Home

Násobení a dělení

Matematika - Násobení a dělen

 1. Násobení a dělení; Procvičování násobilky; Jednotky SI; Datum a čas; Geometrie; Dělitelnost čísel; Zlomky; Goniometrické funkce; Záporná čísla; Číselné soustavy; Desetinná čísla; Římské číslice; Procenta; Mocniny a odmocniny; Řecká písmen
 2. Násobení a dělení - Procvičování online, test, rozsáhlá sbírka příklad
 3. Násobení. Čísla, která násobíme se říká činitelé a výsledku se říká součin. ČINITEL x ČINITEL = SOUČIN. Pro násobení platí: - Když násobíme dvě racionální čísla (celá kladná čísla) dostaneme opět číslo racionální. - Pořadí činitelů se můžeme měnit. Říká se tomu komutativnost. Pozor: neplatí pro děleni

Při násobení pod sebou píšeme číslice zřetelně, ne příliš těsně a přesně pod sebou. Do prvního řádku zadání píšeme číslo s větším počtem cifer. V prvním řádku výpočtu násobíme jednotkami, takže začínáme psát na místě jednotek a násobíme: 8 x 5 = 40 ->píšeme 0 (4 dále), 8 x 3 = 24 + 4 -> píšeme 8 (2 dále), 8 x 0 = 0 -> +2 píšeme 2, 8 x 2 = 16 ->. Pravý sloupec je zaměřený na dělení, ale v některých případech využijete i násobení (poslední příklad vpravo dole). Zadání: Pyramidy - Násobení a dělení - zadán

řazení násobků 4. Mezi broučky. hravé procvičování příkladů. Násobení a dělení 4. procvičovací karty (cvičení v programu PowerPoint) Pexeso - násobení 4 (12 karet) hravé procvičování příkladů na násobení. Pexeso - násobení 4 (18 karet) hravé procvičování příkladů na násobení hravé procvičování příkladů na násobení. Pexeso - dělení 3 (18 karet) hravé procvičování příkladů na násobení. Početní trenažér násobení. procvičování početních spojů násobení. Početní trenažér násobení. příklady typu __ . 3 = 15, 5 . __ = 15. Početní trenažér dělení. procvičování početních spojů dělení Násobení a dělení mocnin Author: uzivatel Created Date: 5/29/2013 9:51:28 P

Písemné násobení a dělení 21.04.2014 22:33 Online cvičení - seznam cvičení na počítání do 10 000 - najdete i písemné násobení a dělení Násobení a dělení čísly 10, 100, 1 000: Násobení, dělení 10, 100, 1 000 - příklady typu: 4 . ? = 4 000, 4 000 : ? = 4: 0 Cílem prezentace je hravou formou procvičit učivo -násobení a dělení dvěma a třemi. Stáhnout soubor . Soubor: vy-32-inovace-sada-xvii-m-dum-4.ppt: Velikost: 1.19 MiB: Autor Násobení a dělení v Excelu je snadné, je však nutné vytvořit jednoduchý vzorec. Všechny vzorce v Excelu začínají znaménkem rovná se (=) a můžete je vytvořit pomocí řádku vzorců. Násobení čísel. Násobení čísel v buňce. K provedení tohoto úkolu použijte aritmetický operátor * (hvězdička)

01. 3. Matematika. Násobení a dělení čísly 10, 100. Násobení 10, 100 - příklady typu: 80 . 10 = ?, 3 . 100 = ? 02. 3. Matematika. Násobení a dělení čísly 10, 100 Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.czPoužitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Dělení a násobení má vždy přednost před sčítáním a odčítáním. Vždy je lepší nejdříve spočítat obsah závorek a poté postupovat dál. Následující příklady jsou uvedeny pro snadnější pochopení algebry

Násobení 10 a jeho násobky K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Násob jednociferná čísla násobky 10, 100 a 1000. K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek. Princip násobení čísly 10, 100 a 1000 K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek Písemné násobení. Nauč se. Násobení dvouciferných a jednociferných čísel. (otevře okno) Násobení trojciferných a jednociferných čísel. (otevře okno) Cvičení. Násobení bez přechodu řádu K postupu na další úroveň odpověz správně 5 z 7 otázek

