom cyklu (předpokládaný oběh kolem stonku po genetické spirále od jednoho listu k nejbližšímu superponovanému listu) a ve jmenovateli byl počet listů, které jsou mezi oběma listy na genetické spirále; časté případy tohoto zlomku jsou 1/2, 2/5, 3/8 - tato hodnota vyjádřená ve stupních udává tzv Jaké je postavení listů na stonku u Narcisů? - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jaké je postavení listů na stonku u Narcisů?. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích. Dále zde naleznete další zajímavá související témata. Další informac

Morfologie listu - MENDEL

Střídavý: Uspořádání listů na stonku, kde listy rostou jednotlivě, ať už v rovných řadách či do spirály. Vstřícný: Uspořádání listů na stonku, kde dva listy rostou vždy v páru proti sobě. Úžlabí: Místo, odkud ze stonku vyrůstá řapík. Zpeřené listy: List složený z více lístků vyrůstajících z hlavní osy Funkce stonku Základní funkcí stonku je umožnění spojení mezi listy a kořeny, dále sem patří transport látek z kořenů do listů a asimilátů z listů do míst spotřeby. Stonek také uplatňuje funkce zásobní a pokud je ve stoncích pod epidermis chlorenchym tak má také asimilační funkci Stavba listu čepel řapík žilnatina-síťnatá (dvouděložné rostliny)-souběžná (jednoděložné rostliny) Typy listů 1. jednoduché srdčitý - čárkovitý - střelovitý - laločnatý - 2. složené dlanitě složený - sudozpeřený - lichozpeřený - trojčetný Rozestavení listů na stonku Postavení na stonku: střídavé, vstřícné, přeslen. Pokožka (průduchy - spodní strana-suchoz.), provzdušňovací pletivo, asimilační pletivo. Palist - dvojice listů v místě připojení listu ke stonku. Listen - úzký list podpírající květ. Děložní listy - ze semene. Trny listového původu - dřišťá Postavení listů na stonku Kořen - podzemní orgán Orgány ostliny (Vegetativní (List (folium) (postavení listů na stonku: Orgány ostliny (Vegetativní , Generativní.

dvě stejné poloviny, končí na stejném místě řapíku; b) nesouměrné. poloviny listu končí na jiném místě řapíku; různolistost = heterofylie. na jedné rostlině jsou dva typy listů; např. břečťan; postavení listu na stonku: a) střídavé ; b) vstřícné; c) listy v přeslenu; listy podle funkce: 1. asimilační listy; 2. postavení listů; Postavení listů na stonku - fylotaxie; Funkce stonku; Brusnice brusinka - Vaccinium vitis-idaea

2/ Určete postavení listů na stonku bylin, které je: střídavé, vstřícné, v přízemní růžice a v přeslenu. 3/ Pokuste se najít na stezce byliny s různým postavením listů na stonku. Pojmenujte je a nelepit na čtvrtku a určete. 4/ Které rostliny mají listovou žilnatinu převážně souběžnou a které zpeřenou LIST Funkce Tvary listu Funkce listu DÝCHÁNÍ OPAŘOVÁNÍ VODY FOTOSYNTÉZA Části listu Listy rostou na stonku v místě tkz. Uzlin List se dělí na části: ŘAPÍK a ČEPEL ŘAPÍK - úzká část, jíž list přisedá ke stoku ČEPEL - širší, plochá část Listová žilnatina Větvení cévních svazků v čepeli vytváří listovou žilnatinu

Typy listu: 1) Podle způsobu přisedání na stonek a. a řapíkatý b. přisedlý c. sbíhavý d. objímavý e. prorostlý f. listy srostlé 2) Podle postavení listu na stonku a. střídavé b. vstřícné (proti sobě) c. v přeslenu d. v přízemní růžici 3) Podle tvaru čepele a POSTAVENÍ LISTU NA STONKU. Listy vyrůstají na stonku z uzlin. Podle počtu a způsobu umístění rozlišujeme postavení listu na stonku - střídavé, vstřícné a přeslenité. Výjimku tvoří stonek typu stvolu, kde listy vyrůstají v přízemní růžici. 1. jednoduché - čepel je souvislá, různě tvarovaná (listy srdčité.