Násobení a dělení - Diktáty a příklad

5 Násobení a dělení podle čísel. Procvičujeme násobilku nebo dělení předem zadaného čísla. 6 Asteroidy. Vesmírná stanice má za úkol sestřelit asteroidy. Při správném výsledku střela rozbije označený asteroid. 7 Násobení. Násobení jako vesmírná mise. Lze zvolit i procvičování násobilky jednoho konkrétního čísla Násobení a dělení 4. Sdílet Sdílet podle Chaloupkova. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Vyžaduje se přihlášení. Téma. Vyžaduje se přihlášení. Možnosti. Výsledková tabule/Žebříček. Zobrazit více Zobrazit méně . Tento žebříček je v současné době soukromý. Klikněte. 1. Celá čísla - Výukový materiál určený pro zápis do sešitu. 2. Celá čísla - násobení a dělení: Sbírka příkladů na procvičování probírané látky.. 3. Celá čísla - násobení a dělení: Sbírka příkladů na procvičování - kombinované výpočty doplněná slovními úlohami.. 4 Pamětné násobení a dělení . Sdílet Sdílet podle Kolinkova01. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Vyžaduje se přihlášení. Téma. Vyžaduje se přihlášení. Možnosti. Výsledková tabule/Žebříček. Zobrazit více Zobrazit méně . Tento žebříček je v současné době soukromý..

Nikdo nezačíná dílo od prvopočátku, nýbrž se chápe nitky z minulosti a spřádá ji dál. (Dygasiňski) Poučme se z minulosti a pokusme se spřádat dál nitku násobení a dělení ve škole tak, abychom dosáhli zvýšení úrovně v této oblasti.. Podle našich prvních osnov z r.1874 se násobení a dělení vyučovalo již v 1. ročníku, kde se s každým probíraným číslem. Jejich využívání ke znázorňování násobení a dělení má význam také proto, že v něm není vždy nutné vyznačovat všechny prvky, ale stačí v něm zaznamenat jen jednotlivá čísla s tím, že schéma vyjadřuje vztahy mezi nimi, což má pak velký význam pří znázorňování násobení a dělení do 100 Dělení do 100 - příklady. Procvičování Násobení příklady. Násobení - odkrývání obrázků 2. Násobení a dělení - doplň číslo (čmelák) Násobení - hledej násobek (miminka) Násobení a dělení - říkej výsledky (karty) Násobení - hledej násobek - obrázky. Dělení - slož obrázek. Násobení a dělení. U násobení a dělení velmi závisí na školním vzdělávacím programu dané školy a metodě vyučování matematiky. V čem jsou hlavní rozdíly?zda se děti učí celou násobilku ve 2. ročníku nebo zda část výuky je odsunuta až do 3. ročníku. Většinou u klasické výuky se ve 2. ročníku učí násobilka 1, 2, 3, 4 Pětiminutovky určené k pamětnému procvičování násobení a dělení. Žáci počítají příklady ve sloupcích, výsledek vždy zapisují do následujícího neúplného příkladu. Na závěr se sami přesvědčí o správnosti své práce

násobení, dělení, malá násobilka, velká násobilka 12.2.2012 Matematika a její aplikace Pomocí materiálu lze tisknout pro žáky procvičovací pracovní listy formátu A5 s třiceti příklady. Zadání listů lze měnit zmáčknutím klávesy F9 učit se vašim násobení a dělení problémy 2. stupeň vzdělávací aplikace podle najít chybějící čísla z 2. stupeň učení hry. násobení a dělení hry může být zábavný způsob, jak násobení pro 3. stupeň matematický hry zdarma a divize tabulek pro věky 7 přes 13 NA NÁSOBENÍ A DĚLENÍ S POROVNÁVÁNÍM Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. ročník Datum vypracování: 5. 8. 2012 Datum pilotáže: 6. 11. 2012 Anotace: Pracovní list je zaměřený na procvičení jednoduchých slovních úloh na násobení a dělení s porovnáváním a na zafixování správného postupu řešení jednoduch Násobení - příklady se závorkami . Části příkladů v závorkách mají vždy přednost před ostatními početními úkony. Dělení a násobení má vždy přednost před sčítáním a odčítáním. Vždy je lepší nejdříve spočítat obsah závorek a poté postupovat dál A dělení zlomku je toho krásným příkladem. Když neumím zlomkem vydělit, převedu příklad na násobení zlomkem, které jsme se naučili výše. Podívej se jak na to. 3 : 2 = 3/2 protože zlomek je jen jiný zápis pro dělení (více zde ). 3 : 2/1 = 3/2 protože každé číslo můžeme převést na zlomek (na to jsme.