Postavení listů na stonku Peckoviny hůře snášejí řez silných a starých větví. U starších slivoní a švestek odstraňujte zahušťující patra koruny. Jednoduchý řez , kdy odstraníme větve rostoucí směrem do koruny. Letní řez ovocných stromů. Kdy provést řez u jednotlivých druhů Smíšené - obsahují základy květů i listů Anatomie stonku Vzrostlý vrchol stonku je svým vzhledem podobný vzrostlému vrcholu kořene. Vrcholový meristém se podílí na tvorbě postranních orgánů - listů, pupenů a růstu stonku. Postavení listů na stonku je stálé a pro jednotlivé rostliny charakteristické Postavení listů na stonku. střídavé vstřícné v přeslenu přízemní růžice. listová. Stonek Funkcí stonku je spojovat kořeny s listy. Druhy stonků: a) lodyha - olistěný stonek b) stvol - bezlistý stonek c) stéblo - stonek vyztužený kolénky d) oddenek - podzemní stonek, který má zásobní funkci Postavení listů na stonku: Nakresli schémata hlavních druhů stonků postavení listů na stonku: a) střídavé, b) a c) vstřícné, d) přeslenité.

Postavení listů na stonku - garten

Postavení listu na stonku: 1) střídavé (kopretina) 2) přeslenité (přeslička, varní oko) 3) vstřícné (kopřiva, hluchavka) 4) přízemní růžice (sedmikráska, prvosenka) zápis. List 6.4. funkce: 1) fotosyntéza = tvorba organických látek - v chloroplastech Postavení listů na stonku. Vnější stavba listů Vnitřní stavba listů. Pokožka. Asimilační pletivo. Provzdušňovací pl. Pokožka s průduchy. Author: Lenka Created Date: 03/23/2011 12:28:55 Title: Listy Last modified by: Perutková Lenka, Mgr.. Postavení listů na stonku (fylotaxie) listy na stonku uspořádány tak, aby si co nejméně stínily; Listy střídavé . z každé uzliny vyrůstá jeden list, listy uspořádané ve spirále (bříza) Listy vstřícné . v každé uzlině vyrůstají proti sobě dva listy (kopřiva, hluchavka postavení listů na stonku. vstřícné, křižmostojné (hluchavkovité) přeslenité (svízel) střídavé (bříza) Kořen (radix) Typy. Alorhizie. Homorhizie. Kuželovitý (Petržel) Srdcovitý (U buku - krátký, tlustý) Vřetenovitý (mrkev) Hlíznatý ( vstavačovité postavení listů stonku; Postavení listů na stonku - fylotaxie; Funkce stonku; Brusnice brusinka - Vaccinium vitis-idaea

Téma hodiny: Vnější stavba listu Využití vzdělávacího materiálu: Textový a obrazový materiál, pomocí kterého žáci popisují vnější stavbu listu, rozlišují postavení listu na stonku a srovnávají žilnatinu jednoděložných a dvouděložných rostlin. Ověření ve výuce Datum: 14. 2 Listy slouží k dýchání a odpařování vody, a také se v nich tvoří organické látky. Mají různý tvar a postavení na stonku. Stavba listu: Podle uspořádání čepele rozdělujeme listy na jednoduché a složené. Podívejte se na obrázky. Postavení listů na stonku Postavení listů na stonku . střídavé vstřícné (hluchavka) v přeslenu (vraní oko čtyřlisté) v přízemní růžici Stavba listu . řapíkatý list - žilnatina je stová, u některých rostlin se tvoří palisty, rostlina dvouděložná přisedlý list - rostlina jednoděložná, žilnatina je souběžná Rozdělení podle tvaru čepel

- listy vyrůstají z kratší úsek ů uzlin - podle jejich postavení na stonku - - střídavé - z uzliny vyr ůstá pouze jeden list - vstřícné - vyr ůstají 2 listy proti sob ě - přeslenité - vyr ůstá v ětší po čet list ů Vn ější stavba listu - list - řapík / řapíkaté, ber řapíku - přisedlé/ - čepe Postavení listů na stonku (fylotaxie) Postavení listů na stonk. VNITŘNÍ STAVBA LISTU : POSTAVENÍ LISTŮ NA STONKU: TVARY JEDNODUCHÝCH LISTŮ: a) dlanitolaločný, b) dlanitoklaný, c) dlanitodílný, d) dlanitosečný e) peřenolaločný, f) peřenoklaný, g) peřenodílný, h) peřenosečný TYPY SLOŽENÝCH LI

Předvádění na obrazovce (4:3) Other titles: Arial Calibri Motiv sady Office List List Opakování Stavba listu Listová žilnatina Tvar listové čepele Snímek 7 Zajímavost Okraj listové čepele Tvary složených listů Postavení listů na stonku Vnitřní stavba listu Úkol Použité zdroje a literatur List Obsah Morfologie listů | Anatomická stavba listu | Postavení listů na stonku (fylotaxie) | Listy v pupenech | Modifikace a metamorfózy listů | Hospodářský význam listů | Literatura | Externí odkazy | Navigační menu4007051-7sh85075608lccn-sh8507560 postavení listů na stonku střídavé, vstřícné a přeslenité. Většina listů má svrchní a spodní stranu - jsou to listy dvoulící, ale některé mají srostlé okraje (cibule, kosatec) - jednolící listy. Listová mozaika - je uspořádání listů na stonku tak, aby se nejlépe využil Stavba listu: řapíkaté přisedlé přeměněné v trny Listy vyrůstají z uzlin na stonku Postavení listů na stonku: a) vstřícné b) střídavé c) přeslenité Postavení listů na stonku vstřícné hluchavka bílá střídavé plicník lékařský přeslenité přeslička, vraní oko čtyřlisté 4

Na špičce kořene je kořenová čepička. Slouží k: a) ochraně kořene před živočichy (např. žížalami) c) vytváření postranních kořenů b) ochraně dělivého pletiva, díky kterému kořen roste d) uchování zásobních látek 4. K následujícím obrázkům připiš typ postavení listů na stonku Popište tři typy postavení listů na stonku (leaf arrangement). Uveďte příklady modifikací listů. DC4-5 Cévnaté rostliny (shrnutí, které není součástí distančního cvičení LIST (fylom) - postranní, většinou plochý, zelený orgán omezeného růstu - funkce: fotosyntéza, transpirace a výměna plynů - listy složeny v pupenech různým způsobem, u dřevin kryty napovrch šupinami, tvar a jejich postavení na stonku je důležitým znakem při určování dřevin v zimním obdob Postavení listů na stonku. střídavé . z uzliny vyrůstá jeden list. vstřícné . z uzliny vyrůstají dva listy proti sobě, křižmostojné (hluchavkovité) přeslenité . z uzliny vyrůstají tři a více listů

Na stonku jsou nápadné útvary - pupeny - to jsou základy listů, postraních větví či květů. Podle tvaru, Podle tvaru, velikosti, barvy, rozmístění atd. můžeme rozeznávat jednotlivé druhy rostlin (zvláště dřevin) i v zimě, kd Postavení listů na stonku. a) listy na stonku nerostou proti sobě I) vstřícné. b) listy na stonku rostou více než dva proti sobě II) střídavé. c) listy na stonku rostou dva proti sobě III) přeslenité . 9. Nakresli dlanitě složený (pětičetný) list a napiš, u jaké rostliny se vyskytuje. Title: Písemka 7. tvary listů: • jednoduchý • složený postavení listů na stonku: str. 78 / obr. 21 • střídavé • vstřícné • přeslenité • v přízemní růžici VNITŘNÍ STAVBA LISTU - svrchní pokožka - celistv Listy z hlediska postavení na stonku . Надписи на стенах как декор интерьера Sledujeme-li postavení střídavě uspořádaných listů na stonku, zjistíme, že listy leží na pomyslné genetické spirále a tvoří svislé řady stojící nad sebou, které nazýváme ortostichy Ze stonku do listu přecházejí svazky bez překrucování, dřevo kolaterálního svazku je tedy na vrchní a lýko na vnitřní straně čepele. Kolem žilek jsou parenchymatické nebo sklerenchymatické pochvy. Postavení listů na stonku