Násobení a dělení - Slovní úlohy - Slovní úloh

 1. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ: skolakov.eu Matýskova matematika: výuková videa 6. díl Tabulka násobků k tisku: tabulka. o více, o méně, krát více, krát méně.
 2. Písemné násobení a dělení do 10 000. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.E
 3. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 2 Autor: Mgr. Irena Štěpánová Použití: 3. třída Datum vypracování: 7. 9. 2012 Datum pilotáže: 1. 10. 2012 Anotace: Prezentace je zaměřena na procvičení násobení a dělení 2 v oboru malé násobilky. Klíčová slova: činitel, součin, dělenec, dělitel, podíl Základní škola Kladno, Vašatova 143

NÁSOBENÍ A DĚLENÍ DO 100 : Učíme se násobení a dělení. NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 6: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 7: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 8: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ 9 : Procvičování násobení a dělení. UČÍME SE ZPAMĚTI NÁSOBILKU - tréninkové procvičování násobilkových spojů zpaměti (násobilka 4 - 10 Násobení a dělení 4 . Číselná řada při násobení čtyřmi. Poznej čísla dělitelná čtyřmi. Procvič si násobení čtyřmi. Fotbalové procvičení. Příklady s kolíčky se stanou ještě zábavnějšími. Čtyři příklady, pro každý příklad jeden barevný kolíček, jen ho přiřadit ke správnému výsledku. Když děti otočí kartičku, mohou si zkontrolovat správnost odpovědí. Tato sada obsahuje příklady na násobení a dělení čísly 1-5. Kartičky jsou zalaminované, balené v sáčku se zipem násobení a dělení 1.0.3 download - učit se vašim násobení a dělení problémy 2. stupeň vzdělávací aplikace podle najít chybějící čísla z 2. stupeň učen Matematika hrou . Hry a příklady pro základní školy . Příklady podle kategorie Číselné řady; Sčítání a odčítání; Násobení a dělení

násobení a dělení, procvičování, příklady, učení, matematika, násobilka, slovní úlohy, znázornění Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie Online cvičení - seznam cvičení na počítání do 10 000 - najdete i písemné násobení a dělení. Písemné násobení. Kravičky (5 cvičení) - násobení jednocif. činitelem, funguje pouze v IE. Podzimní listy (4 cvičení) - násobení jednocif. činitelem. Písemné násobení dvojciferným činitelem (4 příklady). Písemné násobení dvojciferným i trojciferným činitelem. Násobení a dělení Subject: matematika Author: Lubomír Šára Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Veronika Prouzová Created Date: 11/11/2007 11:34:43 AM Other title 3.4. Násobení a dělení racionálních čísel - procvičování 1.) Vypočítej: a. (-7,2) . (-3,6) = b. (-1,7) . (-0,2) = c. (-3,21)

Násobení a dělení | SROVNAME.cz Vše Elektronika Počítače a kancelář Domácí spotřebiče Nábytek a bytové doplňky Dům, byt a zahrada Chovatelské potřeby Auto-moto Oblečení a móda Zboží pro děti Knihy, filmy, hry Kosmetika a zdraví Sport a fitness Hobby, koníčky Stavebniny Sexuální a erotické pomůcky Jídlo a nápoj 210 kartiček ve tvaru mobilu k procvičování násobení a dělení. Moderní design a přitažlivý tvar pro děti Násobení a dělení dvěma: doc: pdf: Násobení a dělení třemi: doc: pdf: Násobení a dělení čtyřmi: doc: pdf: Procvičování násobení a dělení. Násobení a dělení do 1000. Knoflíky 1 - procvičování příkladů na násobení (typ 3 x 50 = 150). Knoflíky 2 - procvičování příkladů na dělení (typ 560 : 8 = 70). Knoflíky 3 - procvičování příkladů na násobení a dělení (typ 3 x 50 = 150 a 560 : 8 = 70). Cvičení 1 (typ 450 : 5). Matematické řetězce - násob podle obrázků (prsty na rukou Znázorňování násobení pomocí krychlového schématu (objem kvádru) Znázorňování násobení na číselné ose Řady násobků čísel, které začínají nulou Řady násobků čísel, které nezačínají nulou Dělení Užití dělení při řešení reálných situací Znázorňování dělení pomocí bodového schémat