Kořen, stonek, list :: 7 přírodopi

Postavení listů na stonku: Uveď příklady rostlin, které mají tato postavení listů na stonku (viz. učebnice) Přeměny listu: vypsat přeměny listu ze str. 81 Přečíst shrnutí str. 81!!!! List se obvykle skládá z řapíku a čepele? ano. ne. Listy rostlin, které nemají řapík nazýváme? přisedlé. řapíkaté. kaktusy. Dub letní a javor klen má listy? jednoduché. složené. Ořešák královský a jírovec maďal mají listy? jednoduché. složené. Podle postavení listu na stonku jsou listy? jednoduché, složené.

Nejčastější postavení listů je postavení střídavé (obr. 11 a 13 vlevo), kdy se v každém nodu zakládá jeden list s tím, že místo založení listu v následujícím nodu je odkloněno o určitý úhel (tzv. úhel divergence). Spojením míst inzerce listů (míst na stonku, kde listy nasedají POSTAVENÍ LISTŮ NA STONKU - střídavé (trávy, kopretina, bříza) - vstřícné (kopřiva, hluchavka) - přízemní růžice (prvosenka, pampeliška, sedmikráska) - přeslenité (svízel, přeslička, vraní oko) Přeměny listu Cibule - dužnaté zásobní orgány (cibule kuchyňská, sněženka) Trny - ochrana rostliny (kaktus) Video Dřeviny - mají dřevnatý stonek- podle větvení stonku se dělí Anatomie rostlin, bylin (květy, listy, stonky, postavení listů na stonku, okraje listů) Podrobnosti Napsal MUDr. Zbyněk Mlčoch (Bylinkový doktor) Kategorie: Anatomie rostlin (květy, listy, stonky a jejich variace) Zveřejněno: 26. březen 2015 Aktualizováno: 20.

List - Wikipedi

FUNKCE STONKU mechanická: nese listy vodivá: rozvod vody a látek pomocí vodivých pletiv, spojení kořen-list zásobní: ukládání minerálních látek a asimilátů (zejména druhotně tloustnoucí rostliny) asimilační: zejména u rostlin Pozn.: obvykle nadzemní orgán, nese listy, pupeny a reprodukční orgány Pozn.: prýt. List autor: David Hainall Listy - charakteristika a význam Nadzemní orgány rostliny. Na rozdíl od kořenů a stonku mají ukončený růst. Probíhá v nich fotosyntéza. Průduchy zajišťují výměnu plynů mezi rostlinou a vnějším prostředím. Průduchy se odpařuje voda. Postavení listů na stonku Listy vyrůstají z uzlin postavení listů na stonku - listy vyrůstají na stonku z tzv. uzlin. s. třídavé postavení listů - z uzliny vyrůstá vždy 1 list. 2) vstřícné postavení listů - z uzliny vyrůstají 2 listy proti sobě. 3) postavení listů v přeslenu - z uzliny roste více listů 1 LIST (fylom) = součást prýtu prýt =. FUNKCE LISTU. Zpět a) cévek, žilek, vlásečnic b) řapíku, čepele a žilnatiny c) řapíku, vlásečnic, nitek Postavení listů na stonku může být Zpět a) vstřícné, střídavé, přeslenité b) jehlicovité, laločnaté, celokrajné c) sudozpeřený, lichozpeřený, vroubkovaný Na spodní straně listů se nachází.