Velká sada produktů s násobením a dělením (bez dělení se zbytkem) s úsporou 15% oproti nákupu jednotlivých produktů. VELKÁ SADA - Násobení a dělení | Lesy Nápadů.cz Přejít k hlavnímu obsah Obsah:** násobení a dělení 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10** dělení a zkouška násobení** doplnit znaménko . a :** násobení jednociferného a dvojciferného čísla** dělení dvojciferného čísla jednociferným** rozvinutý zápis** násobení a dělení čísly 10 a 100** dělení jednociferným číslem** dělení dvojciferným číslem** dělení se zbytkem** násobení a dělení

Násobení a dělení 3 Author: Michaela Kubáňová Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Tereza Bížová Created Date: 12/21/2010 10:28:00 AM Other titles: Násobení a dělení Násobení a dělení s kolíčky 1 Skladem 175 Kč 159 Kč bez DPH ks. Přidat do košíku Kompletní specifikace Příklady s kolíčky se stanou ještě zábavnějšími. Čtyři příklady, pro každý příklad jeden barevný kolíček, jen ho přiřadit ke správnému výsledku Násobení a dělení patří mezi základní učivo matematiky, které bude dítě dále stále potřebovat. v matematice, v mnoha dalších školních předmětech, v životě. Jejich nedostatečná znalost působí opakované a stálé potíže

Pyramidy - násobení a dělení - Úkolníče

 1. Generuj maximální násobení a dělení do:.
 2. Dělení zlomků je velice jednoduché a v podstatě stejné jako násobení zlomků. Dělení zlomků provádíme tak, že opíšeme první zlomek a převrátíme druhý zlomek, a zároveň změníme znaménko děleno na krát. To znamená, že ve druhém zlomku zaměníme čitatele a jmenovatele
 3. 1. 6. 2. 7. 3. 8. 4. 9. 5. 10. Další příklady na násobení a dělení zlomků: ZDE Najít další články na téma: zlomk
 4. 04 Násobení a dělení lomených výrazů Author: martin Created Date: 5/8/2021 11:17:29 PM.
 5. Násobení a dělení desetinných čísel. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Násobení a dělení 4 - skolakov

105 karet k procvičování násobení a dělení čísel 1 - 5. Nákupem získáváte 1 licenci k užívání materiálu (1 x zakoupený materiál = 1 licence - opravňuje k využití 1 osobou). V případě využití více učiteli je potřeba zakoupit daný počet licencí dle počtu učitelů např. nakupujete-li daný materiál pro 5 učitelů, je potřeba zakoupit 5 ks materiálu ( 5. Závěsná tabule Násobení a dělení je určena žákům 2. a 3. ročníků základních škol. Je vytvořena podle učebních osnov matematiky. Levá polovina tabule pomocí obrázků přiměřených věku jednoduchým a názorným způsobem obeznamuje žáky s principy násobení a dělení Násobení a dělení Násobení a dělení v oboru násobilky 0 - 7 ID: 1339478 Language: Czech School subject: Matematika Grade/level: 2 Age: 8-12 Main content: Malá násobilka Other contents: obor násobilky 0 - 7 Add to my workbooks (48) Download file pdf Embed in my website or blo

Násobení a dělení 3 - skolakov

 1. Pracovní listy k procvičení násobení a dělení mimo obor násobilek
 2. Násobení a dělení. 28,- CZK Detail Začít. Pojem násobení a dělení a jeho symbolika. Matematika / ZŠ1 2. ročník. 1 3 Násobení a dělení. 28,- CZK Detail Začít. Princip násobilky.
 3. Matematické příklady zdarma. Sčítání, odečítání, násobení, dělení, pythagorova věta, první stupeň, druhý stupeň, základní škola, ZŠ, střední.
 4. NÁSOBENÍ STEM. Vynásob, zaměň pořadí činitelů a vypočítej. Pak stiskni KONTROLA. 3 . 1 00 = 3 00 1 00 . 3 = 3 00
 5. PAMĚTNÉ NÁSOBENÍ V OBORU DO 1 000 000. Priřaď k příkladům správný výsledek. Levým klikem myšky uchop správný výsledek a posuň ho k příkladu. Když budeš mít vše hotové, stiskni tlačítko KONTROLA. Kontrola . 90 . 4 000 = 40 . 1 000 = 40 . 400 = 80 . 600 = 900 . 200 = 600 . 60 = 80 . 400 = 7 000 . 60 = 800 . 400

použití: násobení, dělení, dělení se zbytkem, relaxační aktivita, omalovánka OBSAH MATERIÁLU: •6 pracovních listů ve formě omalovánky k opakování násobení a dělení, včetně dělení se zbytkem, formát A4 •1 PL - násobení, typ příkladu: 6 · 2, děti vybarvují podle výsledku •1 PL - násobení, typ příkladu: 6 · _ = 12, děti vybarvují podle. KONTROLA . . Počet správn ý ch výsledků. Hodnocení - 10 - 9 8 -

Dělení celých čísel :: Výuka matematiky a angličtiny

Administrátor musí každému nově zaregistrovanému uživateli přidělit odpovídající přístupová práva. Je tedy možné, že nebudete mít přístup ke všem položkám ihned po registraci Online cvičení Násobení a dělení (malá násobilka) Jednotlivě: 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Dohromady: 2-3 | 2-4 | 2-5 | 2-6 | 2-7 | 2-8 | 2-

Slovní úlohy - dělení a násobení Chodila jsem asistovat do třetí třídy, ve které byl i žák s OMJ, v češtině teprve začátečník. V matematice se řešily slovní úlohy, což je pro žáky s OMJ docela výzva - velmi často nerozumí dobře textu úlohy, a proto je pro ně obtížné ji zanalyzovat a vytvořit správně. Násobení dvěma. Seřaď číselnou řadu násobků 2. Poznej čísla dělitelná dvěmi. Procvič si počítání nasobením dvěmi. Pirátské příklady - násobíme čísly 0,1,2. Beruškovské příklady - násobíme čísly 0,1,2 test Násobení a dělení (nezveřejněné) Autor: Evulína (8vlož. 145vyzk.-0% ø)... vloženo 10.11.2010. Upozornění: Tento test pravděpodobně obsahuje chyby nebo je jinak závadný. Nic nebrání tomu, abyste si jej vyzkoušeli, ale výsledky je třeba brát s rezervou, a případně se nerozčilovat. Test. Násobení má přednost před sčítáním a odečítáním. To znamená, že když máte příklad 2 + 3 · 4, tak nejdříve vypočítáte součin 3 · 4 = 12 a až poté počítáte součet. Takže po vypočtení součinu máme 2 + 12 a to je rovno 14. Dělení mnohočlenů.

Písemné násobení a dělení :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

Pokud vás zajímají další pojmy, výrazy a spojení týkající se sčítání, odčítání, násobení a dělení, můžete se podívat na článek Základní matematické operace - rozšíření. Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč. Více o aplikaci zde . Začněte na týden zdarma zde Dělení se zbytkem: Karty - Školákov; Příklady - Matematika hrou; Určujeme zbytek - Matematika hrou; Další příklady - Online cvičení; Procvičování - Umíme matiku; Násobení a dělení 10, 100. Násobení a dělení č. 100 - Školákov; Násobení a dělení - Online cvičení; Násobení a dělení čísly 10.

Násobení přirozených čísel (4h) Říjen. Dělení přirozených čísel (4h) Zlomky (3h) Opakujeme na písemku - operace s přirozenými čísly a zlomky; Dělitelnost přirozených čísel (12h) Násobek (1h) Dělitel (2h) Dělitelnost deseti, pěti a dvěma (2h) Dělitelnost třemi a devíti, čtyřmi a osmi, šesti (2h) Listopa Používáme pravidlo: Při násobení dělence i dělitele stejným číslem se podíl nemění. 518,6 : 32 = 51,86 : 3,2 Po vynásobení postupujeme stejně jako při dělení desetinného čísla přirozeným číslem. Příklad 1. Vypočítej na tři platná desetinná místa. 5,186 : 0,3 Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: IVH je zaměřena na procvičování násobení a dělení v oboru do 1000 - násobení a dělení desítkami - násobení a dělení stovkami - násobení dvojciferných a trojciferných čísel jednociferným činitelem - slovní úlohy Násobení a dělení lomených výrazů Autor interaktivní prezentace i všech příkladů: Mgr. Petr Buzek G a SPŠEI Frenštát p. R. Pro obecné informace a návod k ovládání prezentace klikněte na toto tlačítko Pro přímý vstup do interaktivní prezentace klikněte na toto tlačítk