Morfologie stonku - MENDEL

LIS

  1. LIST: Dělení podle postavení list ů na stonku: Listy st řídavé: z každé uzliny vyr ůstá jeden list. Listy vst řícné: v každé uzlin ě stojí proti sob ě dva listy. Listy přeslenité: v každé uzlin ě vyr ůstají listy nejmén ě po třech. Listy jsou na rostlin ě umíst ěny tak, aby si co nejmén ě stínily →listová mozaika
  2. postavení listů na stonku •po opadlém listu zůstane jizva na stonku obr. č. 35: větev pajasanu obr. č. 36: jasan. Opakování.
  3. List (řešení) funkce listů: 1. fotosyntéza 2. výměna plynů mezi listem a vnějším prostředím 3. hospodaření s vodou druhy listů podle jejich postavení na stonku: listy střídavé listy vstřícné listy přeslenité části listů: a) řapík b) čepel s žilnatinou listy podle stavby čepele:.
  4. typ stonku, postavení listů na stonku, typ listu podle tvaru čepele, okraj listu, typ žilnatiny. Rozhodni, zda se jedná o květ či o květenství o plod či o plodenství. Pokus se rostliny určit. Rozhodni, zda jde o rostlinu jednoděložnou či dvouděložnou. Všechny údaje zapiš do tabulky, tu si přepiš do protokolu. Nakresli obráze

Téma hodiny: Vnější stavba listu Využití vzdělávacího materiálu: Textový a obrazový materiál, pomocí kterého žáci popisují vnější stavbu listu, rozlišují postavení listu na stonku a srovnávají žilnatinu jednoděložných a dvouděložných rostlin. Ověření ve výuce Datum: 14. 2 Vnitřní stavba listu Vnitřní stavba listu Úkol: Zhotovte příčný řez listem/jehlicí Řez listem Postavení listů na stonku Způsob přisedání na stonek Uspořádání žilnatiny Tvary listové čepele Typy okrajů listové čepele Typy listové čepele I. Typy listové čepele II. Listové formace I. Listové formace II 7.A 16.-20.března Př - učebnice str. 72-73 list, vypsat funkce, vypsat a nakreslit postavení listu na stonku, vnější stavbu listu, typy listů, tvary listů (budu kontrolovat výpisy v sešitě) • Listy jsou na stoncích rozmístěny vždy tak, aby co nejlépe zachycovaly sluneční záření. • Podle vzájemného postavení na stonku rozlišujeme listy: -střídavé, -vstřícné, -přeslenité

Postavení listů na stonku • střídavé -listy vylisujte, nalepte na čtvrtku a popište • u jednotlivých listů na následujících obrázcích určete: -typ okraje listu -tvar čepele -typ čepele -případně i druh rostliny. 25. 24 Postavení listů na stonku: (namalovat podle učebnice strana 81 obrázek č. 8 - namalujte jen schématické obrázky - celkem 4 (= ty zelené!!!) + popište postavení listu - střídavé, vstřícné, přeslenité a v přízemní růžici) Hospodářský význam listu: (využití člověkem) - listová zelenina (špenát, salát, zelí Podle postavení listu na stonku rozlišujeme listy střídavé - z každé uzliny vyrůstá jeden list, vstřícné - z každé uzliny vyrůstají dva listy postavené naproti sobě a přeslenité - z každé uzliny vystupují nejméně tři listy (2)

Také postavení listů na stoncích a větvích se obvykle řídí stejnou číselnou řadou, jen trochu jinak. Počty listů a otáček bývají čísla, která se ve Fibonacciho posloupnosti nacházejí ob jedno: 1/3, 2/5, 3/8, 5/13 atd Autor: David Hainall. Cíl: Seznámit se s vnější i vnitřní stavbou listu. Časová náročnost: 1,5 vyučovací hodiny. Popis. Pro práci je k dispozici prezentace vytvořené v MS PowerPoint a pracovní list pro děti vytvořený v MS Word. Prezentace je určena pro vlastní výuku, resp. shrnutí nabitých poznatků vnitřní a vnější stavbě listu, o postavení listů na stonku a. Dělení listů. Podle řapíku. a) řapíkaté. b) přisedlé - bez řapíku. Přeměny listů. šupiny - chrání vznikající list - je to pupen. trny - ochrana před býložravci (akát ) ú. ponky - šlahouny k upínání (hrách ) Podle listové čepele. a) listy . jednoduché - na řapíku je pouze jedna čepel. b) listy.

Podle postavení listů na ose stonku rozlišujeme listy: vstřícné, kde listy vyrůstají v párech proti sobě (vrbovka málokvětá), střídavé, kde listy vyrůstají jednotlivě a bývají postaveny v tzv. genetické šroubovici (vrbka úzkolistá), přeslenovité, kde v přeslenu jsou listy vyrůstající v kružnici z téže uzliny. LIST Biologie 1. ročník LIST (FYLOM) tvoří se pouze na stonku zakládá se z meristému vzrostného vrcholu růst listu je omezen v ontogenezi vyrůstá několik typů listů děložní lístky šupiny lupenité listy listeny listence LIST (FYLOM) funkce fotosyntéza transpirace a výměna plynů další zásobní funkce krycí a ochranná funkce úponky, lapací zařízení listového.

Potentilla reptans - mochna plazivá • Pladias: Databáze

  1. vytiskněte si tento pracovní list - jeho první stranu zvládneme společně v hodině, tvary listů a postavení listů na stonku vypracujete samostatně a pošlete mi do neděle, součástí je jako vždy i dobrovolný domácí úkol (také do neděle
  2. List Na Podzim Dřevo. 662 715 132. Květina Abstrakt Malba. 306 341 40. Strom Poboček Listy. 610 539 112. List Textura Zelen.
  3. Postavení listů na stonku (doplňte podrobnosti + příklady rostlin) listy vyrůstají na stonku ve spirále. listy bývají uspořádány tak, aby si vzájemně co nejméně stínily - vytvářejí . listovou mozaiku (aby mohly co nejlépe využít slunečního záření) Příčný řez listem (doplňte názvy vrstev).
  4. ulému zápisu o stonku si doplníte obrázky ze str.75. Překreslete si z učebnice typy bylinného stonku (obr.8), a stavbu stonku - schéma (obr.9). Dále si nakreslete keř a strom - obr. na str.76 - keř se větví od země, strom má kmen. Nové učivo - List Přečtěte si text na str.76 a 77 v učebnici a zjistěte: 1.Jaké.
  5. 2) Postavení listů na stonku - umět i namalovat a poznat z obrázku. 3) Části listu. 4) Typy žilnatiny. 5) Dělení listů podle tvaru listové čepele - umět i namalovat a poznat z obrázku. B)Nové učivo: Vnitřní stavba listu, přeměny listu. Učebnice str. 74 vše pozorně přečí
  6. Na rozdíl od postranního větvení nedochází k rozvětvování stonku prostřednictvím pupenů v paždí listů a je tedy nezávislé na postavení listů na stonku. Vidličnaté větvení může někdy připomínat větvení sympodiální (např. u jmelí ), které však má jiný mechanismus vzniku

Leucanthemum vulgare - kopretina bílá • Pladias: Databáze

Diskusní fórum: postavení listů stonku 1 Profizahrada

1) Význam listu pro rostlinu. 2) Postavení listů na stonku - umět i namalovat a poznat z obrázku. 3) Části listu. 4) Typy žilnatiny. 5) Dělení listů podle tvaru listové čepele - umět i namalovat a poznat z obrázku. B)Nové učivo: Vnitřní stavba listu, přeměny listu. Učebnice str. 74 vše pozorně přečí

Vegetativní orgány – biologiePlazi | datakabinetPPT - Morfologie rostlin - Praktikum čPPT - List PowerPoint Presentation, free download - ID:3843509