PPT - Téma: NÁSOBENÍ A DĚLENÍ RACIONÁLNÍCH ČÍSELStudio1a1

Seznam cvičen

Násobení a dělení od 0 Kč Tato knížka je zaměřena na násobení a dělení a byla vytvořena ve spolupráci s učiteli v souladu se školním programem. Je určena pro děti od 8 do 9 let. Pokladna v obchodu s oděvy se porouchala. Pomoz paní prodavačce vypočítat cenu každého zboží Pomocí příkladů si vysvětlíme násobení celých čísel, desetinných čísel a kladných zlomků. Vysvělíme si, co znamená, že je násobení komutativní a asociativní. Náhledy z výukového kurzu Násobení a dělení racionálních číse násobení a dělení čísly 10, 100, 1000, 10000. Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

ZŠ Dobřichovice - Matematika - Výukové materiály - dělení

ZŠ Pardubice - Studánka Digitální Učební Materiál

násobení a dělení Předmět: Matematika Ročník: 7. ročník Tematický okruh: Zlomky a celá čísla Anotace: 1. opakování číselných oborů 2. znaménková pravidla pro násobení a dělení 3. komutativnost, asociativnost, distributivnost 4. příklady ­ násobení a dělení racionálních číse 7. týden - Komutativnost násobení. Hravá malá násobilka Soubor pracovních listů je určený k procvičování učiva malé násobilky. Žáci si hravou formou učivo procvičují a upevňují. Večerníček Interaktivní procvičení násobení a dělení. Jak učit násobení a dělení Pracovní list

a. b. a - čitatel. b - jmenovatel. a b = a: b; b ≠ 0. Čitatel a jmenovatel jsou celá čísla. Jmenovatel se nesmí rovnat nule, protože dělení nulou není definováno. Kalkulačka provádí sčítání, odčítání, násobení, dělení a další operace se zlomky Násobení a dělení 10, 100, 1000. Násobení desetinných čísel. Dělení desetinných čísel. Zlomky. Zápis a vyjádření zlomků. Bubliny: Násobení a dělení. Někdy bývá pro děti obtížné osvojit si základy matematiky, protože je nebaví jednotvárné opakování učiva. Barevná rozcvička Bubliny: Násobení a dělení přináší čerstvý vítr do výuky matematiky a pomůže tak dětem vidět počty jako zábavu. Matematickou aktivitu využijete jak př

TÄGLICHE ÜBUNGEN - Malfolgen 2er, 3er und 4er - Reihe

Násobení a dělení čísel v Excelu - Podpora Offic

Násobení a dělení celých čísel Přetáhněte pomocí myši výsledky na pravé straně do prázdných obdélníků k příslušnému příkladu. Po ukončení přesunů, stiskněte HODNOCENÍ a zobrazí se Váš úspěch. Při stisku tlačítka DALŠÍ se zobrazí nové příklady Jak jsem slíbila, vkládám sem odkazy na stránky dist. výuky z minulého roku pro děti, které teď normálně chodí do školy, ale chtěly by si zopakovat to, co jsme si povídali ve škole a procvičovat násobení a dělení. Stačí kliknout na odkaz a samo vás to navede zde na stránkách na minulý rok. Nedělejte žádné písemné úkoly

- násobení a dělení mimo obor násobilky. Knoflíky 1 - procvičování příkladů na násobení (typ 3 x 50 = 150). Knoflíky 2 - procvičování příkladů na dělení (typ 560 : 8 = 70). Knoflíky 3 - procvičování příkladů na násobení a dělení (typ 3 x 50 = 150 a 560 : 8 = 70). Cvičení 1 (typ 450 : 5). Matematické řetězce - násob podle obrázků (prsty na rukou Otočné matematické kolečko, které hravou formou pomáhá při výuce malé násobilky do 100 na přední straně a dělení čísly 1 až 10 na zadní straně. Přehledně zpracovaná násobilka s ilustracemi. Sada karet určená pro školáky od 2. třídy ZŠ k procvičování dělení. Nástěnný obraz pro výuku matematiky (velikost. EU-2-20 Násobení a dělení 0 - 10: EU-2-20 Násobení a dělení 0 - 10 : EU-2-20 A : Kalendář akcí.